Senegal

Senegal, Senegal Nehri'nin güneyinde, Batı Afrika'da yer alan bir ülkelerden biridir. Batısında Atlas Okyanusu 531 km, kuzeyde Moritanya 813 km , doğuda Mali 419 km, güneyde ise Gine 330 km, Gine Bissau 338 km ve Gambiya ile 1540 km sınırı bulunan Senegal'in toplam sınır uzunluğu Atlas Okyanusu dahil 3171 km'dir. Yeşil Burun adaları Senegal kıyılarının 560 km ötesindedir.

SENEGAL (almanca) türkçe anlamı
1. npr. Senegal (n)
SENEGAL (türkçe) anlamı
2. Senegal
3. Sene
4. Senegal
1. n. country in western Africa (formerly part of French West Africa)n. Senegal
2. country in western Africa (formerly part of French West Africa)n. Senegal
country in western Africa (formerly part of French West Africa),
Senegal (almanca) ingilizcesi
3. n. country in western Africa (formerly part of French West Africa),

Senegal İngilizce anlamı ve tanımı

Senegal anlamları
    (noun) Gum senegal. See under Gum.
Senegal tanım:
Kelime: Sen·e·gal
4. Söyleniş: se-ni-'gol
5. -'gä
6. l
7. 'se-ni-
8. Usage: geographical name
9. 1 river 1015 miles (1633 kilometers) W Africa flowing from Fouta Djallon NW & W into the Atlantic
10. 2 country W Africa on the Atlantic
11. a republic of the French Community
12. formerly a territory of French West Africa capital Dakar area 76,124 square miles (197,161 square kilometers)
13. population 7,899,000
14. - Sen·e·ga·lese /se-ni-g&
15. -'lEz
16. -'lEs/ adjective or noun
17.
Senegal (almanca) fransızcası
1. n. sénégal (m)
SENEGAL (türkçe) almancası
1. adj. senegalesischnpr. Senegal
Senegal (ingilizce) italyancası
1. s. Senegal (stato africano)
Senegal (ingilizce) ispanyolcası
1. s. Senegal
Senegal (ingilizce) portekizcesi
1. s. Senegal (país na África)
Senegal (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. Senegal (staat in Afrika)

Senegal nüfusu on beş milyon yüz yirmi dokuz bin iki yüz yetmiş üç kişi

2015 yılı verilerine göre Senegal'in nüfusu 15,129,273 kişidir. 1960 yılında 3,177,560 olan Senegal'in nüfusu, 1970 yılında 4,217,754, 1980 yılında 5,568,651 ve 1990 yılında 7,514,201 kişi olmuştur. Senegal'in 2000 yılı nüfusu ise 7,514,201 kişiydi.

Senegal hakkında detaylı bilgiSenegal bayrağı
Senegal bayrağı
Senegal, Batı Afrika’da Atlantik kıyısında 12°19’ -16°42’ kuzey enlemleri ve 11°22’-17°32’ batı boylamları arasında yeralan ve kuzeyinde Moritanya, doğusunda Mali, güneyinde Gine ve Portekiz Ginesi ve batısında Atlantik Okyanusu ile çevrili bağımsız bir devlet.

Başkenti Dakar olan ülkenin resmi dili Fransızca ve Monglfca'dır. Cumhuriyet ile yönetilen ülke 4 Nisan 1960 yılında kurulmuş olup; 2009 tılı taminlerine göre nüfusu 13, 712, 000 kişidir. Para birimi Frank, internet alan adı uzantısı .sn, uluslararası telefon kodu 221 olan ülkede trafik sağdan işler.

Tarihi

Senegal’in ilk tarihi hakkında elde mevcut bilgiler çok az olup, kesin değildir. Bunun için Senegal tarihini, 11. yüzyılda Müslümanlıkla şereflenen, Senegal Nehri orta bölümlerinde kurulmuş, Tekrur Krallığı ile başlatmak uygundur. On beşinci yüzyıl başlarında ilk olarak, Avrupalılardan Portekizliler ülkeye ulaştılar. Daha sonra 17. yüzyılda, Fransızlar bölgeyi kontrolları altına aldılar. Bir müddet Fransız Batı Afrikası olarak kaldı. 1960 yılında bağımsız oldu. Bundan sonra Fransa’nın nüfuzu altında demokratik hayata girdi.Progressiste Sénégalaise Birliği Başkanı olan, Léopold Senghor ülkenin ilk devlet başkanı oldu. 1963’te bir ihtilal teşebbüsü atlatıldı. 1968 yılında işçilerle anlaşmazlıklar çıktı. Başbakan Andou, 1981 yılında Başkan Abdou Senghor’un emekliye ayrılmasından sonra devlet başkanı oldu. 1988’de olağan üstü hal ilan ederek başkanlığa devam etti. 1982 yılında Gambia ile ortak bir federasyon kuruldu. Bu federasyonda ülkeler bağımsızlıklarını koruyor ve yalnız savunma ve mali hususlarda birleşiyorlardı. Bu birlik daha sonra çıkan anlaşmazlıklar yüzünden 1989 Eylülünde bozuldu. Hükumet, ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyen iç ve dış karışıklıkların üstesinden gelme yolunda büyük atılımlar gerçekleştirdi. 8 Nisan 1991’de Başkan Abdou başbakanlığa Habib Thiam’ı getirdi. 1993’te yapılan seçimlerde Abdou tekrar başkanlığa seçildi.

Fiziki YapıSenegal, Afrika kıtasının batısında yer alır.
Senegal, Afrika kıtasının batısında yer alır.
Senegal yaklaşık olarak 197.000 km2lik bir yüzölçüme sahiptir. Bağımsız Gambia Cumhuriyeti, Gambi Nehri boyunca Senegal topraklarıyla çevrilmiş olup, onun güney parçası olan Casamance bölgesinin çoğunu diğer topraklarından ayırır. Gambia ülke içerisine 320 km kadar girmiştir.

Ülkenin çoğu dalgalı arazi olup, ortalama 200 m civarında yüksekliğe sahiptir. Güneydoğuda yer alan Fouta Djallon Dağları eteklerinde ise, yükseklik yaklaşık 500 m kadardır ve ülkenin en yüksek yeri bu dağlardır.

Senegambia bölgesi, Atlantiğe dökülen dört nehir tarafından kesilmiştir. Senegal, Saloum, Casamance ve Gambia nehirleri. Senegal Nehri ülkenin kuzey sınırlarını teşkil eder ve ülkenin en uzun nehridir.

Ülkenin batı kıyıları rüzgarlarla aşınmış olup, sahil şeridi kısmen bataklık arazidir. Verde Burnu, okyanusa doğru girmiş olup, tepelik ve kayalık bölgedir. Onun geri kalan kısmı ise yarı çöl bir haldedir.

İklim

Senegal, yağışların miktarları göz önünde tutulursa üç ayrı bitki örtüsüne sahip üç bölgeye ayrılır; Sahelian, Sudanik ve Casamance bölgeleri.

Sehelian bölgesi, ortalama 350 mm kadar yağış alır. Bölge kaba otlar, dikenli çalılıklar ve akasya fundalıklarıyla kaplıdır. Bunun güneyindeki Sudanik bölge ise yaklaşık 900 mm yağış alır. Burada bitki örtüsü daha kalın ve daha çoktur. Genellikle ipek-pamuk ve baobab ağaçları sayıca fazladır ve akasya fundalıkları daha iridir. Casamance bölgesinde ise yağışlar, yaklaşık olarak 900 ila 1500 mm arasında değişir. Ülkenin güneybatısı bataklık ve yer yer tropikal ormanlarla kaplıdır. Ormanlık olmayan kısımlar ise yeşillik arazidir ve bol yağış alır. Verde Burnu ise, kısmen yarıçöl ve kısmen kayalık ve tepelik bir bölgedir. Kıyı şeridiyse umumiyetle çamurlu arazi olup, tropikal mangrov ormanlarıyla örtülüdür.

Senegal’in iklimi bazı tezatlıklar arz eder. Kıyılar ve özellikle Dakar’ın kuzey kesimleri, deniz meltemlerine açık olup, tatlı bir iklime sahiptir. Bölgede ocak ayı, sıcaklık ortalaması yaklaşık 23°C civarındadır. Kuzeye gidildikçe Büyük Sahra’ya yaklaşılacağından sıcaklık birden artar. Casamance’nin güneyinde, kıyı rüzgarlarından dolayı nem oranı yüksektir.

Ülkede belirgin bir kuru ve bir de rutubetli iki dönem mevcuttur. Rutubetli mevsim Sahelian bölgesinde daha çok görülür ve hazirandan ekime kadar sürer. Sudanik bölgesindeyse mayıstan ekime ve Casamance’de mayıstan kasıma kadar rutubetli mevsim hüküm sürer.

Tabii Kaynakları

Senegal çevresine hayat ve canlılık getiren Senegal, Saloum, Casamance ve Gambia nehirlerinin suladığı dört ayrı bölge, çeşitli bitki örtülerine sahiptir. Kıyılarda tropikalmangrov ormanları, Sudanik bölgesinde ipek ve baobab ağaçları ve akasya fundalıkları mevcuttur.

Ülkede pek fazla vahşi hayvan bulunmaz. Evcil hayvanlardan daha çok sığır, koyun ve keçi yetiştirilir.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Yaklaşık 13.500.000 civarında bir nüfusa sahiptir. Nüfus yoğunluğu kilometrekareye 70 kişi kadardır. Yıllık ortalama nüfus artışı % 2, 9 dolayındadır. Nüfusun ekserisi şehirlerde yaşar ve yaklaşık % 10’una yakın bir bölümü başşehir Dakar’dadır. Ülkenin diğer büyük şehirleri şunlardır: Kaolack, Thiéc, Rufisque, St. Louis.

Senegal karışık bir etnik yapıya sahip olup, büyüklü küçüklü birçok gruplardan teşekkül etmiştir. Nüfusun % 37’sini Volof, % 18’ini Serer, % 17’sini Peul, % 9’unu Diola ve % 9’unu Mandingolar meydana getirir. Geri kalan % 10’luk kısmı ise birçok küçük etnik gruptur.

Voloflar nüfusun çoğunluğunu teşkil ederler ve genellikle yerfıstığı üretimiyle uğraşırlar. Tekrur Krallığı soyundan gelen Peulların diğer adı Fulanilerdir ve göçebe hayatı yaşarlar. Casamance çevresinde yaşayan Diolalar, Berberi kökenlidirler. Serer ve Mandingolar ise çiftçilikle uğraşırlar.

Nüfusun % 95’ine yakın bir bölümü Müslümandır. Ayrıca bir miktar Hıristiyan da vardır. Serer ve Diola kabileleri haricindeki grupların büyük bir bölümü, 19. yüzyıl sonlarına doğru İslamiyetle şereflenmişlerdir.

Ülkenin resmi dili Fransızcadır. Uzun süre Fransız baskısı ve nüfuzu altında kaldığından, Fransızca yaygındır. Ayrıca her kabilenin kendi yerli dili mevcuttur. Bunlardan Volof, Fulani ve Mandingo dilleri biraz daha fazla konuşulur.

Okuma-yazma oranı düşük olup, % 10 civarındadır. Genç nüfusun % 65’ine yakın bir bölümü okula gitmektedir. Öğretim dili ve modeli Fransızca ve Fransız modelidir. Yüksek öğrenim vardır. Dakar Üniversitesinde 2000 yerli ve 2000 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görür.

Siyasi Hayat

Senegal Cumhuriyeti başkanlık sistemine dayanır. 1978 yılından bu yana demokratik çok partili hükümet tipine geçilmiştir. Ülkenin ilk başkanı, ülkenin uzun yıllar liderliğini yapmış olan Léopold Senghor’dur. Hükümeti başbakan ve onun başkanlığındaki bakanlar kurulu teşkil eder. 20 Eylül 1991’de kabul edilen anayasa ile Devlet Başkanı yedi senede bir halk tarafından seçilir. En fazla iki dönem görev yapabilir. Senegal idari olarak 8 bölgeye ayrılmıştır. Yasama organı olan Milli Meclis 120 üyeden meydana gelir ve üyeler beş yılda bir seçilir. Seçmen yaşı on sekizdir.

Ekonomi

Senegal'de ekonomi genellikle tarıma dayanır. En çok yerfıstığı yetiştirilir ve bunun ekonomiye büyük faydası dokunur. Yalnız son zamanlarda bu üretim azalmıştır. İşçi gücünün % 70’ine yakın bir bölümü tarım alanındadır. Diğer önemli tarım ürünleri; darı, pirinç ve süpürge darısıdır. Hayvancılık pek gelişmemiştir. Genellikle sığır, keçi ve koyun yetiştirilir. Ülke topraklarının % 15’ine yakın bir kısmı ekime elverişlidir.

Senegal hemen hemen önceki Fransız Batı Afrika topraklarının en çok endüstrileşmiş ülkesidir. Buna rağmen endüstri ve sanayi ekonomide pek büyük bir rol oynamaz. Gıda ve balıkçılık sanayii mevcuttur. Ülkede çıkarılan en önemli tek mineral fosfattır.

Senegal’in para birimi CFA “Afrika Para Cemiyeti” (Mali Topluluğu) Franktır. İthalatının büyük bir bölümünü Fransa’dan ve bir miktar da ABD’den yapar. Kendi ürettiği malları ise daha çok Fransa ve İngiltere’ye ihrac eder.

Dışarıya genellikle yerfıstığı ve ürünleri ile fosfat satar ve dışardan daha çok motorlu taşıt, pirinç, şeker, makina ve tekstil ürünleri alır.

Senegal, çok iyi geliştirilmiş bir ulaştırma sistemine sahiptir. Karayollarının uzunluğu yaklaşık 15.000 km civarındadır. Bu yolların ancak % 30’u asfaltlanmıştır. Şehirler düzgün bir demiryoluyla birbirine irtibatlıdır. Hemen her şehirde havalimanı mevcut olup, düzenli bir iç hat sistemi vardır.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

Senegal nerede?

Senegal haritadaki konumu

Şarkı Sözleri

Akon tarafından söylenen Senegal adlı şarkının sözleri.

yo. incase you ain't know, i go by the name of akon...and i'm from (africa! africa!)
home of the goree islands - i'm from senegal, west-side (africa! africa!)
so i'ma share with you where i'm from and how i was comin' up (africa! africa!)

[verse 1]

so what you know about the struggles that my people went through so you can live the way you live now
so what you know about seeing that brand new mother givin away her newborn child
so what you know about mr.amadou diallo, the senegalese cop shot down
so what you know about how people love to percieve us when we come into a brand new town
so what you know about the goree islands, where all the slaves were shipped from
so what you know about being born in america to avoid immigration

[chorus]

still from the ghetto ooohh of senegal (africa!africa!)
comin' from the ghetto ooohh of senegal (africa! africa!)
comin' from the ghetto ooohh of senegal (africa! africa!)
yes, i'm comin' from the ghetto ooohh of senegal (africa! africa!)

[verse 2]

so what you know about tchebou djen,yassa, deraay and maafay, my favourite foods
so what you know about niggas throwin rocks, bustin' shots at the military invadin my hood
so what you know about kids with automatic machines waiting for the war to get on that side
so what you know about how god comes first in our lives, everything that we do is for allah
so what you know about that holy place called touba where prophets are born
so what you know about comin here, gettin money and investing it back home

[chorus]

right in the ghetto oooo of senagal (africa! africa!)
give it to the ghetto oooo of senegal (africa! africa!)
take it to the ghetto oooo of senegal (africa! africa!)
send it right to the ghetto ooo of senegal (africa! africa!)

[outro: akon talking]

now see that's just a little piece of how it is (africa! africa!)
see, but we can come together and make it 'lot better back home (af-ree-caa! africa!)
so don't complain about how they treat me here, take your millions of dollars there, back to (africa! africa!)
we own that land, we owned those diamonds, (africa! africa!)
we kings man, we dont take orders, we give em.
think about it.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Senegal - Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Senegal Cumhuriyeti kısa şekli : Senegal Yerel tam adı: Republique du Senegal yerel kısa şekli: Senegal Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet Başkent: Dakar İdari bölümler: 10 bölge; Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kolda, Louga, Saint-Louis, ...

Senegal Papağanı

Senegal papağanı (``Poicephalus senegalus``), papağangiller (Psittacidae) familyasından kafa, boyun ve gırtlağı ve yanakları gri renkli bir papağan türü.

Senegal Millî Futbol Takımı

Senegal Millî Futbol takımı Afrika`nın başarılı milli takımlarındandır. 2002 Güney Kore-Japonya Dünya Kupası`nda çeyrek finalda uzatmalarda altın golle Milli takımımıza elenmiştir.

Senegal Bişiri

Senegal bişiri, Gri bişir veya Dinazor bişir (''Polypterus senegalus''), Polypteridae familyasından anavatanı Senegal olan bir tatlı su balığı türü.

Yukarı Senegal Ve Nijer'in Posta Tarihi Ve Posta Pulları

Yukarı Senegal ve Nijer, 1904 yılında Senegambia ve Nijer'den yaratılan Fransız Batı Afrikası'nın bir kolonisiydi. Nijer 1911 yılında ayrı bir askeri bölge ve 1922 tarihinde de ayrı koloni haline geldi. Fransız Yukarı Voltası 1919 yılında bölündü ve arta kalan 1920 yılında ...

Senegal Premier Ligi

Senegal Premier Ligi 1966 yılında kurulan Senegal'in en üst düzey profesyonel futbol ligidir.

Senegal Arması

Senegal arması, Afrika ülkesi Senegal tarafından resmi olarak kullanılan armadır. Ülke, armayı Aralık 1965 tarihinde kabul ederek ülkenin resmi devlet arması olmuştur.

Senegal Bayrağı

Senegal bayrağı resmi olarak 20 Ağustos 1960 tarihinde göndere çekilerek kullanılmaya başlanmıştır.

Senegal Kenesi

Senegal kenesi (''Rhipicephalus senegalensis'), yaz kenesigiller (Ixodidae) familyasından kene türüdür.

Senegal Pasaportu

Senegal pasaportu Senegal vatandaşlarına yurtdışı seyahatleri için verilen belgedir.