Robert Bernasconi: Amerikalı felsefeci, Memphis Üniversitesi felsefe profesörü. Essex Üniversitesi'nde de ders vermiş olan Bernasconi'nin çalışmaları Heidegger, Levinas ve Derrida üzerine yoğunlaşmıştır.

Robert Bernasconi

Robert Bernasconi: Amerikalı felsefeci, Memphis Üniversitesi felsefe profesörü. Essex Üniversitesi'nde de ders vermiş olan Bernasconi'nin çalışmaları Heidegger, Levinas ve Derrida üzerine yoğunlaşmıştır. The Question of Language in Heidegger's History of Being Varlık Tarihinde Dil Sorusu ve Heidegger in Question. Heidegger isimli kitaplarının yanı sıra, Gadamer, Derrida ve Levinas üzerine derlemeler hazırlamıştır.

Yanıtlar