PCR

PCR

Polimeraz zincirleme tepkimesi (Polymerase Chain Reaction - PCR), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir.
Metot basitçe tüp içerisinde nükleik asitlerin uygun kosullarda çoğaltılması esasına dayanır.

PCR

PCR ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Polimeraz zincirleme tepkimesi

PCR

laboratory technique used to replicate segments of DNA by repeatedly splitting the DNA strands and duplicating them with a DNA polymerase enzyme (Molecular Biology)

PCR

İngilizce PCR kelimesinin İspanyolca karşılığı.
reacción en cadena del polimerasa, técnica de laboratorio usada para reproducir segmentos de ADN a través del desdoblamiento repetido de hilos de ADN y duplicándolos por medio de la enzima polimerasa del ADN (Biología molecular)

PCR

İngilizce PCR kelimesinin Fransızca karşılığı.
réaction en chaîne par polymérase (PCR), technique de biologie moléculaire qui permet d'amplifier in vitro une partie spécifique d'un acide nucléique donné (ADN ou ARN) afin d'en obtenir une quantité suffisante pour le détecter (Biologie moléculaire)

PCR

İngilizce PCR kelimesinin Almanca karşılığı.
Polymerase Kettenreaktion, labortechnik zur Vervielfachung von DNS Segmente (Molekularbiologie)

İlgili konuları ara

Yanıtlar