Sanal

Kısaca: Gerçek olmayan (irreel), zihinde tasarlanan, hayâlî sayılar. Sanmak’tan sanal, daha çok matematikte kullanılan yeni bir terimdir. Bu sayıların birimi (i) harfiyle gösterilir. Karesi -1 olan sayıdır. Ancak hayâlimizde canlandırdığımız i= ÷-1 sayısı batı dillerindeki imaginen= Hayal etmek, sanmak kelimesinin baş harfinden alınmıştır. ...devamı ☟

Gerçek olmayan (irreel), zihinde tasarlanan, hayali sayılar. Sanmak’tan sanal, daha çok matematikte kullanılan yeni bir terimdir. Bu sayıların birimi (i) harfiyle gösterilir. Karesi -1 olan sayıdır. Ancak hayalimizde canlandırdığımız i= ÷-1 sayısı batı dillerindeki imaginen= Hayal etmek, sanmak kelimesinin baş harfinden alınmıştır.

Matematikte bir denklemin gerçek köklerinin olmadığı zaman ortaya çıkar. Cebirin temel teoremine göre bir denklemin derece sayısı kadar kökü olması gerekir. İkinci derece bir denklem olan x2+1= 0 denkleminin kökleri gerçek sayı olamaz. Çünkü x2= -1 olması gerekir. Karesi -1 olan gerçek sayı olamaz. Karesi -1 olan sayı i ile gösterilmiştir. Böylece x2+1= 0 denkleminin sanal iki kökü (i) ve (-1) olur. Cebirin temel teoremi de sağlanmış olur.

Gerçek ve sanal sayıların toplamından ibaret olan a+bi şeklindeki sayılara da kompleks sayı veya karmaşık sayı adı verilmiştir. Kompleks sayılar matematiğin geniş bir konusunu teşkil eder.

Gerçek sayılar, sayı ekseni denilen yönlü bir doğru üzerindeki noktalarla eşlenmiştir. Yani, her gerçek sayıya sayı ekseni üzerinde bir nokta karşılık gelir. Sanal sayılara da reel (gerçek) eksene orijinde dik olan eksen üzerindeki noktalar karşılık gelir. Kompleks sayılar ise düzlemin noktaları ile birebir eşlenmiştir. Kompleks sayılar a+bi şeklinde gösterilirler.

a+bi sayısı genellikle z harfi ile gösterilir. z sayısının mutlak değeri veya modülü z= ÷a2+b2 ile gösterilir. r= |z|’dir. z sayısının bir de q argumanı vardır. q açısı tgq= b/a’dan hesaplanır. Burada a= rCosq, b=rSinq olduğundan, z=a+bi kompleks sayısının trigonometrik gösterilişi z= r (Cosq+iSinq) şeklindedir.

sanal

1 . Gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum, farazi, tahminî.
2 . matematikNegatif bir sayı üzerinde alınan ve ikinci kuvvetten bir kök taşıyan cebirsel anlatım.

sanal

Türkçe sanal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. conjectural, imaginary, virtual

sanal

gerçekte olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazi, tahmini. negatif bir sayı üzerinde alınan ve ikinci kuvvetten bir kök taşıyan cebirsel anlatım.

sanal

Türkçe sanal kelimesinin Fransızca karşılığı.
imaginaire

sanal

Türkçe sanal kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. imaginär

sanal

(Türkçe) Adın duyulsun, ün kazan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sanal gerçeklik
3 yıl önce

Sanal gerçeklik (İngilizce: Virtual reality; VR), teknoloji kullanılarak oluşturulan kurgular ile gerçek ve hayalin birleştirilmesidir. Sanal öğrenme...

Sanal gerçeklik, Latince, Sanal, Siber uzay, Türk Dil Kurumu
Sanal Makine
3 yıl önce

Sanal makine, bilgisayar biliminde programları gerçek bir bilgisayar sistemindeki gibi çalıştıran mekanizmaların yazılım uyarlamasıdır. Sanal Makine,...

Sanal asistan
6 yıl önce

Sanal asistanlar16 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (virtual assistants - VAs) daha önce insanlar tarafından yapılan işleri...

Sanal konsol
6 yıl önce

Sanal konsol (ya da sanal uçbirim), bilgisayar işlemede ve Unixware, Linux ve BSD gibi bazı işletim sistemlerinde, klavye ve ekran arasında yaratılmış...

Sanal sayılar
3 yıl önce

Sanal sayılar, ikinci dereceden üssü (karesi) 0'dan küçük olan sayılardır. Örneğin − 25 {\displaystyle {\sqrt {-25}}} bir sanal sayıdır, çünkü karesi...

Karmaşık sayı, Cisim, Derece, Doğal sayılar, Gerçel sayılar, Görüntü, Hiperbolik sayılar, Kök, Matematik, Matris, Oranlı sayılar
Sanal bellek
3 yıl önce

Sanal bellek, fiziksel belleğin görünürdeki miktarını arttırarak uygulama programına (izlence) fiziksel belleğin boyutundan bağımsız ve sürekli bellek...

Sanal dünya
3 yıl önce

Sanal yaşam ortamı kullanıcıların çevrimiçi olarak 3 boyutlu modellenmiş bir dünyada işlerini yapabilmelerini sağlayan sistemlerdir. Kullanıcıların belirledikleri...

Sanal sınıf
3 yıl önce

Sanal sınıflar, uzaktan eğitim sisteminde oluşturulan sınıf ya da gruplar. Sanal sınıfları oluşturmak için gerekli teknolojik altyapı bir uzaktan eğitim...