Ticaret Hukuku

Kısaca: Hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. ...devamı ☟

ticaret hukuku

Türkçe ticaret hukuku kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. mercantile law

ticaret hukuku

ticarete ilişkin işleri düzenleyen hukuk dalı.

ticaret hukuku

Türkçe ticaret hukuku kelimelerinin Fransızca karşılığı.
droit commercial

ticaret hukuku

Türkçe ticaret hukuku kelimelerinin Almanca karşılığı.
Handelsrecht

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ticaret hukuku
1 yıl önce

olarak kabul edilmiştir. Rekabet Hukuku Fikri Mülkiyet Hukuku Sermaye Piyasası Hukuku Ticaret Hukuku pek çok hukuk dalına göre çok geç tarihlerde ortaya...

Ticaret Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Hukuk, Mevzuat, Taslak, Rekabet Hukuku, Sigorta Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Taşıma Hukuku, Ticaret
Borçlar hukuku
1 yıl önce

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara: Turhan Kitabevi. Nomer, H.N. (2008). Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul: Beta Yayınları. Ticaret hukuku...

Borçlar Hukuku, Edim, Hukuk, Taslak, Özel hukuk, İfa, Borçlu, Borç ilşkisi, Alacaklı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1 yıl önce

Türk hukuk fakülteleri arasındadır. Fakültede, Sosyal Bilimler Enstitüsü şemsiyesi altında, Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa...

şirketler hukuku
1 yıl önce

Şirketler hukuku, Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi...

Deniz Ticareti Hukuku
1 yıl önce

Deniz ticareti hukuku, deniz üzerinde yürütülen ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda deniz...

Deniz Ticareti Hukuku, Bayrak, Gemi, Müşterek Avarya, Çatma, Kurtarma, Gemi Alacaklısı Hakkı, Deniz Kazaları, Denizde Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Gemi Sicili, Navlun Mukaveleleleri
Uluslararası kamu hukuku
1 yıl önce

Uluslararası ceza hukuku Uluslararası çevre hukuku Uluslararası insan hakları hukuku Uluslararası insancıl hukuk Uluslararası ticaret hukuku Uzay hukuku...

Sigorta hukuku
1 yıl önce

sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır. ^ Demir, Şamil (7 Mayıs 2009). "TTK Tasarısı'nın...

özel hukuk
1 yıl önce

arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanı: Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku ve Borçlar Hukuku. Türkiye'de bu alanı düzenleyen başlıca...

í–zel hukuk, Avukat, Borçlar Kanunu, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Gelenek (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk, Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik