Reasürans

Kısaca: Reasürans, sigorta şirketlerinin üstlerindeki riskleri tekrar sigortalatarak kendilerini güvence altına alması. ...devamı ☟

Reasürans, sigorta şirketlerinin üstlerindeki riskleri tekrar sigortalatarak kendilerini güvence altına alması.

Reasürans işinde uzmanlaşan şirketlere ve bu şirketlerde çalışan reasürans konusunda uzman kişilere reasürör denir.

Reasürans tekniği

Reasürans sayesinde, sigorta şirketleri, kendi mali kapasitelerinin çok üzerindeki risklere teminat verebilir. Reasürörlere devredilen riskler, dünyanın her tarafında reasürans yapan şirketlere dağılır. Böylece, özellikle büyük risklerin etkileri bölünür ve uluslararası mali piyasalara dağılarak karşılanabilir hale gelir.

Sigorta şirketleri, reasürans işinde genellikle riski veren taraf olmakla birlikte, bazen risk kabulü de yaparlar. Sigorta şirketlerinin reasürans işi kabulü, çoğu kez ``havuz``lar (pool`ler) yoluyla olur.

Sigorta şirketleri, risklerin tümünü reasürörlere devretmez, bir kısmını kendileri üstlenir. Sigorta şirketlerinin kendilerinde kalan bu riske ``saklama payı`` (veya ``konservasyon``) denir.

Sigorta şirketleri, devrettikleri riskler karşılığında reasürörlere ``prim`` öderler. Reasürörler ise, sigorta şirketlerine, üstlendikleri risklerden kaynaklanan ``hasar tazminatları``nı ödedikleri gibi, kendilerine devrettikleri riskler için ayrıca bir de ``komisyon`` ödemesinde bulunurlar.

Başlıca reasürans yöntemleri şunlardır:

Zorunlu reasürans

Sigorta şirketinin reasürörle anlaşarak belli bir dönem içinde (çoğu kez bir yıl boyunca) kabul ettikleri tüm poliçelerin sigortalanmasını sağlamasıdır. Bu durumda sigortacı ve reasürör bir anlaşma (trete) imzalarlar.

Zorunlu reasürans anlaşmalarında sigortacı üstlendiği her riski anlaşma kapsamına girdiği sürece reasüröre devretmek zorundadır. Buna karşılık reasürör de kendisine devredilen her riski kabul etmek zorundadır.

Reasürans anlaşmaları, riskin paylaşılma yöntemine göre çeşitli gruplara ayrılır.

  • Bölüşmeli reasürans anlaşmaları: Bu tür anlaşmalarda, sigorta primi ve hasarlar belli bir oranda sigorta şirketi ile reasürör arasında paylaşılır. Sonuç olarak sigortacının ve reasürörün devredilen risklerden elde edeceği kar veya zarar birbirine benzer olacaktır. Başlıca türleri, ``aşkın bedel`` anlaşmaları (``eksedan``, ``surplus``) ile ``belirli paylı`` (``kotpar``) anlaşmalardır.
  • Bölüşmesiz reasürans anlaşmaları: Bu tür anlaşmalarda reasürör, sigortacının zararının belli bir tutarı geçmesi halinde, sadece aşan kısmı ödemekle yükümlüdür. Sigortacıya ödenen hasarla reasüröre devredilen prim arasında oransal bir bağlantı yoktur. Bu anlaşmaların başlıca türleri ``hasar fazlası`` (``excess of loss``) ve ``stop loss`` `tur.


İhtiyari reasürans

Sigorta şirketlerinin seçtikleri riskleri, risk bazında reasüröre devretmesi durumudur. Genellikle tretelerin üst teminat sınırlarının da üzerine taşan çok büyük riskler için kullanılır. Bu riskler, parça bazında sigortalanır. Reasürörler, çoğu kez ihtiyari reasürans için sigorta şirketinden risk hakkında ayrıntılı bilgi ve belge isterler. Reasürör şirketlerde ihtiyari risk kabulünde uzmanlaşmış kadrolar, bu bilgileri inceleyerek risk kabulü konusunda karar verir.

İhtiyari-zorunlu

Zorunlu ve ihtiyari reasüransın bir karışımıdır. Bu tür reasürans anlaşmalarında sigortacı istediği riski reasüröre devretmekte serbesttir. Buna karşılık reasürör, kendisine anlaşma kapsamında devredilen her riski kabul etmek zorundadır.

Retrosesyon

Reasürörlerin kendi üstlerindeki riskleri sigortalaması durumudur. Böylece riskler daha da dağıtılmış olur. Bir retrosesyonda riski devreden taraf reasürördür. Riski kabul eden ise (reasüransta olduğu gibi) bir diğer reasürör, bir sigorta şirketi veya bir pool olabilir. Sadece retrosesyon işi yapmak şirket yoktur. Retrosesyon anlaşmasında riski kabul eden şirkete ``retrosesyoner``, devreden şirkete ``retrosedan`` denir.

Retrosesyon işindeki önemli bir risk, devredilen risklerin sigorta piyasasında dönüp dolaşıp yine devreden şirkete gelmesidir. Bu duruma ``spiral`` denir. Spiral oluşması halinde, retrosesyoner şirket, farkına varmadan fazladan risk üstlenmiş olacaktır. Özellikle felaket hallerinde, bu risk önemli boyutlara ulaşır. 1980`lerde Londra sigorta piyasası spirallerden etkilendi. Bazı reasürörlerin iflas etmesi sonucunda, bunlara risk devreden sigorta şirketleri de etkilendi ve teminatsız kaldı. Bu nedenlerle, retrosesyoner şirketler risk kabul ederken spiral oluşmaması için özellikle dikkatli davranır.

Risk bonoları

Risk bonoları, özellikle felaket hasarlarına verilen teminatların bonolar haline getirilerek mali piyasalarda satılması yoluyla yapılır. Bonoları alanlar, dönem sonunda gerçekleşen hasar miktarına göre kazanç elde eder ya da kayba uğrarlar.

Türkiye`de reasürans

2007 itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği`ne kayıtlı Türkiye`de faaliyet gösteren iki reasürans şirketi vardır birincisi bir İş bankası iştiraki olan Milli Reasürans T.A.Ş. ve diğeri Artı Reasürans A.Ş.`dir. Geçmişte Türkiye`de Destek Reasürans, Halk Reasürans, İstanbul Reasürans gibi şirketler kurulmuş, ancak sektördeki konsolidasyon ve dış rekabet nedeniyle faaliyetlerini sürdürememiştir. Halk Reasürans, tüzel kişiliğini korumakla birlikte, yeni risk kabulü yapmamaktadır.

Türkiye`deki sigorta şirketleri, risklerini ağırlıklı olarak yabancı reasürans şirketlerine devretmektedir. Bu nedenle Türk sigorta sektörü, uluslararası reasürans piyasasındaki koşullara tabi olarak çalışmak zorundadır.

Kaynaklar

Vikipedi

reasürans

Bir sigorta ortaklığının sigorta ettiği paranın bir bölümünü, olabilecek zarara karşı, başka bir ortaklığa yeniden sigorta ettirmesi işi.

reasürans

Türkçe reasürans kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. reassurance, reinsurance

reasürans

bir sigorta ortaklığının, sigorta ettiği paranın bir bölümünü, olabilecek zarara karşı, başka bir ortaklığa yeniden sigorta ettirmesi işi.

reasürans

Türkçe reasürans kelimesinin Fransızca karşılığı.
réassurance [la]

reasürans

Türkçe reasürans kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Rückversicherung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Reasürans
3 yıl önce

Reasürans, sigorta şirketlerinin üstlerindeki riskleri tekrar sigortalatarak kendilerini güvence altına alması. Reasürans işinde uzmanlaşan şirketlere...

Reasürans, Londra, Milli Reasürans T.A.Ş., Reasürans anlaşması, Sigorta, Türkiye, İş bankası, Artı Reasürans A.Ş., Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Saklama payı
Millî Reasürans
6 yıl önce

Millî Reasürans TAŞ (kısa adı Milli Re), Türkiye merkezli faaliyet gösteren bir reasürans şirketi. 1929 yılında, reasürans primlerinin yurt dışı şirketlere...

Milli Reasürans, 1929, 2000, 2001, 2005, 2006, 31 Aralık, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Reasürans, Sigorta, Türkiye İş Bankası
Reasürans anlaşması
3 yıl önce

Reasürans anlaşması (trete), sigorta şirketleri ile reasürörler arasında yapılan ve risk devir esaslarını belirleyen anlaşma. Bir reasürans anlaşmasının...

Reasürans anlaşması, Reasürans, Sigorta
Sevinç Hadi
6 yıl önce

Türk mimar. Türkiye’nin mimarlık tarihinde önemli bir yere sahip Milli Reasürans Kompleksi projesini Şandor Hadi ile tasarlamıştır. 1934 yılında Mersin’de...

Swiss Re
6 yıl önce

Swiss Re, Dünya'nın en büyük reasürans şirketlerinden biri. 1863'te kurulmuş olup 30 ülkede hizmet vermektedir. 2006 yılında GE Insurance Solutions şirketini...

Swiss Re, 1863, 2006, General Electric, Munich Re, Reasürans, GE Insurance Solutions
Şandor Hadi
6 yıl önce

Türk mimar. Türkiye’nin mimarlık tarihinde önemli bir yere sahip Milli Reasürans Kompleksi projesini Sevinç Hadi ile tasarlamıştır. 1931 yılında Kastamonu’da...

Havuz (sigorta)
6 yıl önce

Böylece havuzlar bir reasürans hizmeti görür, riskin dağıtılmasını sağlar. Bir havuzun tüzel kişiliği yoktur, çeşitli sigorta veya reasürans şirketlerinin bir...

Depo primi
6 yıl önce

Depo primi, bir sigorta veya reasürans sözleşmesinde, taraflardan biri tarafından diğerine iade edilmek üzere tutulan prim, bir tür depozito. Depo primine...

Depo primi, ABD, Muhasebe, Reasürans, Reasürans anlaşması, Sigorta