Restorasyon (Tarih)

Tarih bilimi terminolojisinde restorasyon (lat. ``restaurare`` = yeniden kurmak) genel olarak bir politik durumun yeniden kurulması, kural olarak da bir devrim sonucu devrilmiş bir hanedanın yeniden iktidara gelişini ifade eder. Daha nadir olarak, iç ya da dış etkiler sonucu kesintiye uğramış meşru bir egemenlik biçiminin yeniden kuruluşunu da ifade etmek için de kullanılır.

Tarih bilimi terminolojisinde restorasyon (lat. ``restaurare`` = yeniden kurmak) genel olarak bir politik durumun yeniden kurulması, kural olarak da bir devrim sonucu devrilmiş bir hanedanın yeniden iktidara gelişini ifade eder. Daha nadir olarak, iç ya da dış etkiler sonucu kesintiye uğramış meşru bir egemenlik biçiminin yeniden kuruluşunu da ifade etmek için de kullanılır.

Restorasyon sözcüğünü terminolojiye sokan İsviçreli devlet hukukçusu Karl Ludwig von Haller`dir. Haller kavramı olumlu anlamda kullanmışsa da, kavram 19. yüzyılda bütün olumlu anlamlarını yitirmiş ve gericilikle eş anlamlı olarak kullanılır olmuştur.

Tarihte restorasyon sözcüğüyle ifade edilen en önemli iki dönem İngiltere`deki Stuart Restorasyonu (1660-1688) ve Fransa`daki Bourbon Restorasyonu`dur (1814/1815-1830).

Ayrıca 1815 ile 1830 yılları arasındaki dönem Almanca konuşulan ülkelerin hepsinde Fransız Devrimi`nden esinlenilerek ve Napoleon işgali ve Prusya Reformları sonucu hazırlanan anayasaların saf dışı edildiği, yurttaş hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı ve aristokrasinin yeniden kendi düzenini kurduğu bir dönem olarak restorasyon dönemi olarak tanımlanır. Bu dönemde Avusturyalı devlet adamı Metternich kilit bir isimdir. Ayrıca Almanya`da 1848 sonrası döneme de restorasyon adı verilir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Restorasyon (Tarih) ilgili konular

 • Restorasyon Devri

  Restorasyon Devri (1815 - 1830) Avrupa'nın büyük devletleri, Avrupa düzenini korumak, krallık rejimine karşı yapılacak ihtilal hareketlerini b
 • Metternich sistemi

  Büyük Britanya, Avusturya, Rusya, Prusya Viyana Kongresi`ne katıldı(1815).Avrupa`daki statükoyu korumak için Metternich sistemi`ni ortaya koydul
 • Birinci İmparatorluk Dönemi (Fransa)

  Birinci İmparatorluk, Fransa'da Napoléon Bonaparte'ın imparatorluk dönemidir. 2 Aralık 1804'te Bonaparte kendisini imparator ilan etti.
 • Restorasyon (Fransa)

  Fransız tarihinde restorasyon kavramı Birinci Fransız İmparatorluğu`nun yıkılışıyla Temmuz Devrimi arasındaki dönemde Bourbon monarşisini
 • Restorasyon (Tarih)

  Tarih bilimi terminolojisinde restorasyon (lat. ``restaurare`` = yeniden kurmak) genel olarak bir politik durumun yeniden kurulması, kural olarak da
 • Birinci İmparatorluk

  Birinci İmparatorluk, Fransa'da Napolíéon Bonaparte'ın imparatorluk dönemidir. 2 Aralık 1804'te Bonaparte kendisini imparator ilan etti. Takip e
 • Birinci Fransa İmparatorluğu

  Birinci İmparatorluk, Fransa'da Napoléon Bonaparte'ın imparatorluk dönemidir. 2 Aralık 1804'te Bonaparte kendisini imparator ilan etti. Takip ede
 • Diplomatik Devrim

  Diplomatik Devrim 1756 yılında, Avrupa'da o zamana kadarki ittifakların bozularak yenilerinin kurulması olayıdır.