Pcr

Kısaca: Polimeraz zincirleme tepkimesi (Polymerase Chain Reaction - PCR), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir. Metot basitçe tüp içerisinde nükleik asitlerin uygun kosullarda çoğaltılması esasına dayanır. ...devamı ☟

PCR
PCR

PCR

İngilizce PCR kelimesinin İspanyolca karşılığı.
reacción en cadena del polimerasa, técnica de laboratorio usada para reproducir segmentos de ADN a través del desdoblamiento repetido de hilos de ADN y duplicándolos por medio de la enzima polimerasa del ADN (Biología molecular)

PCR

İngilizce PCR kelimesinin Fransızca karşılığı.
réaction en chaîne par polymérase (PCR), technique de biologie moléculaire qui permet d'amplifier in vitro une partie spécifique d'un acide nucléique donné (ADN ou ARN) afin d'en obtenir une quantité suffisante pour le détecter (Biologie moléculaire)

PCR

İngilizce PCR kelimesinin Almanca karşılığı.
Polymerase Kettenreaktion, labortechnik zur Vervielfachung von DNS Segmente (Molekularbiologie)

PCR

laboratory technique used to replicate segments of DNA by repeatedly splitting the DNA strands and duplicating them with a DNA polymerase enzyme (Molecular Biology)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

PCR Resimleri

Polimeraz zincir reaksiyonu
3 yıl önce

Polimeraz zincirleme tepkimesi (polymerase chain reaction - PCR), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik...

Polimeraz zincir reaksiyonu, 1980, 1993, DNA, Denatürasyon, Kimya, Nobel ödülü, Nükleik asit, Tepkime, Kary B. Mullis, Siklus
Gen yalıtımı
3 yıl önce

başka bir yöntem de, Polimeraz zincir tepkimesi (PCR) ile gen yalıtımıdır. 1986 yılında geliştirilen PCR yöntemi DNA moleküllerindeki istenilen gen bölgesinin...

Moleküler Biyoloji
3 yıl önce

genlerin ifade profillerinin alınması olası hale gelmiş, gerçek zamanlı PCR ile gen ifadesinin incelenebilmesine olanak vermiştir. Floresan antikor ve...

Moleküler biyoloji, Anatomi, Bakteriyoloji, Biyocoğrafya, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji, Biyometri, Botanik, Deniz biyolojisi, Ekoloji
Mikrosatelit
3 yıl önce

mikrosatelitin komplementer dizileri PCR primerleri olarak kullanılır ve aralarındaki değişken bölge çoğaltılır. PCR programında uzatma bölümünün kısa süreli...

Ion Gheorghe Maurer
3 yıl önce

Alexandru Drăghici ve Alexandru Moghioroş gibi Romanya Komünist Partisi (PCR) aktivistlerinin 1936 Craiova Davasında olduğu gibi Lucreţiu Pătrăşcanu'ya...

Northern blot
3 yıl önce

konularak otoradyografisi gerçekleştirilir. Filtre üzeride RNA-DNA ya da RNA-RNA hibridizasyonu gerçekleştirilir. Southern blot Western blot Dot blot PCR...

Northern blot, DNA, Genetik, Hibridizasyon, MRNA, Moleküler genetik, Röntgen, Southern blot, Otoradyografi, Prob
Dot blot
6 yıl önce

teknolojisinin radyoaktif prob kullanılmadığı zaman çok daha hızlı ve elverişli şartlarda uygulanabildiği bilinmektedir. Northern blot Southern blot PCR...

Dot blot, DNA, Elektroforez, Genom, Hibridizasyon, Moleküler genetik, Northern blot, PCR, RNA, Southern blot, Otoradyografi
Gen amplifikasyonu
3 yıl önce

animation and step-through animation of PCR 27 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. PCR animasyonu Wikimedia Commons'ta Gen amplifikasyonu...

Gen kuvvetlendirilmesi, Enzim, Gen, Gen frekansı, Gen havuzu, Gen mühendisliği, Genetik, Genom, Kromozom, MRNA, Nükleotid