Septisemi

Kısaca: Septisemi hastalık yapıcı mikroorganizmaların kanda bulunarak ateş, zayıflık, titreme gibi belirtileri ortaya çıkarması. Hastalık yapıcı mikroplar kana; herhangi bir yaradan, sıyrıktan, mevcut olan bir hastalıktan dolayı bir organdan karışabilir. Hastalığın yukarıda zikredilen belirtiler, mikrobun kendisinden veya saldığı zehirlerden, toksinlerden dolayı ortaya çıkabilir. Bundan dolayı hastalığa halk arasında kan zehirlenmesi denir. Septisemide, kandan yapılan kültürler, mikrobun teşhi ...devamı ☟

Septisemi hastalık yapıcı mikroorganizmaların kanda bulunarak ateş, zayıflık, titreme gibi belirtileri ortaya çıkarması. Hastalık yapıcı mikroplar kana; herhangi bir yaradan, sıyrıktan, mevcut olan bir hastalıktan dolayı bir organdan karışabilir. Hastalığın yukarıda zikredilen belirtiler, mikrobun kendisinden veya saldığı zehirlerden, toksinlerden dolayı ortaya çıkabilir. Bundan dolayı hastalığa halk arasında kan zehirlenmesi denir.

Septisemide, kandan yapılan kültürler, mikrobun teşhisinde yardımcı olur. Böylece mikrobun cinsine göre en etkili antibiyotikle tedaviye başlanır. Septiseminin bir tipi olarak nitelenebilecek olan piyemi'de ise, kanda irin yapıcı mikroplar bulunur. Bunlar mikrobun bulunduğu abse veya iltihaplı kısmın dışında, birçok bölgede çeşitli büyüklüklerde abseler ortaya çıkartırlar. Bunun da tedavisi yüksek doz, uygun antibiyotikle yapılır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

septisemi

Kan zehirlenmesi.

septisemi

Türkçe septisemi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. sepsis, septemia, septicaemia [Brit.], septicemia

septisemi

( septikos çürümüş, haima kan) hek. bakteri ve toksinlerin, kanda üreyip çoğalmasıyla ortaya çıkan enfeksiyon.

septisemi

Türkçe septisemi kelimesinin Fransızca karşılığı.
septicémie [la]

septisemi

Türkçe septisemi kelimesinin Almanca karşılığı.
Blutvergiftung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sepsis
6 ay önce

Septisemi, (Kan zehirlenmesi) kana bakteri ya da toksin karışmasıdır. Septisemi birkaç yolla oluşabilir: Deri üstündeki bir yarada mikrop kapma sonucu...

Listeriosis
5 ay önce

kusma görülür ve sonunda hayvan 7-10 gün içinde ölür. Listerial septisemi; septisemi semptomları (ateş, durgunluk, iştahsızlık v.s) görülür. Listeriadan...

Kuru dönem
3 yıl önce

bir miktar kesif yem verilmeye başlanmalıdır. Gebe ineklere bu dönemde septisemi aşıları, Se ve E vitamini enjeksiyonları ile A,D,Evitamini enjeksiyonları...

Kuru dönem, Enjeksiyon, Hipokalsemi, Ketozis, Saman, Septisemi, Taslak, Ziraat, Kızgınlığın gecikmesi, Sağım, Kaba yemler
Gertrude B. Elion
5 ay önce

gut için . Primetamin (Daraprim); sıtma için . Trimethoprim; menenjit, septisemi, idrar yolu ve solunum sistemi bakteriyel enfeksiyonları için Asiklovir...

Kortikosteroid
3 yıl önce

psikoza neden olur.Yüksek dozda ilaç ayrıca immün sistemini de bozar ve septisemi ve tüberküloz gibi ciddi enfeksiyon riskini arttırır, kortikosteroid alan...

Altın periyot
3 yıl önce

üzerinden 6 saat geçmiş bir yaranın kapatılması enfeksiyon ve birlikte septisemi riskini de arttırır. Bu yüzden böyle yaralara açık yara tedavisi uygulanıp...

çıban
6 ay önce

uygulanmasına dayanır. Özellikle yüzde çıkan büyük çıbanlar kan zehirlenmesine (septisemi) yol açabilir. Eğer hastalık ıle ilgili önlemler alınmazsa 'sepsis'e kadar...

Çıban, Çıban
Antiseptik
6 ay önce

Antiseptikler (Yunanca: αντί, karşı(tı), ve σηπτικός, çürüten) enfeksiyon, septisemi veya çürümeyi önlemek amacıyla canlı dokuya uygulanan mikrop karşıtı (antimikrobiyal)...

Antiseptik, Antibiyotik, Bakteri, Dezenfektan, Farmakoloji, Louis Pasteur, Mantar, Mikrop, Tıp, Virüs, Madde taslağı