timur

Timur (1336 - 14 Şubat 1405) 1336'da Keş'de (Özbeksitan topraklarındaki Semarknad'ın 50 mil güneyindedir.) doğdu. Türkler kendisine, Aksak Timur derlerdi (Sol ayağı doğuştan sakat olduğu için). Barlas aşiretinin liderlerinden Emir Turagay ile Tekina Hatunun oğluydu. ...

TIMUR (türkçe) anlamı
1. Demir
2. Türk Moğol İmparatoru
Timur Han
TIMUR (türkçe) anlamı
3. (Türkçe) Erkek ismi 1. Demir. 2. Türk- Moğol imparatoru.
TIMUR (türkçe) ingilizcesi
1. 1. timur mongolian ruler of samarkand who led his nomadic hordes to conquer an area from turkey to mongolia (1336-1405) [syn: tamerlane
2. tamburlaine
3. timur
4. timur lenk].
5. 2. or Tamerlane or Tamburlaine born 1336
6. Kesh
7. near Samarkand
8. Transoxania died Feb. 19
9. 1405
10. Otrar
11. near Chimkent Turkic conqueror of Islamic faith whose conquests reached from India and Russia to the Mediterranean Sea. Timur took part in campaigns in Transoxania with Chagatai
12. a descendant of Genghis Khan. (Timur Lenk
13. or Tamerlane
14. means Timur the Lame
15. reflecting the battle wounds he received.) Through machinations and treachery he took over Transoxania and proclaimed himself the restorer of the Mongol empire. In the 1380s he began his conquest of Iran (Persia)
16. taking Khorsn and eastern Iran in 1383-85 and western Iran as far as Mesopotamia and Georgia in 1386.
17. 3. He occupied Moscow for a year. When revolts broke out in Iran
18. he ruthlessly suppressed them
19. massacring the populations of whole cities. In 1398 he invaded India
20. leaving a trail of carnage. Next he marched on Damascus and Baghdad
21. deporting the artisans of the former to Samarkand and destroying all the monuments of the latter. In 1404 he prepared to march on China but died early in the march. Although Timur strove to make Samarkand the most splendid city in Asia
22. he himself preferred to be always on the move. His most lasting memorials are the architectural monuments of Samarkand and the dynasty he established
23. under which Samarkand became a centre of scholarship and science.,

timur kaç yaşında?

timur öldüğünde, 68 yaşındaydı.
timur, günü, bir Perşembe günü doğdu. Yaşasaydı 69. yaşına basacağı bir sonraki doğum gününe, bugünden itibaren 173 gün vardı.
Timur'un burcu Koç burcuydu.
Hayır, timur 01/01/1970 tarihinde öldü.

Timur hakkında bilgiler

Timur (1336 - 14 Şubat 1405) 1336'da Keş'de (Özbekistan topraklarındaki Semarkand'ın 50 mil güneyindedir.) doğdu. Türkler kendisine, Aksak Timur derlerdi (Sol ayağı doğuştan sakat olduğu için). Barlas aşiretinin liderlerinden Emir Turagay ile Tekina Hatunun oğluydu.

1370 yılında hükümdar olan Timur askeri ve idari düzenlemeler yaptı. 1373'de Harizm seferine çıkan Timur, Kat şehrini ele geçirdi. Daha sonra Celyirlilerin başkenti Hocend üzerine yürüdü ve şehri ele geçirdi. Bu bölgede seferlere ve zaferlerine devam eden Timur giderek güçlendi. 1379'da Harizm'i tamamıyla, 1381'de de Sebzvar'ı, topraklarına kattı. 1384'de Irak'ı Acem'e giren Timur, aynı yıl Esterabat'ı ele geçirdi.

1386'da Tebriz, Kars ve Tiflis'i aldı. Azerbaycan ve Ermenistan bölgelerindeki seferleri sonunda Karakoyunlulara karşı savaştı ve 1387'de Doğu Beyazıt, Ahlat, Adilcevaz ve Van'ı ele geçirdi. İran'a yönelen Timur, Maraga, Rey ve Isfahan üzerine yürüdü. 1389 yılında Altınordu Devleti üzerine sefere çıkan Timur, iki kez zafer kazandı.

1391 yılında Mazerdan bölgesini ele geçirdi. Timur, bütün Şiraz ve Kirman'ı ele geçirdikten sonra Bağdat, Tekrit, Erbil ve Musul'a hakim oldu. Urfa'yı ele geçiren Timur bir süre sonra Akkoyunlu ve Karakoyunlu beylerini kendine bağladı. 1395 yılında Derbendi ele geçirerek kuzeye yönelen Timur, Ukrayna ve Kiev üzerine yürüdü. Özi ırmağı kıyısında bulunan Kırım ve Azak çevresindeki Ceneviz kolonilerini ele geçirdi ve Moskova'ya dayandı.

1398'de Hindistan'a girdi. Delhi'yi ele geçirdi. 1400'de toplanan kurultaydan sonra Gürcistan Seferine çıkma kararı aldı. Ardahan ve Kars üzerinden Bingöl'e geldi. Ahmed Celayir ve Kara Yusuf, Timur'dan kurtulmak için Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'e sığındılar. Bayezid, Timur'a bağlı olan Erzincan'ı ele geçirdi. Timur ise 1400 yılında Erzincan'a tekrar hakim oldu ve Sivas, Malatya ve Behisni şehirlerini ele geçirdi. Suriye üzerine yürüyen Timur Halep'i aldı ve Şam'ı kuşattı ve aldı.

1402 yılında Erzurum, Erzincan, Kemah ve Kayseri üzerinden Ankara'ya doğru hareket etti. Ankara'da Çubuk ovasında yapılan savaşta (bkz. Ankara Savaşı) Osmanlı Kuvvetlerini büyük bir bozguna uğratan Timur, Yıldırım Bayezid'i esir aldı. Bir yıl Anadolu'da kalan Timur bütün Anadolu illerini ele geçirdi. 1403'de Gürcistan, 1405'de Çin seferine çıktı. Pir Muhammed'i yerine veliaht bırakan Timur, Otrar'da öldü.

Ayrıca bakınız

Timur İmparatorluğu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Timur İmparatorluğu

Büyük Timur İmparatorluğu, 1370 ile 1507 yılları arasında hüküm süren, sınırları Orta Asya'dan İzmir'e uzanmış olan, İtil Türk devletidir. 1507'de Akkoyunlular'la ve Karakoyunlular'la mücadele neticesinde zayıflamaları ve Özbeklerin istilasına uğraması sonucu ...

Timur Kuran

Timur Kuran 1954 yılında New York'ta doğdu. 1973 yılında Robert Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl yükseköğrenim için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Kuran, 1977'de Princeton Üniversitesi'nden ekonomi lisans derecesini, 1982'de de Stanford Üniversitesi'nden ekonomi ...

Necdet Yılmaz Timur

Orgeneral Necdet Yılmaz Timur 1937 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğmuştur. 1958 yılında Kara Harp okulu'ndan, 1960 yılında Muhabere Okulu'ndan mezun olmuştur.1966 yılına kadar Kara Kuvvetleri bağlısı çeşitli birliklerde Takım Komutanlığı ve Bölük Komutanlığı ...

Timur TAŞTEKİN

Timur Taştekin eserlerinde Anadolu motifllerini kullanıyor. Çocukluğunun geçtiği yörelere has el sanatları ve motifleri tuvale taşıyor. Gerçekçi bir anlatımla özgün desen ve motifleri resmediyor.

Timur Vural

1979 ankara doğumlu olan timur vural 1993 yılında askeri mızıka okuluna girmiş, burda enstrüman, solfej, dikte ve armoni eğitimi alıp 1996 yılında birincilikle mezun olmuştur. Aynı yıl H.C.

Büyük Timur İmparatorluğu

Büyük Timur İmparatorluğu, 1370 ile 1507 yılları arasında hüküm süren, sınırları Orta Asya'dan İzmir'e uzanmış olan, İtil Türk devletidir. 1507'de Akkoyunlular'la ve Karakoyunlular'la mücadele neticesinde zayıflamaları ve Özbeklerin istilasına uğraması sonucu ...

Timur Şencan

Timur Şencan Kaşgar tarihten beri Doğu Türkistan'ın medeniyet, ekonomik ve dîni merkezi olarak kabul ediliyordu. Bütün siyasi güçleri kendi takdirlerinin bu şehirde tezahür edeceğine inanıyorlardı.