Seyyid Nesimi

Kısaca: İmadeddin Nesimi veya Türkiye'de bilinen yaygın adıyla Seyyid Nesimi Sûfi, Halk Şairi. Şiirlerinde "Seyyid", "Hüseyin" ve "Nesimi" mahlaslarını kullanmıştır. ...devamı ☟

Seyyid Nesimi
Seyyid Nesimi

İmadeddin Nesimi veya Türkiye'de bilinen yaygın adıyla Seyyid Nesimi Sufi, Halk Şairi. Şiirlerinde "Seyyid", "Hüseyin" ve "Nesimi" mahlaslarını kullanmıştır.

Hayatı

Seyyid Nesimi'nin hayatı hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte doğum tarihinin 1339-1344 yılları arasında olduğu, idamının da 1417 veya 1418 yılında olduğu tahmin edilmektedir. Şiirlerinde Hallac-ı Mansur'u andıran ifadeler kullanmasıyla idarecilerin tepkilerini üzerine çekmiştir.

Nesimi'nin yaşadığı dönemde Azerbaycan'da Fazlullah Naimi'nin (1340-1394) kurucusu olduğu Hurufilik hareketi geniş ölçüde yaygınlaşmıştı. Nesimi Naimi'den öğrendiği Hurufiliği kabul etmiş ve bu tarikat uğrunda mücadele etmiştir. Diğer hurufilere olduğu gibi Nesimi de takip edilmiş ve 1417'de Halep'de derisi yüzülerek öldürülmüştür.

Şiirlerinden

*Ne zaman ki, kahpe felek, cahili ve haddini bilmezi sever oldu; artık şüphesiz, faziletin müşterisi bulunmaz. /Fırsatçı hırsız, bütün gerekli şeyleri götürse yeridir. Çünkü yola koyulan kafilede bir kişi bile uyanık değildir. / Halkın işi çığırından çıktı. Gönül yıkıcılar çoğaldı. Yaralı bir gönülü tamir edecek bir mimarbile bulunmaz. / Var git derde katlan ve eziyetlere karşı sabırlı ol.Çünkü gönlün dileğinin azı da, çoğu da bulunmaz. / İki yüzlülük ve hilekarlık işte aldı yürüdü. Fazileti müşterisiz bıraktı. İlim sahiplerine parlak bir pazar kalmadı. / Ey Nesimi, sen sırrını bu ayak takımına açma. Çünkü bugün dünyada sırdaş bir insan bile bulunmaz.
  • Ey kendinden habersiz, gel Hakk'ı tanı, zira o sendedir. Vücudun şehrine girip seyret. Onun sende olduğunu görürsün. / Zanna kapılıp nerdedir diye şaşkın şaşkın gezersin. Boşuna her yeri gezip durma. Çünkü canın mekanı sendedir. / Ben Hakk'm senden ayrı olduğunu nasıl söyleyebilirim? Çünkü Hakk'm nizamının sende olduğunu gözümle görmüşüm./İlahi bir bülbül isen başka bir gül bahçesi arama.
Ruhulemin'in (Cebrail'in) gül bahçesi sendedir, seyre çık.
  • Gönül sefa ve dünya zevkine aldanma, kana boyar. Seni bu sevdaya salar, kendi başka hayale dalar./ Ey akıl sahibi, şu beş günde devran sana el verirse, biran yüzüne güler, sonra yüz bin üzüntü verir./ Bunca haceti yığacağına, yürü, bir olgunluk, mükemmeliyet iste. Ecel yeli bir gün esince ona çok zarar verir./ Eğer aşık isen, bunca haceti ne yapacaksın, terket. Aşka düşmüş olan mala sevdalanmaz. /Zülfün yüzüne düştüğünü görmeyen ahali, güneş tutuldu diye yanlış fikre kapıldılar./ Varlığını yığıp yedirmeyen kişinin malı zehir (yılan) olur. Ey saki, sözünde yalan olanın vebali boynunadır.

Kaynaklar

* Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Seyyid Nesimi Resimleri

Nesîmî
6 yıl önce

ise Bağdat'ın Nesim nahiyesinde doğduğu için Nesimi mahlasını kullandığını bildirmektedir. Bazı yazarlar Bağdat dolaylarında günümüzde Nesim nahiyesi bulunmadığı...

Nesí®mí®, Nesimi, Bakü
Sarı Saltuk
3 yıl önce

olabilecek Nesimi, 1417/1418’de ölen Hallacı Mansur hayranı ve Hurufi’nin halifesi ünlü şair Seyyid Ali İmâdeddin Nesimi'dir / Seyyid Nesimi / Türkmen Nesimi),...

Sarı Saltuk, 13. yüzyıl, 1480, Anadolu, Balkanlar, Cem Sultan, Evliya, Evliya Çelebi, Nasreddin Hoca, Rumeli, Saltukname
Sehl-i mümteni
3 yıl önce

Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm (Yunus Emre) 4. Gâh çıkarım gökyüzüne seyrederim âlemi Gâh inerim yeryüzüne seyreder âlem beni (Seyyid Nesimi)...

Hazan Değdi
6 yıl önce

Sevdim Seveli" (Söz: Yavuz Top, Müzik: Yavuz Top) "Bellidir" (Söz: Seyyid Nesimi, Müzik: Yavuz Top) "Iklığ (Açış)" "Bayram Olacak" (Söz: Mirza Ali Ekber...

Geldiler
6 yıl önce

Alanson, Müzik: Mazhar Alanson, Fuat Güner) "Ateş-i Aşka" (4:03) (Söz: Seyyid Nesimi, Müzik: Anonim) "Sude" (3:06) (Söz: Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Müzik:...

Geldiler (albüm), 1989, 1990, 1992, Agannaga Rüşvet (albüm), Kaset, Kompakt Disk, Mazhar Fuat í–zkan, Pop Müzik, The Best Of MFí– (albüm), MMY
Osmanlı şairleri listesi
6 yıl önce

(1572–1635) Nergisi - (1592–1635) İmameddin Nesimi (نسيمى) - (1370–1425) Neşati (نشاطى) - (1623–1674) Seyyid Vehbi - (1674–1736) Sünbülzade Vehbi - (1718–1809)...

Azerbaycan edebiyatı
3 yıl önce

almaya başlamıştır. Kadı Burhaneddin, Hasanoğlu, Erzurumlu Darir, Seyit Nesimi gibi şairler de bu dönemde yetişmiştir. Azerbaycan edebiyatının en büyük...

Niyâzî-i Mısrî
3 yıl önce

(Bürde) Tefsîr‐i Fâtihatü’l‐Kitâb Mecâlis ^ Mısri Niyazi Divanı Şerhi, Yazan: Seyyid Muhammed Nur, Haz.: M. S. Bilginer Bukağı, Emine Işınsu, 2004 Niyazi-i Mısri...

Niyâzí®-i Mısrí®, Din, Malatya, Mazhar Alanson, Osmanlı, Tarikat, Tasavvuf, Taslak, Emine Işınsu í–ksüz, Niyâzí®-i Mısrí® Divanı, Halveti