Fosfat

Kısaca: Kimyada bir kök. Simgesi PO4-3 şeklindedir. ...devamı ☟

fosfat
Fosfat

fosfat

Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri.

fosfat

Türkçe fosfat kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. phosphate

fosfat

fosforik asidin tuzu ya da esteri.

fosfat

Türkçe fosfat kelimesinin Fransızca karşılığı.
phosphate [le]

fosfat

Türkçe fosfat kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Phosphat

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

fosfat Resimleri

Fosfat
3 yıl önce

Fosfat, kimyada bir köktür. Formülü PO43-'tür. Anyonik yapıdadır. Fosforik asidi oluşturan katyon köküdür. 3 (eksi) yük taşır. 1 fosfor, 4 oksijen atomundan...

Fosfat, Anyon, Atom, Fosfor, Kimya, Oksijen, Taslak, Fosforik asid, Kimyasal simge
Kalsiyum fosfat
3 yıl önce

Kemiğin yüzde yetmişi bir kalsiyum fosfat minerali olan hidroksiapaptitten oluşur. Diş minesi de büyük oranda kalsiyum fosfattır. Trikalsiyum fosfat...

Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat
3 yıl önce

Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat (NADP), hücrelerde anabolik tepkimelerde , örneğin yağ asidi ve nükleik asit sentezinde, bir indirgeyici olarak kullanılır...

Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat, Top ve çubuk modeli, Alkol, Anabolizma, Fotosentez, Kimyasal formül, Kloroplast, Kolesterol sentezi, Molekül ağırlığı, Nikotinamid adenin dinükleotit, Nükleik asit
Pentoz fosfat yolu
3 yıl önce

Pentoz-Fosfat yolu veya diğer adıyla heksoz monofosfat yolu, amacı organizmaya NADPH ve pentozlar sağlamak olan bir metabolik yoldur. Bu metabolik yol...

Glikoliz
3 yıl önce

glikozu aktifleştirmek için 2 ATP (Adenozin tri fosfat) harcanır. Reaksiyonlar sırasında 4 ATP(Adenozin tri fosfat) oluşturulur. 2 NADH meydana gelir. Oluşan...

Glikoliz, Enzim, Fermantasyon, Glikoz, Kemosentetik, Oksijenli solunum, Pirüvik asit, Oksijensiz solunum, Alkolik fermantasyon, Laktik asit fermantasyonu, Son ürün evresi
Fosfolipit
3 yıl önce

dört bileşenden oluşurlar; bir veya iki yağ asit grubu, negatif yüklü bir fosfat grubu, bir alkol grubu ve de bunları birbirine bağlayan bir omurga. Gliserol...

Fosfolipit, Adenozin trifosfat, Alkol, Asetilkolin, Bakteri, Beyin, Biyokimya, Difüzyon, Gliserol, Hidrofilik, Hidrofobik
Fosfor
3 yıl önce

vücuda yarar sağlar. Fosfat (fosforun %85 kadarı kemikte fosfat formunda depolanır) hücre içi sıvıların ana anyonudur. Fosfatlar dönüştürülebilir olmalarından...

Fosfor, ADP, ATP, Aktinyum, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Ametaller, Antimon, Argon, Arsenik
Nükleotit
3 yıl önce

Nükleotit, bir fosfat, beş karbonlu bir şeker ve bir azotlu organik bazdan oluşan bir kimyasal bileşiktir. En yaygın nükleotitler nükleik asitlerin yapı...

Nükleotit, Adenin, Azot, DNA, Genetik, Guanin, Karbon, Nükleik asit, Pirimidin, RNA, Riboz