Sabirler

Kısaca: Sabirler, Sabarlar ya da Suvarlar, 6. yüzyılda Batı Sibirya ve Kuzey Kafkasya civarında ortaya çıkan bir Türk topluluğu. ...devamı ☟

Sabirler
Sabirler

Sabirler ya da Sabarlar, 6'ncı yüzyılda güney Sibirya ve Kuzey Kafkasya civarında ortaya çıkan bir Türk topluluğu.

Büyük Hunlara bağlı topluluklardan biri olan Sibirlerin ana yurtları Tanrı Dağları'nın batısı ile İli nehri arasındaki bölgeydi. Sibir; "sapan, yol değiştiren, serbest, başıboş dolaşan" anlamlarına gelmektedir. Sabirlere ait ilk bilgiler 461-465 yılları arasında Batı Sibirya kavimleri arasında görülen göç olayı ile ilgilidir. Bu yıllarda doğudan gelen Avarların baskısı sonucu Sabirler yurtlarını terk ederek batıya yöneldiler. Altaylar ile Ural Dağları arasında yaşayan Ogur Türkleri göçe zorlayan Sabirler Tobol ve İşim dolaylarına yerleştirler.

6. yüzyılın başlarında Doğu Avrupa'da görülen Sabirler, 515 yılında Kafkasya ve Karadeniz'in kuzeyine yerleştiler. Hükümdarları Balak idaresinde önemli zaferler kazandılar. Bizans'a karşı Sasanilerle anlaştılar. 516yılında Kafkasları aşarak Anadoluya geldiler. Kayseri, Ankara ve Konya dolaylarına kadar ilerlediler. Sabirlerin sahip olduğu askeri güç ve savaş taktikleri Bizans kayıtlarına geçmiştir. Bizanslı Prokopios bu konuda şu notları düşmüş:

"Sabirler, insan hafızasının hatırlayabildiği zamandan beri ne İranlılardan ne Romalılardan hiç kimsenin düşünemediği makinelere sahiptirler. Öyle ki her iki devlette mühendis eksik olmamış ve her devirde surları dövmek için makineler yapılmıştır ama şimdiye kadar böyle bir buluş ne ortaya konmuş ne de onlar gibi kullanılabilmiştir. Bu, şüphesiz insan dehasının bir eseridir."

Balak Handan sonra yerine eşi Boğarık Hatun geçti. Savaşçılığı ve idareciliği ile Bizans kayıtlarına girmiş Boğarık Hatun, 100 bin kişilik Sibir ordusuna komuta ediyordu. Sibirler bazen, Bizans bazen de Sasanilerin tarafını tutarak girdikleri savaşlar sebebiyle giderek eski gücünü kaybettiler.

Sabirler, 557 yılında Avarların baskısı sonucunda kuzeye çekildiler. Bu sırada Göktürk hakimiyetini kabul ederek, Göktürklerin batı kanadını oluşturdular. 576 yılında yılında Güney Kafkasyadaki hakimiyeti Bizanslılara kaptırdılar.

Hazar İmparatorluğu örgütlenmesi içerisinde birçok Sabir unsuru ve boyları olduğu görülür. }

Sabirlerin Türk ve Dünya tarihine katkıları

  • Sabirler, 5. yüzyılda Macarları Doğu Avrupaya yönlendirmeleriyle Macar tarihine önemli katkılar sağladılar. }
  • 7. yüzyılda ortaya çıkan Hazarların temelini oluşturdular.}
  • Sibiryaya isimlerini verdiler.}
  • Türklerde kadın-erkek eşitliğinin olduğunu gösteren somut örnekleri miras bıraktılar. }
  • Anadoluya girmiş Türk boylarından biridir.}


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mirza Alekber Sabir
4 yıl önce

Sabir, Mirza Alekber Zeynelabidin oğlu Tahirzade (Azerice: Mirzə Ələkbər Zeynalabdin oğlu Tahirzadə, 30 Mayıs 1862 - 12 Temmuz 1911), Azerbaycanlı şair...

Sabire Aydemir
1 yıl önce

Sabire Aydemir (d. 1 Şubat 1910 İnebolu, Kastamonu - ö. 4 Temmuz 1991 Ankara), Türk veteriner hekim. "Türkiye'nin ilk kadın veteriner hekimi" unvanını...

Sabir Hacıyev
1 yıl önce

Sabir Kamal oğlu Hacıyev (5 Ekim 1954, Göyçay) - Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi 3., 4., 5. ve 6. dönem milletvekili, Hukuk siyaseti üzere Azerbaycan...

Sabirabad Rayonu
1 yıl önce

kurulmuştur. Adını Azerbaycanın ünlü şairi Mirza Elekber Sabir'den almıştır. ^ http://www.sabirabad-ih.gov.az/ ^ Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Sabir maddesi...

Vatandaş Birliği Partisi
4 yıl önce

Mutallibov tarafından 1999 tarihinde kuruldu. Mevcut genel başkanı milletvekili Sabir Hacıyev'dir. Vatandaş Birliği Partisi eski cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov...

Vatandaş Birliği Partisi, 2005, 6 Kasım, Azerbaycan, Parlamento, Parti, Politika, Siyaset, Taslak
Büyük Bulgar Hanlığı
1 yıl önce

dağınık yaşayan Türki Kutrigur (dokuz ogurlar), Utrigur (otuz ogurlar), Sabirler ve Onogurlar gibi Ogur kavimlerini ve bundan başka 7 (yedi) slav kavimini...

Suvarlar
1 yıl önce

şehridir ki, 8. yüzyıldan önce Sabirler tarafından kurulmuştur. Suar (su-ar 'su ir leri, keşeleri) aynı zamanda sabir şeklinde de kullanılmıştı. ^ Atalay...

Cevat Han (film)
4 yıl önce

Elçin Allahverdiyev, Amaliya Pənahova ve Ramiz Novruzov'un paylaştığı, Sabir Rüstəmxanlı'ın senarist, Rövşən Almuradlı'nın yönetmenlik, Heydər Dadaşov'un...