Restriksiyon Enzimi

Kısaca: Restriksiyon enzimi, Restriksiyon endonükleaz diye de bilinmektedirler. Keşfinden sonra bilim dünyasında çığır açmıştır. Bir DNA parçasından istediğimiz bir gen bölgesini elde edebilmemiz için bu bölgeyi kesmemiz gerekir. ...devamı ☟

Restriksiyon enzimi
Restriksiyon Enzimi

}

Restriksiyon enzimi, Restriksiyon endonükleaz diye de bilinmektedirler. Keşfinden sonra bilim dünyasında çığır açmıştır. Bir DNA parçasından istediğimiz bir gen bölgesini elde edebilmemiz için bu bölgeyi kesmemiz gerekir. Restriksiyon enzimlerini moleküler biyolojide makaslarımız diye tabir etsek sanırım yanlış yapmış olmayız. Bu enzimler kanat bölge arsında kalan bu bölgeyi bizim için çıkarır.İşlem sonrası iki türlü parçalar oluşur. Birincisi kör uçlar diğeri ise yapışkan uçlardır. Adından da anlaşılacağı gibi kör uçlar işlevsel olarak zayıftır. Yapışkan uçlar ise diğer DNA dizileriyle birleşebilir ve rekombinant diziler oluşturabilirler. Enzimlerimiz palindrom özellik gösteren yerlerde 4 6 çift baz içeren diziler oluşturmaktadır. Palindrom derken 5^a†’3^ okunma ve 3^a†’5^ okunma yönünde de aynı diziyi ifade edebilmesidir. Örnek verecek olursak ATAT dizisi palindrom özellik göstermektedir. Makaslarımızın diğer özelliği ise Z çizerek kesmesidir. Bu sayede yapışkan uçlar meydana gelmektedir. PCR için çok önemli olan bu enzimler kestikleri DNA dizilerine göre ayrılmış bir şekilde piyasaya sunulmuştur.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

dna pcr

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Restriksiyon modifikasyon sistemi
6 yıl önce

başlayınca metilaz enzimi üretilir ve plazmit DNA'sını metiller, böylece onu spesifik restriksiyon enziminden korur. Bazı virüsler restriksiyon modifikasyon...

Sınırlayıcı Enzim Parça Uzunluk Çeşitliliği
6 yıl önce

kullanılan temel teknik, DNA örneğini bir restriksiyon enzimi aracılığıyla parçalamayı içerir.Bu enzim DNA'yı bir restriksiyon kesim olarak bilinen bir süreç içinde...

Southern blot
6 yıl önce

analizine olanak sağlanmıştır. Bu yöntemde izole edilen DNA uygun bir restriksiyon enzimi ile kesilir ve belirli sayı ve uzunlukta DNA frangmentlerinin oluşumu...

Southern blot, DNA, Dot blot, Elektroforez, Enzim, Gen, Hibridizasyon, Klon, Moleküler genetik, Northern blot, PCR
EcoRV
6 yıl önce

Eco32I'dir. Bu enzim, moleküler biyolojide yaygın kullanılan bir tip II restriksiyon enzimidir , DNA'yı kestiği yerdeki uçlar küttür. Enzim palindromik olan...

Endonükleaz
2 yıl önce

bazısı 3' fosfomonoesterli bir ürün meydana getirir Restriksiyon endonukleazları (restriksiyon enzimleri) DNA'yı spesifik konumlarda keser. Bu enzimler...

Nükleaz
2 yıl önce

çok uygulaması olan restriksiyon enzimleri, bakterilerin kendilerini virüslerden korumak için evrimleştirmiş oldukları restriksiyon-modifikasyon sistemine...

Enzim
2 yıl önce

onu kristalleştirdi; 1937'de Sumner aynı işi katalaz enzimi için yaptı. Saf proteinlerin enzim oldukları kesin olarak Northrop ve Stanley tarafından...

Enzim, A vitamini, Bir gen bir enzim hipotezi, Biyolojik, Canlı, Gen, Hücre, Katalizör, Koenzim, Mide, Protein
Metilasyon
2 yıl önce

bir enzimdir. Bu şekilde metillenmeden hücre içinde giren yabancı DNA'lar diziye özgün restriksiyon enzimleri tarafından yıkılır. Bu restriksiyon enzimleri...