Sekban

Sekban (Farsça seg-ban: "köpek bakıcısı"), Yeniçeri ocağının altmış beşinci ortası mensubuna verilen ad.

Yeniçeri ocağının altmış beşinci ortası mensubuna verilen ad. Sekban teşkilatı, Sultan Birinci Murad zamanında padişahın av maiyeti olarak mevcuttu.

Fatih Sultan Mehmed Han zamanına kadar bağımsız bir teşkilat olan sekban ocağı, 1451`de, yeniçerilerin taşkınlık etmeleri üzerine itaatsizlik eğilimini kırmak için Fatih`in emriyle yeniçeri ocağına dağıtıldı. O zaman sayıları, altı-yedi bin civarındaydı. Beş yüz sekban da av hizmeti için alıkonuldu.

Yavuz Sultan Selim Han devrinde bütün sekbanlar, bir orta haline getirilerek, yeniçeri ocağının altmış beşinci ortasını oluşturdular. Piyade ve süvari sekbanlar, padişahla beraber ava giderler, av köpekleri yetiştirirler, sekban fırınında çalışırlardı. Savaş zamanında, diğer yeniçerilerle birlikte çarpışmaya giderlerdi.

Sekbanların başında sekbanbaşı bulunurdu. Sekbanbaşı, yeniçeri ağası İstanbul`da bulunmadığı zaman ona vekalet eder, şehrin güvenliğinden o sorumlu olurdu. 1590 yılından sonra, vezir ve beylerbeyilerine sekbanlardan bir miktar muhafız verildi. Bunlar, eyaletlerde paşaların kapı halkının çekirdeğini meydana getirdiler. Sekbanlık da, 1826`da yeniçeri ocağı ile beraber kaldırıldı.

Diğer anlamları

sekban

Osmanlıca sekban kelimesinin Türkçe karşılığı.
f. Köpek besleyicisi. * Padişahın köpeklerini av yerine götüren seyman. * Vaktiyle Yeniçeri Ordusunda bir asker sınıfının ismi. * Köy düğününde silâhlı ve oyun yapan gençler kafilesi. (Türkçede seğmen denir.)

sekban

osmanlılarda, sınır boylarında görev yapan bir sınıf asker. eyalet paşaları ve sancak beylerine bağlı olarak görev yapan bir sınıf asker.

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  sekban ucretli askerlerdir sekbanlar sipahi sisteminin bozulmasiyla alindi bu kisiler savas zamani asker baris halinde ise issizdi

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sekban ilgili konular

 • Sekban

  Sekban (Farsça seg-ban: "köpek bakıcısı"), Yeniçeri ocağının altmış beşinci ortası mensubuna verilen ad.
 • Mercidabık Zaferi

  Mercidabık Savaşı 24 Ağustos 1516 târihinde, Osmanlılarla Memlûklar arasında meydana gelen savaş.
 • Vaka-i Hayriye

  1825 yılında Yeniçeri ocağının Sultan İkinci Mahmut tarafından ortadan kaldırılması olayıdır (Hayırlı Olay). 1324 yılında kurulan Yen
 • Sekbanlar

  Sekbanlar Yeniçeri Ocağının altmış beşinci ortası mensubuna verilen ad. Sekban teşkilâtı, Sultan Birinci Murad zamânında pâdişâhın av
 • Bıyıklı Mehmed Paşa

  Yavuz Sultan Selim devri beylerbeyilerinden. Enderunda yetişti. Çeşitli saray hizmetlerinde yetiştikten sonra baş mirahur oldu. Yavuz Sultan Seli
 • Koca Mustafa Paşa

  Koca Mustafa Paşa Osmanlı devlet adamlarından. Babasının adı Abdüssamed’dir. Fâtih Sultan Mehmed Han (1451-1481) devrinde saraya alınarak,
 • Malkoçoğulları - Akıncı Beyleri

  M A L K O Ç O Ğ U L L A R I Malkoçoğulları, adı MALKOÇ BEY olan ve Orhan Gazi ve 1. Murat zamanında Balkan ülkelerine yapılan akınlarda
 • Kara Ahmed Paşa

  Kara Ahmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1552-1553 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
 • Revan Seferi

  Osmanlı pâdişâhlarının ordularıyla beraber başkumandan olarak sefere gitmeleri usulü, Kanunî Sultan Süleyman'ın ölümünden sonra terk ed
 • Deli İbrahim (oyun)

  Deli İbrahim, Turan Oflazoğlu’nun kaleme aldığı üç perdelik tarihi tiyatro oyundur. Yazarın, İktidar Üçlemesi başlığı altında yayım