Resmi dil bir ülkede kanunla kabul edilen dile verilen isim. Resmi dil devlet dairelerinde kullanılır. Türkiye'nin resmi dili Türkçe'dir. Her ülkenin resmi dili yoktur. Örneğin İngiltere'de resmi dil yoktur.

Resmi dili

Resmi dili ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Resmi dil

Yanıtlar