Samimiyet

Kısaca: Dürüstlük T.D.K sözlüğünde “doğruluk” olarak, diğer sözlüklerde ise “özü sözü bir olma”, “olanı olduğu gibi yansıtma", “gerçeği saklamama”, “bildiğinden, inandığından ve olduğundan başka türlü görünmeye veya göstermeye çalışmama” olarak tanımlanır. ...devamı ☟

Samimiyet ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Dürüstlük

samimiyet

Osmanlıca samimiyet kelimesinin Türkçe karşılığı.
İçten ve kalbden olan sevgi ve bağlılık.(Niyet-i hâlisenin dahi kerameti vardır. Samimiyetin dahi kerameti vardır. Bahusus lillâh için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde; ciddi, samimi tesanüdün çok kerametleri olabilir. Hatta şöyle bir cemaatın şahs-ı manevîsi bir veliyy-i kâmil hükmüne geçebilir. İnayata mazhar olur. M.)

samimiyet

Türkçe samimiyet kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. sincerity, terms, bona fides, cordiality, sincereness, familiarity, camaraderie, candor, candour [Brit.], earnestness, frankness, friendliness, heartiness, intimacy, outspokenness, unaffectedness, warmth

samimiyet

senlibenli olma durumu, samimilik. içtenlik.

samimiyet

Türkçe samimiyet kelimesinin Fransızca karşılığı.
franchise [la], intimité [la]

samimiyet

Türkçe samimiyet kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Aufrichtigkeit, Familiarität, Herzlichkeit, Intimität, Lauterkeit, Wärme

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dürüstlük
1 yıl önce

veya göstermeye çalışmama” olarak tanımlanır. Eski Türkçedeki karşılığı samimiyettir. Dürüstlük birçok din, mezhep ve kültürde bir değerdir. Farklı kültürlerde...

Dürüstlük, Arkadaşlık, Bedri Ruhselman, Diğerkamlık, Hata, Hoşgörü, Mutluluk, Nefis denetlemesi, Neo-spiritüalizm, Vazife, İkiyüzlülük
Rusya Bayrağı
1 yıl önce

ifade ediliyor: Beyaz: Asillik, soyluluk, büyüklük, açık yüreklilik, samimiyet. Mavi: Bağlılık, sadakat, vefa, namus, dürüstlük, kusursuzluk, ahlaki...

Ülke bayrakları listesi, ABD Bayrağı, Afganistan, Afganistan Bayrağı, Almanya, Almanya Bayrağı, Amerika Birleşik Devletleri, Andorra, Andorra Bayrağı, Angola, Antigua ve Barbuda
Konuş Onunla
4 yıl önce

almıştır. Film cinsiyetler arasındaki iletişim zorlukları, yalnızlık, samimiyet ve aşktaki sebat kaybı gibi temaları içerir. Javier Cámara --> Benigno...

Riya
1 yıl önce

[kaynak belirtilmeli] Riyanın zıddı olan İslam dinî kavramı ihlastır (samimiyet). ^ a b c d e f İslam Ahlakı - Hakikat Kitabevi ISBN 975-92119-5-5 ^ Ateşin...

Selamlaşma
1 yıl önce

ülkeye, bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Bu hareket veya hareketler samimiyet, barış, dostluk, arkadaşlık, sevgi ve saygı ifadelerinden bir veya daha...

Selamlaşma, Kültür, Taslak, İnsan
James Baldwin
1 yıl önce

1956 yılında yayınlanan "Giovanni'nin Odası" (Giovanni's Room) romanı, samimiyeti ve hassas bir konuda öncü olmasıyla eşcinsel edebiyatının önemli bir eseri...

James Baldwin, 1924, 1955, 1956, 1962, 1987, 1 Aralık, 20. yüzyıl, 2 Ağustos, ABD, Afrikalı-Amerikalı
Muhammed eleştirisi
2 yıl önce

Modern zamanlarda eleştiriler genellikle onun peygamberlik iddiasındaki samimiyeti, politik tutumu, evlilikleri ve sahip olduğu köleleri üzerine yapılmaktadır...

Pete Junior
4 yıl önce

çoğunlukla babası Pete'dan cezadan korkar. Babasına; Max ve Goofy olan samimiyetinden daha saygılı yaklaşır ve babasına devamlı efendim der. Çok zeki görünmemekle...