Sanal

Gerçek olmayan (irreel), zihinde tasarlanan, hayâlî sayılar. Sanmak’tan sanal, daha çok matematikte kullanılan yeni bir terimdir. Bu sayıların birimi (i) harfiyle gösterilir. Karesi -1 olan sayıdır. Ancak hayâlimizde canlandırdığımız i= ÷-1 sayısı batı dillerindeki imaginen= Hayal etmek, sanmak kelimesinin baş harfinden alınmıştır.

Gerçek olmayan (irreel), zihinde tasarlanan, hayali sayılar. Sanmak’tan sanal, daha çok matematikte kullanılan yeni bir terimdir. Bu sayıların birimi (i) harfiyle gösterilir. Karesi -1 olan sayıdır. Ancak hayalimizde canlandırdığımız i= ÷-1 sayısı batı dillerindeki imaginen= Hayal etmek, sanmak kelimesinin baş harfinden alınmıştır.

Matematikte bir denklemin gerçek köklerinin olmadığı zaman ortaya çıkar. Cebirin temel teoremine göre bir denklemin derece sayısı kadar kökü olması gerekir. İkinci derece bir denklem olan x2+1= 0 denkleminin kökleri gerçek sayı olamaz. Çünkü x2= -1 olması gerekir. Karesi -1 olan gerçek sayı olamaz. Karesi -1 olan sayı i ile gösterilmiştir. Böylece x2+1= 0 denkleminin sanal iki kökü (i) ve (-1) olur. Cebirin temel teoremi de sağlanmış olur.

Gerçek ve sanal sayıların toplamından ibaret olan a+bi şeklindeki sayılara da kompleks sayı veya karmaşık sayı adı verilmiştir. Kompleks sayılar matematiğin geniş bir konusunu teşkil eder.

Gerçek sayılar, sayı ekseni denilen yönlü bir doğru üzerindeki noktalarla eşlenmiştir. Yani, her gerçek sayıya sayı ekseni üzerinde bir nokta karşılık gelir. Sanal sayılara da reel (gerçek) eksene orijinde dik olan eksen üzerindeki noktalar karşılık gelir. Kompleks sayılar ise düzlemin noktaları ile birebir eşlenmiştir. Kompleks sayılar a+bi şeklinde gösterilirler.

a+bi sayısı genellikle z harfi ile gösterilir. z sayısının mutlak değeri veya modülü z= ÷a2+b2 ile gösterilir. r= |z|’dir. z sayısının bir de q argumanı vardır. q açısı tgq= b/a’dan hesaplanır. Burada a= rCosq, b=rSinq olduğundan, z=a+bi kompleks sayısının trigonometrik gösterilişi z= r (Cosq+iSinq) şeklindedir.

Diğer anlamları

sanal

1 . Gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum, farazi, tahminî.
2 . matematikNegatif bir sayı üzerinde alınan ve ikinci kuvvetten bir kök taşıyan cebirsel anlatım.

sanal

Türkçe sanal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. conjectural, imaginary, virtual

sanal

gerçekte olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazi, tahmini. negatif bir sayı üzerinde alınan ve ikinci kuvvetten bir kök taşıyan cebirsel anlatım.

sanal

Türkçe sanal kelimesinin Fransızca karşılığı.
imaginaire

sanal

Türkçe sanal kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. imaginär

sanal

(Türkçe) Adın duyulsun, ün kazan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sanal ilgili konular

 • Sanal

  Gerçek olmayan (irreel), zihinde tasarlanan, hayâlî sayılar. Sanmak’tan sanal, daha çok matematikte kullanılan yeni bir terimdir. Bu sayılar
 • Siber

  ve bunla ilgili çeşitli sitelerde kurulmuştur sibercadde.com siber.com gibiSiber terimi sibernetik kökeninden gelmektedir. İlk olarak 1958 yılı
 • Sanal Alem

  Bu başlık Radikal gazetesinde yayımlanan bilişim ve siber kültür sayfasını açıklamaktadır. İnterneti anlatmak için kullanılan sanal alem
 • Sanal Gerçek

  Sanal gerçeklik (Virtual reality), bilgisayarlar tarafından simüle edilen ortamlara denir. Çoğu sanal gerçeklik ortamı bir bilgisayar ekranı y
 • Sanal gerçeklik

  Sanal gerçeklik (``Virtual reality``), bilgisayarlar tarafından simüle edilen ortamlara denir. Çoğu sanal gerçeklik ortamı bir bilgisayar ekran
 • Sanal kart

  Sanal kart, güvensiz ortamlarda kredi kartı yerine kullanılmak için tasarlanmış, esnek limit ve kullanım zamanı veya sayısı limiti belirlene
 • Siber uzay

  Siber uzay, (orijinal anlamını karşılamasa da yaygın olan bir başka kullanımıyla sanal alem, cyberspace) terimi bilgisayarların ve onu kullan
 • Sanal asistan

  Sanal Asistan, serbest meslek sahipleri ve küçük işletme sahiplerine yönetsel, uygulayımsal bazen de yaratıcı destekler sunan bağımsız bir
 • Sanal yerdeğiştirme

  Bir sanal yerdeğiştirme \delta \mathbf r_i zaman sabit tutulduğunda sistemin koordinatlarında meydana gelen sonsuz küçük değişimdir. Gerçekt
 • Simüle gerçeklik

  Simüle gerçeklik, "gerçek" gerçekliğin simülasyonundan ayırt edilemez bir derecede simüle edilebileceğini -belki bilgisayar simülasyonu ile-