Rotasyonel

Kısaca: ile gösterilen bir vektör alanının rotasyoneli, nabla operatörü () ile 'nin vektörel çarpımına eşittir. ...devamı ☟

\vec F(x,y,z) ile gösterilen bir vektör alanının rotasyoneli, nabla operatörü (\vec \nabla) ile \vec F`nin vektörel çarpımına eşittir.

\mbox \vec F = \vec \nabla \times \vec F = \mbox \begin \hat i & \hat j & \hat k \\ \frac & \frac & \frac \\ F_x & F_y & F_z \end= (\frac - \frac)\hat i + (\frac - \frac)\hat j +(\frac - \frac)\hat k

Tensör gösterimi (\epsilon_\,, Levi-Civita tensörü olmak üzere):

\nabla\times F=\epsilon_\partial_j F_k e_i = e_i \epsilon_ F_

\phi\, skaler bir alan, \vec F ve \vec G de vektörel birer alan olmak üzere, rotasyonel alma işleminin özellikleri şöyle sıralanabilir:

\vec \nabla \times (\vec F + \vec G) = \vec \nabla \times \vec F + \vec \nabla \times \vec G \vec \nabla \times (\phi \vec F) = (\vec \nabla \phi) \times \vec F + \phi (\vec \nabla \times \vec F) \nabla \times (\nabla \phi) =0

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Rotor makinesi
3 ay önce

Sezar şifrelemesinin ardından en popüler şifreleme yöntemlerden biri Rotasyonel Şifreleme (İngilizce Rotor Machine) olmuştur. Bu makinelerin en popüler...

Rotor makinesi, Enigma makinesi, Nazi Almanya, Sezar şifrelemesi, İkinci Dünya Savaşı, İngilizce, ޞifreleme
Raman Saçılması
3 yıl önce

algılanabilmeleri için çok özel dedektörler gerekir. Gazlarda vibrasyonel, rotasyonel ya da molekülün elektronik enerji seviyesindeki değişim ile Raman saçılması...

Gradyan
3 ay önce

doğrusu f(x) göndermesinin x 0 {\displaystyle x_{0}} noktasında doğrusallaştırılmış halidir. Kısmi türev Diverjans Rotasyonel Del İşlemcisi Yöney Analizi...

Gradyan, Del İşlemcisi, Diverjans, Gönderme (Matematik), Kısmi türev, Rotasyonel, Yöney Analizi, Doğrusallaştırma
Vestibülokoklear sinir
4 ay önce

ampulla kısmında bulunan kristalardan alır. Bu kristalardaki tüysü hücreler rotasyonel ivmelenme esnasında oluşan uyarıları algılar. Diğer 2 kaynak ise sakkulus...

Yer değiştirme Akımı
3 yıl önce

alakalıdır; çünkü bu terim E'nin rotasyoneline katkı sunmaktadır. Çünkü vektör özdeşliğine göre gradyanın rotasyoneli sıfırdır, ∇φ' ifadesi ∇×E ifadesine...

Poisson denklemi
3 ay önce

{\displaystyle \nabla \times } , Rotasyonele t {\displaystyle t} ise zamana karşılık gelmektedir. Elektrik Alanın Rotasyoneli sıfır olduğundan, o bir skaler...

Enigma makinesi
3 ay önce

Enigma; II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından gizli mesajların şifrelenmesi ve tekrar çözülmesi amacı ile kullanılan bir şifre makinesi...

Enigma makinesi, 1920, 2002, Algoritma, Alman, Almanya, Amerika, Avrupa, Bilgisayar bilimi, Bletchley Park, Colossus bilgisayarı
Stokes teoremi
4 ay önce

Öklit uzayında bir yüzey üzerindeki F {\displaystyle F} vektör alanının rotasyonelinin (yani r o t F {\displaystyle rotF} veya ∇ × F {\displaystyle \nabla...