Sigorta Hukuku

Kısaca: Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır. ...devamı ☟

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.

Kaynakça

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ticaret hukuku
3 yıl önce

hükümler hariç): Ticari İşletme Hukuku Şirketler Hukuku Kıymetli Evrak Hukuku Taşıma Hukuku Deniz Ticareti Hukuku Sigorta Hukuku Eski Ticaret Kanunu'nda (1956'da...

Ticaret Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Hukuk, Mevzuat, Taslak, Rekabet Hukuku, Sigorta Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Taşıma Hukuku, Ticaret
Sigorta
3 yıl önce

Sigorta, risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek için kullanılan mali araçtır. Sigorta sözleşmesi, sigorta yapılması için hukuken...

Sigorta, 11 Eylül Saldırıları, 1435, 1436, 1666, 1864, 1870, 1893, 1906, 1914, 1929
Rücû (hukuk)
6 yıl önce

böylece daha düşük primlerle sigorta satmalarını sağlar. Türkiye'de elementer sigorta şirketleri gibi SSK ve diğer sosyal sigortalar da rücu haklarını kullanmaktadır...

Rücí» (hukuk), Arapça, Hukuk, Kasko, SSK, Sigorta, Taslak, Halefiyet
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
3 yıl önce

ve sigorta hukuku genel kamu hukuku, hukuk felsefesi ve sosyolojisi, hukuk tarihi, idare hukuku, insan hakları hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, karşılaştırmalı...

Hukuk alanlarının listesi
6 yıl önce

Türk Hukuk Sistemi içerisindeki başlıca hukuk dalları şu şekilde sınıflandırılmaktadır. (*): İş Hukuku ve Bankacılık Hukuku gerçekte “Karma Hukuk” niteliği...

Hukuk alanlarının listesi, Aile hukuku, Ceza hukuku, Delil, Denizcilik hukuku, Sıkıyönetim, Vergi hukuku, İdare hukuku, Silah hukuku, Sözleşme hukuku, Su hukuku
Poliçe (sigorta)
3 yıl önce

Sigorta poliçesi, bir sigorta sözleşmesinin koşullarını içeren belge. Poliçe, sigorta sözleşmesinin varlığı için bir şart değildir. Diğer bir deyişle...

Poliçe (sigorta), Poliçe, Sigorta, Türk Ticaret Kanunu
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
3 yıl önce

Medeni Hukuk, Cezaiyat, İktisat, İlm-i Mali, Ticaret-i Berriye, Ticaret-i Bahriye, Devletler Umumi Hukuku, Devletler Hususi Hukuku, İdare Hukuku, Hukuk-ı Esasiye...

Ankara İœniversitesi Hukuk Fakültesi, 1925, 1928, Ankara, Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk
Ali Bozer
3 yıl önce

Lahey Adalet Divanı Üyeliği, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Dünya Sigorta Hukuku Derneği Türk Grubu Başkanlığı, Ankara Türk Eğitim...

Ali Bozer, 12 Ekim, 12 Eylül, 13 Aralık, 1925, 1947, 1951, 1956, 1965, 1980, 1981