Sekbanbaşı

Kısaca: Yeniçeri ocağının altmış beşinci ortası mensubuna verilen ad. Sekban teşkilâtı, Sultan Birinci Murâd zamânında pâdişâhın av maiyeti olarak mevcuttu. ...devamı ☟

Sekbanbaşı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Sekbanlar

Sekbanbaşı

Osmanlı ordusunda sekbanların komutanı.

Sekbanbaşı

osmanlı ordusunda sekbanların komutanı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sekban
2 yıl önce

"Tüfekçi" adi ile yeni bir piyade sınıfı aldı. Sekbanların başında sekbanbaşı bulunurdu. Sekbanbaşı, yeniçeri ağası İstanbul'da bulunmadığı zaman ona vekalet eder...

Sekban, 1451, 1590, 1826, Beylerbeyi, Birinci Murat, Fatih Sultan Mehmet, Paşa, Vezir, Yavuz Sultan Selim, Yeniçeri Ocağı
Kul Kethüdası
6 yıl önce

idi. “Ocak kethüdası”, “Kethüdabey” de denilirdi. Yeniçeri ağasıyla Sekbanbaşından sonra gelen Kul kethüdası aynı zamanda ağanın yardımcısı idi. Daha sonra...

Kul Kethüdası, Kul Kethüdası
Sinan Paşa Camii, Prizren
2 yıl önce

Caminin kurucusu olan Sinan Paşa, ilk önce İstanbul’da ağa, daha sonra sekbanbaşı olarak 1590 yılında 15 ay kadar Budin, 1594/95’te Kars, 1595/96’da Erzurum...

Kabakçı Mustafa
6 yıl önce

hapsettirdi. Sultan IV. Mustafa da Kerim Ağa isteklerinin doğrusuna yeni bir sekbanbaşı atadı. Boğaz muhafızı olan Kabakçı Mustafa'ya bu olayın haberi verilince...

Kabakçı Mustafa, Kabakçı Mustafa
Kara Murad Paşa
6 yıl önce

1645'te sekbanbaşı görevlerine yükselmiştir. Deli Hüseyin Paşa Girit serdarı iken bir dönem Hanya muhafızlığı görevi de verilmiştir. Sekbanbaşı iken yeniçeri...

Şerifzade Mehmet Ataullah Efendi
6 yıl önce

kaymakamı Köşe Musa Paşa; şeyhülislam Şerifzade Mehmet Ataullah Efendi, sekbanbaşı ve diğer ilerigelen devlet ricalini istemediklerini ilan ettiler. Sadrazam...

Şerifzade Mehmet Ataullah Efendi, ,
Kalafat Mehmed Paşa
2 yıl önce

ocaklıları İstanbul'a cepheden döndükten sonra Mehmet Ağa, ikinci defa sekbanbaşı ve Şubat 1777 ta da ikinci defa yeniçeri ağalığına tayin edilmiştir. Rus...

Kalafat Mehmed Paşa, 1778, 1779, 1 Eylül, 21 Ağustos, Alemdar Mustafa Paşa, Benderli Ali Paşa, Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa, Bostancıbaşı Deli Abdullah Paşa, Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa, Burdurlu Derviş Mehmed Paşa
Çelebi Mustafa Paşa
6 yıl önce

Ahmet Ağa'nın oğludur. Babası gibi Yeniçeri ocağı'na girdi orada yetişti. Sekbanbaşı rütbesine kadar yetişti. 1802'de Edirne'deki bulunan yeniçerileri disiplin...

Çelebi Mustafa Paşa, 1807, 1808, 18 Haziran, 28 Temmuz, Alemdar Mustafa Paşa, Benderli Ali Paşa, Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa, Bostancıbaşı Deli Abdullah Paşa, Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa, Burdurlu Derviş Mehmed Paşa