Python (Programlama Dili)

Kısaca: Python, nesne yönelimli, yorumlanabilen, birimsel (modüler) ve etkileşimli bir programlama dilidir. ...devamı ☟

Python (programlama dili)
Python (programlama Dili)

Python, nesne yönelimli, yorumlanabilen, birimsel (modüler) ve etkileşimli bir programlama dilidir. Girintilere dayalı basit sözdizimi, dilin öğrenilmesini ve akılda kalmasını kolaylaştırır. Bu da ona söz diziminin ayrıntıları ile vakit yitirmeden programlama yapılmaya başlanabilen bir dil olma özelliği kazandırır. Modüler yapısı, sınıf dizgesini (sistem) ve her türlü veri alanı girişini destekler. Hemen hemen her türlü platformda çalışabilir. (Unix , Linux, Mac, Windows, Amiga, Symbian). Python ile sistem programlama, kullanıcı arabirimi programlama, ağ programlama, uygulama ve veritabanı yazılımı programlama gibi birçok alanda yazılım geliştirebilirsiniz. Büyük yazılımların hızlı bir şekilde prototiplerinin üretilmesi ve denenmesi gerektiği durumlarda da C ya da C++ gibi dillere tercih edilir. Geçmiş Geliştirilmeye 1990 yılında Guido van Rossum tarafından Amsterdam'da başlanmıştır. Adını sanılanın aksine bir yılandan değil Guido Van Rossum’un çok sevdiği, Monty Python adlı altı kişilik bir İngiliz komedi grubunun Monty Python’s Flying Circus adlı gösterisinden almıştır. Günümüzde Python Yazılım Vakfı çevresinde toplanan gönüllülerin çabalarıyla sürdürülmektedir. Python 1.0 sürümüne Ocak 1994'te ulaşmıştır. Son kararlı sürümü, 2.x serisinde Python 2.7 ve 3.x serisinde Python 3.2.2'dir. 3 Aralık tarihinden itibaren 3.x serisi yayınlanmaya başlamıştır; ancak 3.x serisi 2.x serisiyle uyumlu değildir. Kullanım Django, Zope uygulama sunucuları, YouTube ve orijinal BitTorrent istemcisi, Pardus Linux dağıtımı Python kullanan önemli projelerden bazılarıdır. Ayrıca Google, NASA ve CERN gibi büyük kurumlar da Python kullanmaktadır. Ayrıca OpenOffice.org, GIMP, Inkscape, Blender, Scribus ve Paint Shop Pro gibi bazı programlarda betik dili olarak kullanılır. Pek çok Linux dağıtımında Python öntanımlı bir bileşen olarak gelir. Sözdizimi Python'un son derece kolay okunabilir olması düşünülmüştür. Bu yüzden örneğin küme parantezleri yerine girintileme işlemi kullanılır. Hatta bazı durumlarda girintileme işlemine dahi gerek kalmadan kodun ilgili bölümü tek satırda yazılabilir. Böylece Python, program kodunuzu en az çaba ile ve hızlıca yazmanıza imkan tanır. Sade sözdizimi ile diğer programlama dillerinden üstündür.

Girintileme

Python'da ifade bloklarını sınırlandırmak için süslü ayraçlar ya da anahtar kelimeler yerine beyaz boşluk girintileme kullanılır. Belli ifadelerden sonra girinti artar; girintinin azalması geçerli blokun sonlandığını gösterir.

İşleçler

'*' işleci, çarpma işlemleri için '/' işleci, bölme işlemleri için '+' işleci, toplama işlemleri için '-' işleci, çıkarma işlemleri için '<' işleci, 'küçüktür' anlamına gelir '>' işleci, 'büyüktür' anlamına gelir '==' işleci, 'eşittir' anlamına gelir '<=' işleci, 'küçük eşittir' anlamına gelir '>=' işleci, 'büyük eşittir' anlamına gelir '!=' işleci, 'eşit değil' anlamına gelir '**' işleci, 'üs alma' anlamına gelir True işleci, 'doğru' anlamına gelir False işleci, 'yanlış' anlamına gelir and işleci, 've' anlamına gelir or işleci, 'veya' anlamına gelir

İfadeler ve akış kontrolü

Python ifadeleri şunları içerir: * if ifadesi, bir kod blokunu belli bir koşula bağlı olarak, else ve elif (else-if'ın kisaltmasi) ile birlikte çalıştırır. * for ifadesi, yinelenebilir bir nesne üzerinden yineleme yapar, bu sırada ilgili bloktaki her ögeyi bir yerel değişkene atar. * while ifadesi, koşulu doğru olduğu sürece o kod blokunu çalıştırır. * try ifadesi, eklenmiş kod blokundan dolayı oluşan hataları yakalar ve except maddeleriyle; ayrıca finally blokundaki temizleme kodunun blok nasıl sonlanırsa sonlansın çalıştırılmasını sağlar. * class ifadesi, bir kod blokunu çalıştırır ve onun yerel adalanını bir sınıfa atar, bu sayede o sınıf Nesne Yönelimli Programlamada kullanılabilir. * def ifadesi ile fonksiyon tanımlanır. * with ifadesi, bir kod blokunu bir içerik yöneticine hapseder (örneğin bir kod bloku çalışıtırılmadan önce bir kilit edinir ve sonrasında bu kilidi çözer) * pass ifadesi bir NOP görevi görür ve geçici kod bloku yerine kullanılabilir. Her ifadenin kendi sözdizimi vardır, örneğin def ifadesi diğer ifadelerin genelinin aksine blokunu anında çalıştırmaz.

Metotlar

Nesneler üzerindeki metotlar nesnenin sınıfına eklenmiş fonksiyonlardır; örnek.metod(değişken) sözdizimi, normal metot ve fonksiyonlar için Sınıf.metod(örnek, değişken) ifadesi için bir sözdizimsel şekerdir. Python metotlarının örnek verisine ulaşmaları için açık self parametresine sahip olmaları gerekir. Bu durum Java, C++, Ruby gibi bazı diğer nesne tabanlı programlama diliyle farklılık gösterir. == Standart kütüphane Python'un çok büyük bir standart kütüphanesi vardır. Bu, dilin artı özelliklerinden biri olarak kabul edilir. Ayrıca bakınız == * Python Imaging Library * Pygame * Tkinter * ScientificPython * Perl == Dış bağlantılar == * Python programlama dili resmi sitesi

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Python Imaging Library
6 yıl önce

Python Imaging Library (kısaca PIL), Python programlama dili için geliştirilen, açık kaynak kodlu grafik işleme kütüphanesidir. Bu kütüphane, içinde barındırdığı...

Python Imaging Library, Bilgisayar, Python programlama dili, Taslak
Programlama dili
2 yıl önce

kadar 250’den fazla programlama dili yapılmıştır. Bunlardan bazıları Pascal, Basic, C, C#, C++, Java, JavaScript, Cobol, Perl, PHP, Python, Ada, Fortran, Delphi...

Programlama dilleri, ALGOL, ASP, ActionScript, Ada, Ada programlama dili, Assembly, BASIC, B programlama dili, Bilgisayar, C
Python s60
6 yıl önce

Python for S60' PyS60 (Unix ismi) olarak da adlandırılan, Nokia’nın, orijinal Python 2.2.2’den S60 yazılım platformunda genel Python programlama dilinin...

Python s60(symbian), ,
Python Yazılım Vakfı
6 yıl önce

Python Yazılım Vakfı (İngilizce: Python Software Foundation, kısaca PSF) 6 Mart 2001 tarihinde Python programlama dilini korumak, geliştirmek ve uluslararası...

CPython
6 yıl önce

yorumlayıcısıdır. Bu sayede pek çok programlama diliyle fonksiyon arayüzünü kullanarak etkileşime girebilir. Python ve CPython'un resmî İnternet sayfası17...

Nesne tabanlı programlama dili
3 yıl önce

tabanlı programlama dili, nesne kullanımını destekleyen ve sarma ilkesine uyan programlama dillerini tanımlar. Ancak nesne tabanlı programlama dilleri, kalıtım...

Nesne tabanlı programlama dili, C++, C Sharp programlama dili, Java programlama dili, Kalıtım, Objective-C, Programlama dili, Python, Smalltalk, Visual Basic, Eiffel
Monty Python
6 yıl önce

5 Ekim 1969 tarihinde saat 23'te gösterilmiştir. Dizinin adı Python programlama dilinin isimlendirilmesine kaynaklık etmiştir. Grup bu arada ve daha sonraki...

Monty Python, 1969, 1971, 1974, 1975, 1979, 1982, 1983, 5 Ekim, BBC, Brian`ın Hayatı
Tkinter
6 yıl önce

Tkinter, Python programlama dili ile birlikte gelen grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) aracıdır. Python'la birlikte gelmesi ve basit bir yapıya sahip olması...

Tkinter, Bilgisayar, Grafiksel kullanıcı arayüzü, Python programlama dili, Taslak