Sistematik Felsefe

Kısaca: Gerçekliğin tüm alanlarını kapsayan sistemler kurmayı amaçlayan, çeşitli konularda elde edilen bilgileri bir sentez içinde birleştirmeye çalışan felse­fe türü. Sistematik felsefe deyimi, ayrıca, felsefe­yi tarihsel bir açıdan ele alan tarihsel yaklaşımdan farklı olarak, felsefenin epistemoloji, ontoloji, değer gibi alanlarında felsefi yöntemleri kullanıp, analiz ve eleştiriyi ve bu arada, yeni felsefi bilgiler üretmeyi her defleyen felsefe anlayışını ifade eder. ...devamı ☟

Gerçekliğin tüm alanlarını kapsayan sistemler kurmayı amaçlayan, çeşitli konularda elde edilen bilgileri bir sentez içinde birleştirmeye çalışan felse­fe türü.

Sistematik felsefe deyimi, ayrıca, felsefe­yi tarihsel bir açıdan ele alan tarihsel yaklaşımdan farklı olarak, felsefenin epistemoloji, ontoloji, değer gibi alanlarında felsefi yöntemleri kullanıp, analiz ve eleştiriyi ve bu arada, yeni felsefi bilgiler üretmeyi her defleyen felsefe anlayışını  ifade eder.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gaye Boralıoğlu
3 yıl önce

senarist. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Felsefe okudu. Master'ı Sistematik Felsefe ve Mantık üzerinedir. Meçhul (Mart 2004, İletişim Yayınları)...

Necla Arat
3 yıl önce

Edebiyat Fakültesi'nde doçent ve profesör olarak öğretim üyeliği yaptı. Sistematik Felsefe Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Kurucusu olduğu Kadın Sorunları...

19. yüzyıl felsefesi
4 ay önce

soyut felsefe geleneğinin dışında yeni bir yaklaşım biçimi geliştirmeye çalışmıştır. Bunlardan dolayı, onun felsefi tutumu genel olarak felsefe, psikoloji...

19. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi
Uluğ Nutku
4 ay önce

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde serbest lisans öğrenimi gördü. Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalına kayıtlı Nutku, Felsefe Tarihi; Eski Yunan...

Önay Sözer
3 yıl önce

üniversitenin Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde asistan oldu. 1973 yılında doçent, 1992'den beri aynı yerde Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalında...

İslam felsefesi
5 ay önce

Arap dünyasında felsefe gelişmiş, gelişen felsefe de formel, doğa ve insani bilimlere katkılar sağlamıştır. İslam dünyasında felsefenin üstün konumu 14...

Diyalektik materyalizm
5 ay önce

Marksist felsefenin adlandırılma biçimi ya da Marksizmin felsefi öğretisidir. Marx ve Engels'in öncülük ettiği, ancak Marx'tan çok -sistematik bir felsefe olarak-...

Diyalektik Materyalizm, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Aydınlanma Çağı
Søren Kierkegaard
4 ay önce

değerlendirdi. Bu yönde giderek sistematik felsefenin bireyi göz ardı eden bütüncüllüğünü de reddetti. Felsefesinde bireyi merkeze aldı. Kierkegaard...

Sݸren Kierkegaard, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 1813, 1855, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi