silis

Silisyum dioksit (SiO2) olarak da bilinen ve tabiatta bol miktarda, serbest kuvars hâlinde veya silikatlarla birleşmiş olarak bulunan bir bileşik. Silis renksiz, tatsız ve fizyolojik olarak inert bir maddedir. Suda, birçok asit veya alkalide çözünmez. Ancak hidrojen florürde ve çok yavaş olarak sıcak fosforik asitte çözünür.

Silis

Silisyum dioksit (SiO2) olarak da bilinen ve tabiatta bol miktarda, serbest kuvars halinde veya silikatlarla birleşmiş olarak bulunan bir bileşik. Silis renksiz, tatsız ve fizyolojik olarak inert bir maddedir. Suda, birçok asit veya alkalide çözünmez. Ancak hidrojen florürde ve çok yavaş olarak sıcak fosforik asitte çözünür.

Silis kristalleri sert ve saydam olup yaklaşık 1600°C’de erir. Silis tabiatta çeşitli kristal yapıya sahip olarak bulunur. Mesela kuarts, hekzagonal; kristobalit, tetragonal ve tridimit, triklinik haldedir. Silis bazı metal oksitlerle birleşerek kıymetli taşları meydana getirir. Silis; cam, su camı, seramik, sır, ateşe dayanıklı malzemeler, pota, zımpara, beton, harç, silisyum karbür ve diğer silisyum bileşiklerinin yapımında kullanılır. Toz halindeki silis, eczacılıkta, kozmatikte, kağıt sanayiinde reçineden plasik yapımında, ısı izolasyonunda dolgu maddesi olarak kullanılır.

Silikoz: Ekseriya maden ve taş ocaklarında çalışan işçilerle, çömlekçilerde görülen ve silis tozlarının teneffüs edilmesiyle ortaya çıkan bir akciğer hastalığıdır. Çalışılan yerdeki toz yoğunluğuna göre 3-5 yılda veya 20 yıl kadar bir zaman sonra belirtileri ortaya çıkar. Çapı yaklaşık 5 mikrondan az olan silis tanecikleri akciğerlerde bronşiyollere kadar varır. Burada hava keseciklerinde makrofazlar tarafından tutulur. Daha sonra makrofazların parçalanması ve enzimlerin açığa çıkmasıyla akciğer dokusunda yumrular oluşur. Böylece akciğerlerin esnekliği azalır ve teneffüs güçlüğü ortaya çıkar. Başlıca belirtiler öksürük, kanlı balgam ve teneffüs güçlüğüdür.

silis

kum, çakmaktaşı, kuvars gibi silisyumun oksijenli bileşimlerine verilen ad.

silis

Kum, çakmak taşı, kuvars vb. silisyumun oksijenli birleşimleri.

silis

Türkçe silis kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. silica

silis

Türkçe silis kelimesinin Fransızca karşılığı.
silice [la]

silis

Türkçe silis kelimesinin Almanca karşılığı.
die Kieselerde

İlgili konuları ara

Yanıtlar