Saltukname

Kısaca: on üçüncü yüzyıl alperenlerinden Sarı Saltuk’un İslâmiyeti yaymak için giriştiği savaşları anlatan destânî eser. Fâtih Sultan Mehmed, Uzun Hasan üzerine sefere çıkarken şehzâdesi Cem Sultanı Edirne’ye gönderdi. ...devamı ☟

on üçüncü yüzyıl alperenlerinden Sarı Saltuk’un İslamiyeti yaymak için giriştiği savaşları anlatan destani eser. Fatih Sultan Mehmed, Uzun Hasan üzerine sefere çıkarken şehzadesi Cem Sultanı Edirne’ye gönderdi. Edirne’den Baba Dağına geçen Cem Sultan, burada Sarı Saltuk’un müridlerinden menkıbelerini dinledi ve çok beğendi. Bu menkıbeleri derleyerek bir kitap haline getirmesi için de maiyetindeki Ebü’l-Hayr-ı Rumi’yi vazifelendirdi. Cem Sultanın emri üzerine Anadolu ve Rumeli’yi adım adım dolaşarak menkıbeleri derleyen Ebü’l-Hayr-ı Rumi yaklaşık olarak yedi yılda Saltukname’yi meydana getirdi.

Bu yazmaya göre, asıl adı Şerif Hızır olan Sarı Saltuk, gördüğü bir rüya üzerine Battal Gazinin atını ve hazret-i Hamza’nın silahlarını alarak Allahü tealanın dinini yaymak üzere savaşlara başlar. Yendiği ve İslam dinini benimsettiği birHıristiyan beyi ona “çok kuvvetli” anlamına “Saltuk” adını verir. Anadolu’da, Rumeli’de, Orta Avrupa’da Hıristiyanlar üzerine sefere çıkar. Asya’da Müslüman olmayan Uygur, Hıtay, Hint beylerine, Afrika’da Habeşlere karşı savaşarak İslam dinini yayar. Sarı Saltuk sonunda bir fedainin hançerlemesiyle şehit düşer. Vefatından önce Anadolu’da bütün beylerin Osman Beye tabi olmalarını vasiyet eder.

Saltukname’de Sarı Saltuk’un ölümünden sonraki olaylara da yer verilmiştir. Oğulları İbrahim ve Muhammed, babalarının yolunda Allah rızası için savaşlara devam etmişler ve Osmanlı padişahlarının emrine girmişlerdir.

Üç ciltten ibaret olan Saltukname’nin birinci ve ikinci cildinin iki yazma nüshası bulunmaktadır. Üçüncü cildin ise dört yazma nüshası vardır. Eserin Topkapı Sarayında bulunan yazması tıpkıbasım olarak Amerika’da yayımlanmıştır. Şükrü Haluk Akalın ise eseri günümüz Türkçesine çevirmiştir (1988). Eser dil, folklor, halk edebiyatı, tarih, ilahiyat, toponomi ve antropoloji araştırmaları için çok önemli bir kaynaktır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Şükrü Halûk Akalın
4 ay önce

Ebü'l-Hayr-ı Rumi, Saltukname I, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kaynak Eserler Dizisi, Ankara, 1987. Ebü'l-Hayr-ı Rumi, Saltukname II, Kültür ve Turizm...

15 Nisan, 1956, 1979, 1987, 1996, 2001, 22 Ocak, Adana, Hacettepe Üniversitesi, Kişi
Sarı Saltuk
4 ay önce

görünüyor. Çünkü Saltukname'nin kendisinde O'nun Sinop çevresinde doğduğu söylenir.Bu bölge o devirde Çanlar'ın adıyla Canit bilinirdi. Saltukname'ye göre Saltık...

Sarı Saltuk, 13. yüzyıl, 1480, Anadolu, Balkanlar, Cem Sultan, Evliya, Evliya Çelebi, Nasreddin Hoca, Rumeli, Saltukname
Türk Edebiyatında Destan
3 yıl önce

Anadolu'daki bazı şehirlerin fethini ve çeşitli kerametlerini anlatmaktadır. Saltukname: 13. yüzyıl alp-erenlerinden olan ve Rumeli'nin Türkleşmesinde büyük rolü...

Dobruca Beyliği
3 yıl önce

edilmesiyle Ece Halil Osmanlı hizmetine girerler. Olayların bir kısmı Saltukname'de anlatılmaktadır. Bugün Balıkesir ve Çanakkale ilinde ve Bergama ilçesinde...

Babaeski
4 ay önce

civarındaki kavak/kayın ağacından yapılan oklar ve yaylar çok meşhurdu. Saltukname'de Babaeski'den ve bu yörede yetişen Baba Kavağından bahsedilir. Ağaç dikmek...

Babaeski, Kırklareli, 1047, 1359, 1467, 1555, 1633, 1912, 1919, 1922, 1924, 491
Korkut Ata
3 yıl önce

göndermiştir. Ebü’l-Hayr-ı Rûmî’nin kaleme aldığı ve Saru Saltuk’u konu alan Saltukname (1480)’ye göre Korkut Ata Osmanoğulları ile aynı soydandır. Eserin ikinci...

Dede Korkut, Kazılık Koca Oğlu Yegenek, Basat`ın Tepegöz`ü í–ldürmesi, Kanlı Koca Oğlu Kanturalı, Duha Koca Oğlu Deli Dumrul, Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek, Kazan Bey Oğlu Uruz`un Tutsak Olması, Uşun Koca Oğlu Segrek, Hikayet-i Salur Kazan`ın Evi Yağmalanduğudur, Hikayet-i Bamsı Beyrek, Hikayet-i Han Oğlu Boğaç Han
Kızıl Elma
4 ay önce

çalışmalar yaptı. Geçmişte Sarı Saltuk'un kahramanlıklarını içeren Saltukname'den Evliya Çelebi'ye kadar, pek çok eserde konu edilmiş olan “Kızıl elma”...

Osmanlı İmparatorluğu
5 ay önce

kaleme almıştı. Aynı nitelikli dinsel-destansı yapıtlardan Battalname ve Saltukname metinleri sonraki yüzyılın ürünleri arasındadır. Ahmedi'nin kardeşi Hamzavi'nin...