Sit

Arkeolojik sit, geçmişten bugüne (tarihöncesi ya da tarihsel dönemlere ait) izler taşıyan ve arkeolojinin ilgi alanına giren yer ya da yerlerin genel adı. Bunun yanında; 'sitin' tanımı, çalışmaya konu olan döneme ve arkeologun kuramsal yaklaşımına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

SIT (inglizce) türkçe anlamı
1. f. oturmak
2. poz vermek
3. modellik yapmak
4. sınava girmek
5. konmak
6. tünemek
7. kuluçkaya yatmak
8. toplanmak
9. oturuma katılmak
10. tam oturmak
11. yola getirmek
12. burnunu sürtmek
13. binmek
14. oturtmak
SIT (türkçe) anlamı
15. Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı.
16. 2. anlamı çömelmek
17. oturmak
18. filanca tarafta bulunmak
19. ressam veya heykeltıraşa modellik etmek
20. binip oturmak
21. tünemek
22. resim çektirmek için poz vermek
23. toplanmak
24. toplantı yapmak
25. toplantıda üye sıfatı ile oturmak
26. kuluçkaya yatmak.
27. 3. anlamı oturmak. oturtmak. (on ile) yer almak. görev almak. (for ile) (sınava) girmek. toplantı yapmak.
1. v. rest on the legs and buttocks
2. take a seat
3. place in a seat
4. brood
5. cover eggs to warm them before hatching
6. be located
7. be situated
8. pose or model for an artist
9. fit
10. hang (about clothes)
11. babysit
12. supervise someone's children,

Sit İngilizce anlamı ve tanımı

Sit anlamları
    (v. t.) To cover and warm eggs for hatching
13. as a fowl
14. to brood
15. to incubate.(v. t.) To lie
16. rest
17. or bear
18. to press or weigh
19. -- with on
20. as
21. a weight or burden sits lightly upon him.(v. t.) To have position
22. as at the point blown from
23. to hold a relative position
24. to have direction.(v. t.) To rest upon the haunches
25. or the lower extremity of the trunk of the body
26. -- said of human beings
27. and sometimes of other animals
28. as
29. to sit on a sofa
30. on a chair
31. or on the ground.() obs. 3d pers. sing. pres. of Sit
32. for sitteth.(v. t.) To occupy a place or seat as a member of an official body
33. as
34. to sit in Congress.(v. t.) To take a position for the purpose of having some artistic representation of one's self made
35. as a picture or a bust
36. as
37. to sit to a painter.(v. t.) To be adjusted
38. to fit
39. as
40. a coat sts well or ill.(v. t.) To suit one well or ill
41. as an act
42. to become
43. to befit
44. -- used impersonally.(v. t.) To sit upon
45. to keep one's seat upon
46. as
47. he sits a horse well.(v. t.) To remain in a state of repose
48. to rest
49. to abide
50. to rest in any position or condition.(v. t.) To perch
51. to rest with the feet drawn up
52. as birds do on a branch
53. pole
54. etc.(v. t.) To suit (well / ill)
55. to become.(v. t.) To hold a session
56. to be in session for official business
57. -- said of legislative assemblies
58. courts
59. etc
60. as
61. the court sits in January
62. the aldermen sit to-night.(v. t.) To cause to be seated or in a sitting posture
63. to furnish a seat to
64. -- used reflexively.
Sit tanım:
Kelime: sit
65. Söyleniş: 'sit
66. İşlev: verb
67. Türleri: sat /'sat/
68. sit·ting
69. Kökeni: Middle English sitten
70. from Old English sittan
71. akin to Old High German sizzen to sit
72. Latin sedEre
73. Greek hezesthai to sit
74. hedra seat
75. intransitive senses
76. 1 a : to rest on the buttocks or haunches sit in a chair -- often used with down b : PERCH
77. ROOST
78. 2 : to occupy a place as a member of an official body sit in Congress
79. 3 : to hold a session : be in session for official business
80. 4 : to cover eggs for hatching : BROOD
81. 5 a : to take a position for having one's portrait painted or for being photographed b : to serve as a model
82. 6 archaic : to have one's dwelling place : DWELL
83. 7 a : to lie or hang relative to a wearer the collar sits awkwardly b : to affect one with or as if with weight the food sat heavily on his stomach
84. 8 : LIE
85. REST a kettle sitting on the stove
86. 9 a : to have a location the house sits well back from the road b of wind : to blow from a certain direction
87. 10 : to remain inactive or quiescent the car sits in the garage
88. 11 : to take an examination
89. 12 : BABY-SIT
90. 13 : to please or agree with one -- used with with and an adverb the decision did not sit well with me
91. transitive senses
92. 1 : to cause to be seated : place on or in a seat -- often used with down
93. 2 : to sit on (eggs)
94. 3 : to keep one's seat on sit a horse
95. 4 : to provide seats or seating room for
96. - sit on 1 : to hold deliberations concerning 2 : REPRESS
97. SQUELCH 3 : to delay action or decision concerning
98. - sit pretty : to be in a highly favorable situation
99. - sit tight 1 : to maintain one's position without change 2 : to remain quiet in or as if in hiding
100. - sit under : to attend religious service under the instruction or ministrations of also : to attend the classes or lectures of
101.
Sit ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Model
102. Pose
103. Posture
104. Ride
105. Seat
106.
Sit ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler
Arise
107. Lie
108. Rise
109. Stand
110. Uprise
111.
Sit (ingilizce) fransızcası
1. v. s'asseoir
2. être assis
3. asseoir
4. couver
5. se trouver
6. rester
7. poser (pour un portrait)
8. poser (un vêtement)
Sit (ingilizce) almancası
1. v. sitzen
2. sich setzen
3. stehen (am Platz befinden)
4. Prüfung machen
5. an jemanden ein Beispiel statuieren
Sit (ingilizce) italyancası
1. v. sedere
2. sedersi
3. mettersi a sedere
4. mettersi seduto
5. accovacciarsi
6. accosciarsi
7. appollaiarsi
8. stare appollaiato
9. covare
10. (fig) pesare
11. gravare
12. cadere
13. rimanere
14. restare
15. avere un seggio
Sit (ingilizce) ispanyolcası
1. v. estar sentado
2. posarse
3. sentarse
Sit (ingilizce) portekizcesi
1. v. sentar
2. sentar-se
3. presidir
4. chocar
5. incubar
6. posar (modelo)
Sit (ingilizce) flemenkcesi
1. ww. zitten
2. zich neerzetten
3. neerzetten
4. vinden
5. als voorbeeld dienen (bij modeltekenen)
6. passen (kleren)

Sit hakkında bilgiler

Sit, tarihi değere sahip olan ve devletçe koruma altına alınan yerlerdir. Sit alanlarında Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre gerekli yerlerden izin almadan faaliyetlerde bulunmak yasaklanmıştır.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Sit maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Anathema Sit

→''Kelimenin diğer anlamları için Anathema (anlam ayrım) sayfasına bakınız.''

Sit Alanı

Sit alanı, tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat ...

Bâsit (din)

Bâsit (Arapça: الباسط), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

Arkeolojik Sit

Arkeolojik sit, geçmişten bugüne (tarihöncesi ya da tarihsel dönemlere ait) izler taşıyan ve arkeolojinin ilgi alanına giren yer ya da yerlerin genel adı. Bunun yanında; 'sitin' tanımı, çalışmaya konu olan döneme ve arkeologun kuramsal yaklaşımına bağlı olarak değişkenlik ...

Maya Sit Alanları Listesi

Maya sit alanları listesi, Maya uygarlığına ait antik sit alanlarının (ören yerlerinin) listesidir.

Bâsit (İslam)

Bâsit (Arapça: الباسط), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

Sit-com

Sitkom, (İngilizce: Situation Comedy) yani "durum komedisi" olarak anılan kısaca sitcom veya sitkom olarak Türkçede kullanılan, radyo çıkışlı ve günümüzde televizyonda yaygınca gördüğümüz program türüdür. Sitkomlar genellikle bilindik alanlarda örneğin, ev ve işyeri gibi ...