Sünni

Kısaca: Diğer ismi ehli sünnettir. Ppeygamber efendimizin sünnetini olduğu gibi kabul ederler. ...devamı ☟

Sünni
Sünni

Sünni diğer ismi ehli sünnettir. Ppeygamber Efendimizin sünnetini olduğu gibi kabul ederler. Ehl-i Sünnet (Arapça: أهل السنة ; zaman zaman Sünnilik de denir), İslam mezhepleri içindeki en geniş dini grubu oluştururlar. İslam dinindeki yetmiş üç siyasi mezhepten biridir. Bu fırkalardan Ehl-i sünnet bir taife, Hariciler onbeş fırka, Mutezile altı fırka, Mürcie oniki fırka, Şia otuziki fırka, Cehmiyye, Necariyye Dırariyye ve Kilabiyye birer fırka, Müşebbihe'nin üç fırkadır.

Detaylı bilgi için bakınız Ehl-i Sünnet

Sünni

Sünnet ehlinden olan kimse.

Sünni

Türkçe Sünni kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Sunni] n. member of the larger of the two sects of Islam (characterized by orthodox practice and acceptance of the first four caliphs as legitimate successors to Muhammad) adj. of or pertaining to the larger of the two sects of Islam (characterized by orthodox practice and acceptance of the first four caliphs as legitimate successors to Muhammad)

Sünni

sünni mezhebinden olan (kimse).

Sünni

Türkçe Sünni kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Sunnit adj. orthodox

misafir - 8 yıl önce
alevılere seslenıyorum.kur-an ın bır harfıne ınanmamak kafırlıktır.ve hz. Allah kur-an da peyganber efendımızın yolundan gıtmemızı emreder.UNUTMAYINIZKI NICE HIRISTIYAN YAHUDI VEYA INANCSIZLAR KUR-AN OKUYUP TOBE EDIP MUSLUMAN OLUYORLAR.SIZDE GEC KALMAYIN...

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.