Harap olmuş bir dokunun kendini yenilemesi, tamiri.

Rejenerasyon hakkında bilgiler

Harap olmuş bir dokunun kendini yenilemesi, tamiri.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Üreme

Canlıların, soylarını devam ettirmek amacıyla kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir. Üreme işlevi canlının gelişmişliğine bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Fakat bütün canlılarda genel hatlarıyla incelendiğinde eşeyli ve eşeysiz üreme olmak ...

Denizyıldızı

Denizyıldızı (Asteroidea) Alm. Seesterne, Fr. étoiles de mer, İng. Starfishes. Derisidikenlilerin “Asteroidea” sınıfından olan yassı vücutlu, yıldız şekilli hayvanlar. 1600 kadar türü bilinir. Deniz diplerinde kum, çamur ve özellikle taşlar üzerinde serbest yaşayan dip ...

Döllenme

İki çekirdeğin ve çoğunlukla iki bütün hücrenin birleşmesi anlamına gelir. Dişi eşey hücresi yumurta, erkek eşey hücresi spermle döllenir ya da partenogenetik olarak uyarılır. Yumurta, spermleri kendine çekmek için bazı özel kimyasallar salgılar. Yumurtanın mukopolisakkrit ...

Eşeyli üreme

Farklı iki eşey hücresinin birleşmesiyle bir canlı oluşması.

Yenilenme

Yenilenme a da Rejenerasyon erginleşmiş bireylerin normal yaşantılarında bazı doku ve hücrelerinin yenilenmesi ya da verilen kayıpların tekrar yerine konması.

Hücre Bölünmesi

Hücre bölünmesi, tek hücreli canlıların çoğalması, çok hücreli canlıların büyümesi, erkek ve dişi eşey hücrelerinin meydana gelmesi için gerekli biyolojik olaydır. Bir hücrenin bölünebilmesi için belirli bir büyüklüğe ulaşması ve nükleik asitlere sahip olması ...

Kireçlenme

Kireçlenme, ileri yaşlarda, eklemlerde tekrarlayan mekanik zorlanmalarla meydana gelir. Kireçlenmenin en önemli özelliği, eklem yüzeyinde kalsiyum tuzlarının birikmesidir. Bu değişiklikler, ağırlık yüklenen eklemlerde daha sık görülürler. Genellikle 40 yaş, insan ...

Biyoloji Sözlüğü - R

Radyobiyoloji : Radyasonun canlılar üzerine nasıl etki ettiğini inceleyen bilim dalı. Radyoekoloji : Radyason ve ekolojik sistem arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı. Refleks : Bir uyartıya verilen ani cevap.Alınan uyartı sonucunda meydana gelen impulsa, beyne iletilmeksizin ...

Hücre Bölünmeleri

Hücreler ya canlıların büyüyüp gelişmesi, rejenerasyonu ve dokularının yenilenmesi ya da üreme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bölünür. Bölünmelere detaylarıyla geçmeden önce hücrelerin niçin bölündükleri konusundaki görüşlere yer verelim. Hücre, ...

Düşler

Düşler, bir gecede dört beş kere olan, her seferinde 20 dakika süren ve uyku zamanının %20-25'ini kapsayan hızlı göz hareketleri (REM) yahut paradoksal uykuyla ilgilidir. Bu sırada alınan EEG kayıtları, bir uyuklama halindeki EEG kayıtlarını andırır ve 4-10 c/san, dalgalardan ...

Roger Wolcott Sperry

Roger Wolcott Sperry (20 Ağustos, 1913 - 17 Nisan, 1994), bölünmüş beyin (ing. split-brain) çalışmalarıyla ünlü bir nöropsikologtur. Bu çalışmalar sayesinde David Hunter Hubel ve Torsten Nils Wiesel ile birlikte 1981 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanmıştır.