Sanat Sosyolojisi

Kısaca: Sanat sosyolojisi, sosyolojinin alt dallarından biridir ve sanatı toplumsal bir süreç olarak, diğer toplumsal fenomenlerle bağlantı içinde ele alır ve analiz eder. Modern sanatın gelişimi, sosyolojik bir araştırma sürecini gerektirdiğinde ve sosyoloji de kendi içinde alt dallara doğru ayrılırken, Avrupa`da ve ABD`de bazı sosyal bilimcilerin katkısıyla sanat sosyolojisi giderek özerkleşen bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle 20. yy.`ın ortalarında Frankfurt Okulu düşünürlerinin (T. A ...devamı ☟

Sanat sosyolojisi, sosyolojinin alt dallarından biridir ve sanatı toplumsal bir süreç olarak, diğer toplumsal fenomenlerle bağlantı içinde ele alır ve analiz eder. Modern sanatın gelişimi, sosyolojik bir araştırma sürecini gerektirdiğinde ve sosyoloji de kendi içinde alt dallara doğru ayrılırken, Avrupa`da ve ABD`de bazı sosyal bilimcilerin katkısıyla sanat sosyolojisi giderek özerkleşen bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle 20. yy.`ın ortalarında Frankfurt Okulu düşünürlerinin (T. Adorno, M. Horkheimer, H. Marcuse) katkıları bugün sanat sosyolojisi literatürü içinde önemli bir yer tutmaktadır. Frankfurt Okulu, "sanat sosyolojisi" ve "sanat felsefesi" arasındaki dinamik etkileşim için de iyi bir örnektir.

Pierre Bourdieu, Howard S. Becker, Robert W.Witkin, sanat sosyolojinin gelişiminde ve kurumsallaşmasında önemli katkıları olan isimlerdir. Bugün, ISA (International Sociological Association) ve ESA (European Sociological Association) gibi uluslararası sosyoloji organizasyonlarının bünyesinde, sanat sosyolojisi çalışmaları yapan sosyologların biraraya geldikleri alt bölümler bulunmaktadır. Bu alanda her yıl sözü edilen kurumlar tarafından uluslararası konferanslar ve seminerler organize edilmektedir.

Türkiye`de sanat sosyolojisi, görece yeni bir araştırma alanıdır. 1980`lerle birlikte sanat piyasasının gelişmeye başlaması, Batı sosyoloji literatürünün her geçen gün daha fazla Türkiye`de tanınması ve post-yapısalcılık, post-modernizm gibi söylemlerin yaygınlaşmasıyla beraber; üniversitelerde ve üniversite dışında sanat sosyolojisi çerçevesi içine dahil edilebilecek çalışmaların yapılmaya başlandığına tanık oluyoruz. Türkiye`de sanat sosyolojisine örnek gösterilebilecek çalışmalar için Ünal Nalbantoğlu, Besim Dellaloğlu, Ali Akay, Kubilay Akman, Hasan Bülent Kahraman ve Hilmi Yavuz alınabilir.

Linkler

 Sociology of Art: A Reader by Jeremy Tanner


Art and Social Structure by Robert W. Witkin

İngilizce Wikipedia

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

sanat sosyolojisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sanat Sosyolojisi
3 yıl önce

Sanat sosyolojisi, sosyolojinin alt dallarından biridir ve sanatı toplumsal bir süreç olarak, diğer toplumsal fenomenlerle bağlantı içinde ele alır ve...

Sanat Sosyolojisi
Eğitim sosyolojisi
3 yıl önce

Eğitimsel toplum bilimi (ya da eğitim sosyolojisi), eğitim kurumlarını ve okullaşma ile modern endüstri toplumlarında okullaşma sistemlerini, ‘okul ile...

Eğitim sosyolojisi, Eğitim sosyolojisi
Akademik Disiplinler Listesi
6 yıl önce

Sosyodilbilim Yaşlanma sosyolojisi Tarım sosyolojisi Sanat sosyolojisi Otizm sosyolojisi Çocukluk sosyolojisi Çatışma sosyolojisi Kültür sosyolojisi Siber sosyoloji...

Sosyoloji
3 yıl önce

Sağlık sosyolojisi Sanat sosyolojisi Sanayi sosyolojisi Siyaset sosyolojisi Toplumsal psikoloji Tarih sosyolojisi Uluslararasi ilişkiler sosyolojisi Uygulamalı...

Toplum bilimi, Ahmet Cevdet Paşa, Aile, Anarşi, Anthony Giddens, Antropoloji, Araştırma, August Comte, Auguste Comte, Batı, Behice Boran
Mehmet Usta
3 yıl önce

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim dalında, Sanat Sosyolojisi alanında "Modernlik ve Modernleşme Ekseninde Geleneksel Türk Tiyatrosu"...

Hüsamettin Çetinkaya
6 yıl önce

kitabı bulunan hç, üç yıl (2006-9) süreyle D.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesinde sanat sosyolojisi ve sanat psikolojisi dersleri verdi. Halen yazılarını www.sinirdan...

Müzik teknolojisi
4 yıl önce

yaratıcı tarafı ile ilgilenmektedir. Bununla birlikte akustik, müzik sosyolojisi ve psikolojisi ile müzik endüstrisi gibi konular da müzik teknolojisinin...

Müzik teknolojisi, Akustik, Bilgisayar, Müzik, Psikoloji, Sosyoloji, Taslak, Üniversite
Georg Simmel
3 yıl önce

yaşamı, sosyolojisi, felsefesi. Doğan Özlem (çev.). Ankara: Ark Yayınevi. ISBN 975-7260-18-5.  Toplum Nasıl Mümkündür? ^ a b Tüketim Sosyolojisi. Sosyolojik...