Seyyid Burhaneddin

Kısaca: kaynak ...devamı ☟

kaynak Seyyid Burhaneddin (Seyyid Burhaneddin-i Muhakkik-i Tirmizi), Mevlana Celaleddin-i Rumi`nin hocası, sufi.

Mevlana, babası Bahaeddin Veled `in ölümünden bir yıl sonra, 1232 yılında Konya `ya gelen Seyyid Burhaneddin`in manevi terbiyesi altına girmiş ve dokuz yıl O`na hizmet etmiştir. Kendisine, daima kalblerde bulunan sırları bilmesinden dolayı, ``Seyyid Sırdan`` denildiği söylenir. Seyyid Burhaneddin Konya`dan sonra Kayseri`ye gelmiş ve burada ölmüştür. Şimdiki türbesi II. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır.

Hakkında ilk yazılan kitap, araştırmacı-şair yazar Abdullah Satoğlu`nun 1968 yılında yazdığı, "Mevlana`nın ilk Hocası Seyyid Burhaneddin" isimli kitaptır.

Kaynaklar:

http://www.konya.gov.trkişi-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Selçuk Bey
3 hafta önce

Ankara.  ^ Mirhand (1339). Tarih-i Ravzatü's-Sefâ. Mir Muhammed bin Seyyid Burhaneddin.  ^ "Büyük Selçuklu Devleti / Kurucusu: Selçuk Bey". Araştırma yazı:Tekin...

Selçuk Bey, 1009, Aral Gölü, Buhara, Büyük Selçuklu Devleti, Hazar Denizi, Karahanlılar, Kınık, Maveraünnehir, Nur, Oğuz Türkleri
Ahmet Remzi Akyürek
3 yıl önce

şeyhlik yapan Seyyid Süleyman Atâullah Efendi’dir. Kendisine, babasından önce Kayseri Mevlevîhanesi şeyhi olarak görev yapan dedesi Seyyid Ahmed Remzi el-Mevlevî'nin...

Azerbaycan edebiyatı
2 hafta önce

Türklerinin de etkisi ile Türkçe edebiyat dili halini almaya başlamıştır. Kadı Burhaneddin, Hasanoğlu, Erzurumlu Darir, Seyit Nesimi gibi şairler de bu dönemde...

Osmanlı başdefterdarları listesi
2 hafta önce

Şerif/Seyyid/Emir Mehmed Efendi/Paşa (1589-1593) Hacı İbrahim Efendi/Paşa (1593-1594) Nuh Paşa (1594-1595) Baş-Hasan Efendi/Paşa (1595) Şerif/Seyyid/Emir...

I. Bayezid
2 hafta önce

topraklarını ele geçirdi. Kadı Burhaneddin üzerine gönderilen öncü Osmanlı birlikleri önce Osmancık kalesini aldılar. Fakat Kadı Burhaneddin ordularına karşı yapılan...

Yıldırım Bayezid, Vakıf, Bursa, Ulucami, İmarethane, Medrese, İmaret, Osmanlı padişahları, Fetret Devri, I. Mehmet, II. Murat
Müfessirler ve tefsir kitapları listesi
3 hafta önce

Şemseddin Muhammed bin Zühre Burhaneddin el-Bikâî — Nazm'üd Dürer Molla Gürani — Gâyet'ül Emânî İbni Cemaa Burhaneddin Kinani Molla Câmî Cemal Halveti...

Börklüce Mustafa
3 yıl önce

medih ve sitayişle Şeyh Bedreddin'den bahsettiği gibi kendisininde Burhaneddin'in oğlu olduğunu tasvir etmektedir. Kaygusuz'un yanı sıra Bursalı Mehmed...

Börklüce Mustafa, Biyografi, Fetret devri, Karaburun, Nazım Hikmet, Osmanlı Devleti, Taslak, Türk, ޞeyh Bedrettin Destanı, Mürid, Madde taslağı
Timur
3 hafta önce

Suriye'ye yürüme kararı aldı. Ancak Kadı Burhaneddin'in çabalarıyla Yıldırım Bayezid, Berkuk, Toktamış ve Kadı Burhaneddin arasında bir ittifak kurulmuştu. Bu...

Timur, 1336, 1405, 19 Mart, 8 Nisan, Osmanlı Devleti, Osmanlı Hanedanı soy ağacı, Türkistan, Wikimedia Commons, Otrar, Uluğ Bey