rehber

Profesyonel turist rehberleri, Türkiye'de yönetmeliği Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen, belirli şartlara sahip olduğu bakanlıkça kokart verilerek onaylanan, kişi veya grup halindeki yerli veya yabancı turistleri gezi öncesinde seçmiş oldukları dili kullanılarak kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerler ile varlıkları tanıtarak gezdiren veya seyahat acenteleri tarafından düzenlenen turların gezi programını seyahat acentesinin yazılı belgelerinde tanımladığı...

REHBER (türkçe) anlamı
1. f. Yol gösteren
2. kılavuz. (Bak: Mürşid)(...Hem Rabb-ül-Âlemîn
3. meyve-i âlem olan insana âlemi içine alacak bir vüs'at-ı istidat verdiğinden ve bir ubudiyet-i külliyeye müheyya ettiğinden ve hissiyatça kesrete ve dünyaya mübtelâ olduğundan
4. bir rehber vasıtasiyle yüzlerini kesretten vahdete
5. fâniden bâkiye çevirmek istemesine mukabil
6. en âzami bir derecede
7. en eblâğ bir surette
8. Kur'an vasıtasiyle en ahsen bir tarzda rehberlik eden ve risaletin vazifesini en ekmel bir tarzda ifa eden yine bilbedahe O Zâttır... S.)
REHBER (türkçe) anlamı
9. kılavuz
10. birinin doğruyu bulmasına yardımcı olan
yol gösteren kimse ya da şey.
REHBER (türkçe) anlamı
11. (Farsça) Erkek ismi - Yol gösteren
12. kılavuz
REHBER (türkçe) ingilizcesi
1. n. directory
2. handbook
3. guidebook
4. guide
5. guidance conselor
6. pathfinder
7. careers officer
8. cicerone
9. conductor
10. courier
11. pilot
REHBER (türkçe) fransızcası
1. guide [le]
2. éclaireur/euse [le][la]
3. indicateur [le]
REHBER (türkçe) almancası
1. n. Cicerone
2. Führer
3. Wegweiser

Rehber hakkında bilgiler

thumb|19. yy.'da Avusturya dağ rehberleri Profesyonel turist rehberleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan kokart almış, turizm kapsamındaki bir meslek grubunda çalışan kişilerdir. Çoğunlukla serbest çalışırlar, maaştan ziyade yevmiye karşılığında çalışırlar. Serbest çalışıyor görünmekle birlikte genellikle seyahat acentalarının getirdiği turistlere önceden belirlenmiş ve seyahat acentalarınca ödenen bir yevmiye karşılığında hizmet verirler. Bununla birlikte belirli bir müzeyi gezdirmek üzere çalışan lokal rehberler de mevcuttur. Rehberlerin görevleri müzeleri, anıtları, sarayları v.b. tarihi yerleri gezdirmekten ibaret değildir. Profesyonel turist rehberleri gerek yurt içinde gerekse yurt dışında refakat ettikleri yerli veya yabancı turistlere gezileri veya tatilleri süresince birçok konuda yardımcı olur ve onlara doğru bilgileri vermeye çalışırlar. Günümüzde profesyonel turist rehberlerinin büyük çoğunluğu seyahat acentaları tarafından organize edilerek getirilen turistlere belirli bir süre boyunca mesleklerini icra etmektedirler. Rehber için önemli bir unsur, geniş bir tarih ve sanat kültürüne sahip olmaktır. Ayrıca, rehberlerin büyük bir kolaylıkla ve hoşa gidecek bir üslupla konuşmaları, gerekli bilgileri verdikten sonra da, sorulan soruları cevaplandırabilmeleri gerekir. Kokarta sahip olmadan turist gruplarına "kaçak rehberlik" yapmak T.C. yasalarına göre suçtur. Kaçak rehberlik Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetçilerince kontrol edilmeye çalışılmaktadır.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki rehber maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Turk Rehber Ile Cape Town Turlari

Cape Town'da ozel tur rehberlik servisi veriyorum.

Collie

Collie, İskoç çoban köpeği ırkı. Kaslı bedenli, ince uzun burunlu, uzunca kuyruklu olan Colley'nin uzun tüylü ve kısa tüylü iki çeşidi vardır.