Silindir

Kısaca: Geometrik bir cisim. Bir dikdörtgenin bir kenarı etrâfında döndürülmesiyle elde edilir. Bu silindire dik veya dönel silindir denir. ...devamı ☟

silindir
Silindir

Geometrik bir cisim. Bir dikdörtgenin bir kenarı etrafında döndürülmesiyle elde edilir. Bu silindire dik veya dönel silindir denir. Alt ve üst tabanı dairedir. Soba borusu dik silindire bir örnektir.

Matematikte silindirin genel tanımı şöyledir: Düzlemsel bir eğriyle bu eğrinin düzleminde bulunmayan bir doğru verildiğinde, daima bu doğruya paralel kalmak şartıyla eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun taradığı yüzeye silindirik yüzey denir. Bu silindirik yüzeyle, bu yüzeyi kesen paralel iki düzlemin sınırladığı cisme silindir denir. Silindir yüzeyini meydana getiren doğrulardan herbirine anadoğru denir.

Silindire, taban eğrisine göre isim verilir. Eğri daire ise dairevi silindir, elips ise eliptik silindir denir. Silindirik yüzey için taban eğrisinin kapalı olması gerekmez. Parabolik silindir, hiperbolik silindir, birer silindirik yüzeydir. Dairevi silindirin ana doğrusu tabana dik değilse böyle silindire eğik silindir denir.

Taban yarıçapı “r”, yüksekliği “h” olan bir dik silindirin alan ve hacim formülleri şöyledir:

Yan alan: Y=2prh

İki taban alanı: 2G=2pr2

Bütün alanı: S=Y+2G=2prh+2pr2=2pr (h+r)

Hacmi: V= p r2. h

Bayındırlıkta: Bir şasiye monte edilmiş, tekerlek vazifesi gören bir veya birkaç büyük madeni silindirden meydana gelen ve toprağı, şoseleri kaplayan malzemeyi sıkıştırmak ve ezmek için kullanılan, dökme demirden yapılmış büyük ağırlığa, şeklinden dolayı silindir adı verilir.

Otomobilde, tekstil ve kağıt sanayiinde çeşitli silindirler kullanılmaktadır.

silindir

1 . Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane.
2 . teknikMetalleri inceltme, kumaşları parlatma, kâğıt üzerine baskı yapma vb. işler için sanayide kullanılan merdane.
3 . teknikMotorlu taşıtların motorunda pistona güçlü bir itiş sağlamak için gaz karışımının yandığı veya patladığı yer.
4 . Yol yapımında toprağı sıkıştırarak düzleştirmek için kullanılan genellikle motorlu araç.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
silindir gibi ezmek

silindir

Türkçe silindir kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. cylindrical n. cylinder, roller, roll, road roller, calender n. bob, shilling

silindir

alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine koşut iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane; özellikle yol yapımında toprağı sıkıştırarak düzleştirmek için kullanılan genellikle motorlu araç. metalleri inceltmek, kumaşları parlatmak, kâğıt üzerine baskı yapmak gibi işler için sanayide kullanılan merdane. motorlu taşıtların motorunda pistona güçlü bir itiş sağlamak için gaz karışımının yandığı ya da patladığı yer.

silindir

Türkçe silindir kelimesinin Fransızca karşılığı.
cylindre [le]

silindir

Türkçe silindir kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Zylinder, Rolle, Trommel, Walze, Dampfwalze, Straßenwalze

İlgili konular

geometri

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Silindir
3 yıl önce

döndürülmesiyle silindir şeklini elde ederiz. Bu silindire dik veya döner silindir denir. Alt ve üst tabanı dairedir. Soba borusu dik silindire bir örnektir...

Silindir, Geometri, Wikimedia Commons
Sıralı dört silindir motor
6 yıl önce

dört silindir motor (Inline-4, I4 veya L4), dört silindirin de aynı çizgi üzerinde yer aldığı bir içten yanmalı motor tipi. Sıralı dört silindir motorlarda...

Silindir şapka
6 yıl önce

Silindir şapka, melon şapkaların tepe kısmının 5–10 cm daha uzun ve silindir biçimli, kenar kısımları daha kısa olan bay şapka çeşitidir. Tepe kısmı silindir...

Silindir mühür
3 yıl önce

Bir silindir mühür resim öykülü silindir oymadır. Antik çağlarda iki boyutlu yüzey üzerinde yuvarlanarak kullanılırdı.Özellikle yaş kil üzerinde. İlk görünmesi...

Silindir mühür, Akad, Akik, Ametist, Hitit, I. Darius, Kültepe, Kültür, Lapis lazuli, Mezopotamya, Mitanni
Silindir gömleği
6 yıl önce

Silindir gömleği, pistonlar, segmanlar ve yanma odası ile yanma enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür. Gömlekler, yüksek basınca, mekanik ve termal güce...

Silindir gömleği, Enerji, Hareket, Isı, Makine mühendisliği, Piston, Segman, Yanma odası, Yanma
Silindir kapağı
3 yıl önce

Otomobil motorlarında genelde tüm bloku kaplayan bir tane silindir kapağı bulunmaktadır. Büyük motorlarda ise her silindirin kendi silindir kapağı vardır....

Silindir kapağı, Alternatör, Antifiriz, Batarya, Binek araçlarında güç üretim teknolojisi, Buji, Common rail, Distribitör, Egzos manifoldu, Endüksiyon bobini, Enjeksiyon pompası
Sille
3 yıl önce

Sille, Konya ilinin Selçuklu ilçesine bağlı bir mahalledir. Arkeolojik verilere göre bölgede yerleşimin tarihi Neolitik Çağ'a kadar uzanmaktadır. Yerleşimin...

Sille, Konya, Mevlevi, Selçuklu, Taslak, Aya Eleni kilisi, SİT alanı, Silene, Ak Manastır, Memleketini tanıt!
Silindir bloğu
2 yıl önce

Silindir bloğu, motorun temel parçasıdır. Dökme demir'den ya da alüminyum'dan yapılır. İçerisinde pistonun aşağı yukarı hareket ettiği silindir, silindirin...