Senegal

Kısaca: Senegal, Senegal Nehri'nin güneyinde, Batı Afrika'da yer alan bir ülkelerden biridir. Batısında Atlas Okyanusu 531 km, kuzeyde Moritanya 813 km , doğuda Mali 419 km, güneyde ise Gine 330 km, Gine Bissau 338 km ve Gambiya ile 1540 km sınırı bulunan Senegal'in toplam sınır uzunluğu Atlas Okyanusu dahil 3171 km'dir. Yeşil Burun adaları Senegal kıyılarının 560 km ötesindedir. ...devamı ☟

Senegal
Senegal

Senegal HaritasıSenegal bayrağı
Senegal bayrağı
Senegal, Batı Afrika’da Atlantik kıyısında 12°19’ -16°42’ kuzey enlemleri ve 11°22’-17°32’ batı boylamları arasında yeralan ve kuzeyinde Moritanya, doğusunda Mali, güneyinde Gine ve Portekiz Ginesi ve batısında Atlantik Okyanusu ile çevrili bağımsız bir devlet.

Başkenti Dakar olan ülkenin resmi dili Fransızca ve Monglfca'dır. Cumhuriyet ile yönetilen ülke 4 Nisan 1960 yılında kurulmuş olup; 2009 tılı taminlerine göre nüfusu 13,712,000 kişidir. Para birimi Frank, internet alan adı uzantısı .sn, uluslararası telefon kodu 221 olan ülkede trafik sağdan işler.

Tarihi

Senegal’in ilk tarihi hakkında elde mevcut bilgiler çok az olup, kesin değildir. Bunun için Senegal tarihini, 11. yüzyılda Müslümanlıkla şereflenen, Senegal Nehri orta bölümlerinde kurulmuş, Tekrur Krallığı ile başlatmak uygundur. On beşinci yüzyıl başlarında ilk olarak, Avrupalılardan Portekizliler ülkeye ulaştılar. Daha sonra 17. yüzyılda, Fransızlar bölgeyi kontrolları altına aldılar. Bir müddet Fransız Batı Afrikası olarak kaldı. 1960 yılında bağımsız oldu. Bundan sonra Fransa’nın nüfuzu altında demokratik hayata girdi.Progressiste Sénégalaise Birliği Başkanı olan, Léopold Senghor ülkenin ilk devlet başkanı oldu. 1963’te bir ihtilal teşebbüsü atlatıldı. 1968 yılında işçilerle anlaşmazlıklar çıktı. Başbakan Andou, 1981 yılında Başkan Abdou Senghor’un emekliye ayrılmasından sonra devlet başkanı oldu. 1988’de olağan üstü hal ilan ederek başkanlığa devam etti. 1982 yılında Gambia ile ortak bir federasyon kuruldu. Bu federasyonda ülkeler bağımsızlıklarını koruyor ve yalnız savunma ve mali hususlarda birleşiyorlardı. Bu birlik daha sonra çıkan anlaşmazlıklar yüzünden 1989 Eylülünde bozuldu. Hükumet, ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyen iç ve dış karışıklıkların üstesinden gelme yolunda büyük atılımlar gerçekleştirdi. 8 Nisan 1991’de Başkan Abdou başbakanlığa Habib Thiam’ı getirdi. 1993’te yapılan seçimlerde Abdou tekrar başkanlığa seçildi.

Fiziki YapıSenegal, Afrika kıtasının batısında yer alır.
Senegal, Afrika kıtasının batısında yer alır.
Senegal yaklaşık olarak 197.000 km2lik bir yüzölçüme sahiptir. Bağımsız Gambia Cumhuriyeti, Gambi Nehri boyunca Senegal topraklarıyla çevrilmiş olup, onun güney parçası olan Casamance bölgesinin çoğunu diğer topraklarından ayırır. Gambia ülke içerisine 320 km kadar girmiştir.

Ülkenin çoğu dalgalı arazi olup, ortalama 200 m civarında yüksekliğe sahiptir. Güneydoğuda yer alan Fouta Djallon Dağları eteklerinde ise, yükseklik yaklaşık 500 m kadardır ve ülkenin en yüksek yeri bu dağlardır.

Senegambia bölgesi, Atlantiğe dökülen dört nehir tarafından kesilmiştir. Senegal, Saloum, Casamance ve Gambia nehirleri. Senegal Nehri ülkenin kuzey sınırlarını teşkil eder ve ülkenin en uzun nehridir.

Ülkenin batı kıyıları rüzgarlarla aşınmış olup, sahil şeridi kısmen bataklık arazidir. Verde Burnu, okyanusa doğru girmiş olup, tepelik ve kayalık bölgedir. Onun geri kalan kısmı ise yarı çöl bir haldedir.

İklim

Senegal, yağışların miktarları göz önünde tutulursa üç ayrı bitki örtüsüne sahip üç bölgeye ayrılır; Sahelian, Sudanik ve Casamance bölgeleri.

Sehelian bölgesi, ortalama 350 mm kadar yağış alır. Bölge kaba otlar, dikenli çalılıklar ve akasya fundalıklarıyla kaplıdır. Bunun güneyindeki Sudanik bölge ise yaklaşık 900 mm yağış alır. Burada bitki örtüsü daha kalın ve daha çoktur. Genellikle ipek-pamuk ve baobab ağaçları sayıca fazladır ve akasya fundalıkları daha iridir. Casamance bölgesinde ise yağışlar, yaklaşık olarak 900 ila 1500 mm arasında değişir. Ülkenin güneybatısı bataklık ve yer yer tropikal ormanlarla kaplıdır. Ormanlık olmayan kısımlar ise yeşillik arazidir ve bol yağış alır. Verde Burnu ise, kısmen yarıçöl ve kısmen kayalık ve tepelik bir bölgedir. Kıyı şeridiyse umumiyetle çamurlu arazi olup, tropikal mangrov ormanlarıyla örtülüdür.

Senegal’in iklimi bazı tezatlıklar arz eder. Kıyılar ve özellikle Dakar’ın kuzey kesimleri, deniz meltemlerine açık olup, tatlı bir iklime sahiptir. Bölgede ocak ayı, sıcaklık ortalaması yaklaşık 23°C civarındadır. Kuzeye gidildikçe Büyük Sahra’ya yaklaşılacağından sıcaklık birden artar. Casamance’nin güneyinde, kıyı rüzgarlarından dolayı nem oranı yüksektir.

Ülkede belirgin bir kuru ve bir de rutubetli iki dönem mevcuttur. Rutubetli mevsim Sahelian bölgesinde daha çok görülür ve hazirandan ekime kadar sürer. Sudanik bölgesindeyse mayıstan ekime ve Casamance’de mayıstan kasıma kadar rutubetli mevsim hüküm sürer.

Tabii Kaynakları

Senegal çevresine hayat ve canlılık getiren Senegal, Saloum, Casamance ve Gambia nehirlerinin suladığı dört ayrı bölge, çeşitli bitki örtülerine sahiptir. Kıyılarda tropikalmangrov ormanları, Sudanik bölgesinde ipek ve baobab ağaçları ve akasya fundalıkları mevcuttur.

Ülkede pek fazla vahşi hayvan bulunmaz. Evcil hayvanlardan daha çok sığır, koyun ve keçi yetiştirilir.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Yaklaşık 13.500.000 civarında bir nüfusa sahiptir. Nüfus yoğunluğu kilometrekareye 70 kişi kadardır. Yıllık ortalama nüfus artışı % 2,9 dolayındadır. Nüfusun ekserisi şehirlerde yaşar ve yaklaşık % 10’una yakın bir bölümü başşehir Dakar’dadır. Ülkenin diğer büyük şehirleri şunlardır: Kaolack, Thiéc, Rufisque, St. Louis.

Senegal karışık bir etnik yapıya sahip olup, büyüklü küçüklü birçok gruplardan teşekkül etmiştir. Nüfusun % 37’sini Volof, % 18’ini Serer, % 17’sini Peul, % 9’unu Diola ve % 9’unu Mandingolar meydana getirir. Geri kalan % 10’luk kısmı ise birçok küçük etnik gruptur.

Voloflar nüfusun çoğunluğunu teşkil ederler ve genellikle yerfıstığı üretimiyle uğraşırlar. Tekrur Krallığı soyundan gelen Peulların diğer adı Fulanilerdir ve göçebe hayatı yaşarlar. Casamance çevresinde yaşayan Diolalar, Berberi kökenlidirler. Serer ve Mandingolar ise çiftçilikle uğraşırlar.

Nüfusun % 95’ine yakın bir bölümü Müslümandır. Ayrıca bir miktar Hıristiyan da vardır. Serer ve Diola kabileleri haricindeki grupların büyük bir bölümü, 19. yüzyıl sonlarına doğru İslamiyetle şereflenmişlerdir.

Ülkenin resmi dili Fransızcadır. Uzun süre Fransız baskısı ve nüfuzu altında kaldığından, Fransızca yaygındır. Ayrıca her kabilenin kendi yerli dili mevcuttur. Bunlardan Volof, Fulani ve Mandingo dilleri biraz daha fazla konuşulur.

Okuma-yazma oranı düşük olup, % 10 civarındadır. Genç nüfusun % 65’ine yakın bir bölümü okula gitmektedir. Öğretim dili ve modeli Fransızca ve Fransız modelidir. Yüksek öğrenim vardır. Dakar Üniversitesinde 2000 yerli ve 2000 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görür.

Siyasi Hayat

Senegal Cumhuriyeti başkanlık sistemine dayanır. 1978 yılından bu yana demokratik çok partili hükümet tipine geçilmiştir. Ülkenin ilk başkanı, ülkenin uzun yıllar liderliğini yapmış olan Léopold Senghor’dur. Hükümeti başbakan ve onun başkanlığındaki bakanlar kurulu teşkil eder. 20 Eylül 1991’de kabul edilen anayasa ile Devlet Başkanı yedi senede bir halk tarafından seçilir. En fazla iki dönem görev yapabilir. Senegal idari olarak 8 bölgeye ayrılmıştır. Yasama organı olan Milli Meclis 120 üyeden meydana gelir ve üyeler beş yılda bir seçilir. Seçmen yaşı on sekizdir.

Ekonomi

Senegal'de ekonomi genellikle tarıma dayanır. En çok yerfıstığı yetiştirilir ve bunun ekonomiye büyük faydası dokunur. Yalnız son zamanlarda bu üretim azalmıştır. İşçi gücünün % 70’ine yakın bir bölümü tarım alanındadır. Diğer önemli tarım ürünleri; darı, pirinç ve süpürge darısıdır. Hayvancılık pek gelişmemiştir. Genellikle sığır, keçi ve koyun yetiştirilir. Ülke topraklarının % 15’ine yakın bir kısmı ekime elverişlidir.

Senegal hemen hemen önceki Fransız Batı Afrika topraklarının en çok endüstrileşmiş ülkesidir. Buna rağmen endüstri ve sanayi ekonomide pek büyük bir rol oynamaz. Gıda ve balıkçılık sanayii mevcuttur. Ülkede çıkarılan en önemli tek mineral fosfattır.

Senegal’in para birimi CFA “Afrika Para Cemiyeti” (Mali Topluluğu) Franktır. İthalatının büyük bir bölümünü Fransa’dan ve bir miktar da ABD’den yapar. Kendi ürettiği malları ise daha çok Fransa ve İngiltere’ye ihrac eder.

Dışarıya genellikle yerfıstığı ve ürünleri ile fosfat satar ve dışardan daha çok motorlu taşıt, pirinç, şeker, makina ve tekstil ürünleri alır.

Senegal, çok iyi geliştirilmiş bir ulaştırma sistemine sahiptir. Karayollarının uzunluğu yaklaşık 15.000 km civarındadır. Bu yolların ancak % 30’u asfaltlanmıştır. Şehirler düzgün bir demiryoluyla birbirine irtibatlıdır. Hemen her şehirde havalimanı mevcut olup, düzenli bir iç hat sistemi vardır.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

Senegal

1. anlamı Senegal, Sene, Senegal.

Senegal

Senegal İngilizce anlamı ve tanımı

Senegal anlamları

  1. (noun) Gum senegal. See under Gum.

Senegal tanım:

Kelime: Sen·e·gal
Söyleniş: "se-ni-'gol, -'gäl, 'se-ni-"
Usage: geographical name
1 river 1015 miles (1633 kilometers) W Africa flowing from Fouta Djallon NW & W into the Atlantic
2 country W Africa on the Atlantic; a republic of the French Community, formerly a territory of French West Africa capital Dakar area 76,124 square miles (197,161 square kilometers), population 7,899,000
- Sen·e·ga·lese /"se-ni-g&-'lEz, -'lEs/ adjective or noun

Senegal

İngilizce Senegal kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. Senegal

Senegal

İngilizce Senegal kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. Sénégal, pays d'Afrique de l'Ouest

Senegal

İngilizce Senegal kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Senegal, Republik in Westafrika

Senegal

İngilizce Senegal kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. Senegal (stato africano)

Senegal

İngilizce Senegal kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. Senegal (país na África)

Senegal

Almanca Senegal kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. country in western Africa (formerly part of French West Africa)

Senegal

İtalyanca Senegal kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Senegal, country in western Africa (formerly part of French West Africa)

Senegal

Portekizce Senegal kelimesinin İngilizce karşılığı.
npr. senegal

Senegal

İspanyolca Senegal kelimesinin İngilizce karşılığı.
npr. senegal

Senegal

Flemenkçe Senegal kelimesinin İngilizce karşılığı.
npr. senegal

Senegal

İngilizce Senegal kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. Senegal (staat in Afrika)

Senegal

n. country in western Africa (formerly part of French West Africa) n. Senegal, country in western Africa (formerly part of French West Africa) n. Senegal, country in western Africa (formerly part of French West Africa)

Senegal

Almanca Senegal kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. sénégal (m)

Senegal

Almanca Senegal kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. senegal {geog.} (m)

Senegal

Almanca Senegal kelimesinin Türkçe karşılığı.
npr. Senegal (n)

Senegal

İtalyanca Senegal kelimesinin Almanca karşılığı.
n. senegal

Senegal

Türkçe Senegal kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. senegalesisch npr. Senegal

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Senegal Resimleri

Senegal Haritaları

bayrak harita senegal.png
bayrak harita senegal.png
dunya uzerinde Senegal nerede.png
dunya uzerinde Senegal nerede.png
harita senegal.png
harita senegal.png
Senegal bayrak harita.png
Senegal bayrak harita.png
senegal harita.jpg
senegal harita.jpg
senegal harita bos.png
senegal harita bos.png
senegal nufus density.png
senegal nufus density.png
senegal rel89.jpg
senegal rel89.jpg
senegal siyasi harita.jpg
senegal siyasi harita.jpg

Senegal Millî Futbol Takımı
6 yıl önce

Senegal millî futbol takımı, Senegal'i uluslararası alanda temsil eden millî futbol takımı. Afrika'nın başarılı millî takımlarındandır. 2002 FIFA Dünya...

Senegal Millí® Futbol Takımı, 2002, Afrika, Afrika Futbol Konfederasyonu, Afrika Uluslar Kupası, Angola Millí® Futbol Takımı, Asya Futbol Konfederasyonu, Asya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Benin Milli Futbol Takımı, Botsvana Milli Futbol Takımı
Senegal pasaportu
6 yıl önce

Senegal pasaportu Senegal vatandaşlarına yurt dışı seyahatleri için verilen belgedir. Senegal pasaportu koyu yeşil renktedir. Ortasında Senegal arması...

Senegal arması
6 yıl önce

Senegal arması, Afrika ülkesi Senegal tarafından resmî olarak kullanılan armadır. Ülke, armayı Aralık 1965 tarihinde kabul ederek ülkenin resmî devlet...

Senegal bayrağı
6 yıl önce

Senegal bayrağı resmi olarak 20 Ağustos 1960 tarihinde göndere çekilerek kullanılmaya başlanmıştır. Bayrak Pan-Afrika renkleri olan sarı, yeşil ve kırmızıdan...

Senegal Futbol Federasyonu
2 yıl önce

Senegal Futbol Federasyonu (FECAFOOT) (Fransızca: Fédération Sénégalaise de Football), Senegal futbolunun yönetim organı. Görevleri, en üst düzeyden en...

Senegal Millî Basketbol Takımı
6 yıl önce

Senegal millî basketbol takımı, Senegal'i uluslararası turnuva ve maçlarda temsil eden basketbol takımıdır.Takımı koç Moustapha Gaye çalıştırmaktadır...

Senegal Millí® Basketbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri Millí® Basketbol Takımı, Dünya Basketbol Şampiyonası, FIBA, Porto Riko Millí® Basketbol Takımı, Slovenya Millí® Basketbol Takımı, Taslak, Çin Millí® Basketbol Takımı, İtalya Millí® Basketbol Takımı
Senegal papağanı
6 yıl önce

Senegal papağanı (Poicephalus senegalus), papağangiller (Psittacidae) familyasından kafa, boyun ve gırtlağı ve yanakları gri renkli bir papağan türü....

Senegal papağanı, 1766, Animalia, Aves, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Carolus Linnaeus, Chordata, Gambia, Gana, IUCN Kırmızı Liste
Senegal'deki şehirler listesi
3 yıl önce

Bu listede Afrika ülkesi Senegal 'de var olan şehirler listelenmiştir. Senegal'in nüfus yoğunluğu açısından en kalabalık şehri aynı zamanda ülkenin başkenti...