Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri veya VVF (Rusça: Военно-Морской Флот (ВМФ) России- ''Voyenno-Morskoy Flot Rossii'') Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin deniz kuvvetleri.

Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri

Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri veya VVF (Rusça: Военно-Морской Флот (ВМФ) России- Voyenno-Morskoy Flot Rossii) Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin deniz kuvvetleri. Kökeni I. Petro tarafından 1696 Ekim'inde kurulan Rus İmparatorluk Donanmasına uzanır. Donanmanın simgesi St.Andrews bayrağı ve sancağıdır. Rus Donanması, eski Sovyet Donanması'nın geniş orandaki ana filolarını korumaktadır. Halen bünyesinde Rus Kuzey Filosu, Rus Pasifik Filosu Rus Karadeniz Filosu, Rus Baltık Denizi Filosu, Rus Hazar Denizi Filosu, Rus Deniz Havacılığı Kuvvetleri ve Rus Sahil Birliklerini barındırmaktadır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasını takiben Rus Donanmasında çok ani bir çökme başlamıştır. Savunma bütçesi ciddi miktarda bir kısıntıya gitmiştir. Birçok gemi ya hurdaya ayrılmıştır ya da bulundukları üslerde konaklama amacı ile kullanılmaya başlanmıştır. Yeni gemi yapımı esasen durmuştur. Sovyet askeri endüstriyel karmaşası yüzünden 1980'lerin ortalarında neredeyse 250 çeşit gemi vardı ve bir küçülme de kaçınılmazdı. Kiev sınıfı uçak gemileri ve daha birçok savaş gemisi önceden emekliye ayrılmış ve yapımı süren ve yarım kalan Amiral Kuznetsov sınıfı uçak gemisi Varyag da Çin Halk Cumhuriyeti'ne satılmıştı. 2003 yılında Akula sınıfı Nerpa 'nın 15 yıl boyunca inşa halinde olduğu rapor edilmiştir. Murmansk gibi görevden çekilmiş nükleer denizaltıların iskelerde bekleme durumu kayda değer bir hal almıştı. Rusya dışındaki deniz harp üsleri de kademeli olarak kapatılmaya başlanmıştı (Ukrayna ve Vietnam gibi). Rus Deniz Hava Kuvvetleri de bu küçülmelerden nasibini almış ve 1992'de 60,000 personel ve yaklaşık 1,100 savaş uçağı bulunan kuvvetler 2006 yılı itibariyle 35,000 personel ve 270 savaş uçağına düşmüştür. Şubat 2008 itibarıyle, Rus donanmasını 44 operasyonel nükleer denizaltıya sahiptir. 1991'de bu rakam 170 adedi buluyordu. 2006 yılında Rus Donanmasında kayıtlı 142,000 denizci bulunmaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar