siret, bkz. Siret...

SIRET (türkçe) anlamı
1. (Arapça) Erkek ismi Bir kimsenin manevi durumu
2. hal ve hareketleri
3. tabiatı ahlak ve karakteri. Hal ve gidiş. Hal tercümesi. - Hz. Muhammed'in hal tercümesi.

Siret hakkında bilgiler

siret ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Siret Nehri

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hüseyin Siret Özsever

Hüseyin Siret Özsever (d. 1872, İstanbul - ö. 1959), Türk şairi.

Siret Özsever

Hüseyin Siret Özsever (d. 1872, İstanbul - ö.

Basın

BASIN Alm. Presse, Fr. Presse, İng. Press. Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli veya belirsiz aralıklarla yayınlanan her türlü ceride (gazete), mecmua (dergi), salname (yıllık), broşür ve benzeri yayınların hepsi, matbuat. Bu tür yayınların muhtevasını, haber ve fikir ...

Edebiyat-ı Cedide

Türk edebiyatında batı medeniyetinin etkisiyle meydana gelen yenilik akımı (1896-1901). Temsilcileri haftalık Servetifünun dergisinin çevresinde toplandığı için «Servetifünun edebiyatı» da denir. Edebiyatı Cedide hareketi, Tevfik Fikret'in (1867-1915) Servetifünun dergisinde yazı ...