Model

Kısaca: Model bir konunun temsilen yapılan, bazı özelliklerini anlatan, üç boyutlu tipik ve küçük mamul parçalarına verilen isim. Benzer örnek. Model cinsleri o kadar çoktur ki, birbirini içine alan ortak bir model tarifi yapmak oldukça güçtür. İlimde, eğitimde, mühendislikte ve endüstride kullanılan modeller vardır. Model geleceğe açık olarak ihtimal ve düşüncelerin maddeye aksi ve yığılışıdır. Model, umumiyetle aslından küçük olur. Mesela güneş sistemini sembolize eden model oldukça küçüktür ...devamı ☟

Model Haritası

Model bir konunun temsilen yapılan, bazı özelliklerini anlatan, üç boyutlu tipik ve küçük mamul parçalarına verilen isim. Benzer örnek. Model cinsleri o kadar çoktur ki, birbirini içine alan ortak bir model tarifi yapmak oldukça güçtür. İlimde, eğitimde, mühendislikte ve endüstride kullanılan modeller vardır. Model geleceğe açık olarak ihtimal ve düşüncelerin maddeye aksi ve yığılışıdır.

Model, umumiyetle aslından küçük olur. Mesela güneş sistemini sembolize eden model oldukça küçüktür. Bunun tam tersine, maddenin moleküler yapısını temsil eden model ise çok büyüktür. Topografik modeller, aslın dıştan görülen özellikleri, belli bir ölçekle küçültülerek yapılır. Tarih ve tabiatla ilgili bu tür modeller bazan çok karmaşıktır.

Uçak, otomobil ve gemi yapımında modelcilik başlıbaşına bir konudur. Önce tasarlanan resimler çizilir. İkinci kademe olarak bu resimlerden istifade edilerek belli ölçekte model yapılır. Model, yapımcıya üç boyutlu düşünme imkanı tanır. Uçaklar ve otomobiller hava tünelinde, gemiler su havuzlarında akış testlerine tabi tutularak aerodinamik yapıya tesir eden rüzgar, dalgalar ve diğer değişken şartları incelenerek, yapı formunda değişiklikler yapılır. Gemi ve uçak montajında model, Özellikle cihazların yerli yerine montesi, boruların birbirini engellemeden bükülerek yerleştirilmesi yönünden plan kadar önem taşır.

Şehircilikte model, karmaşıklığı ortadan kaldırmaya yardımcıdır. Şehir trafik akışı, fabrikaların yerleşme sahası, okullar, hastahaneler ve evler, şehirde daha faaliyet başlamadan model üzerinde yerleştirilerek, doğabilecek problemler önceden çözümlenir.

Model, askeri sahada eğitim maksadı ile kullanılır. Askeri taktik ve strateji oyunları, bölgenin topografik modelinin yapılması ile kara, hava ve denizdeki harekat gözle takib edilir.

İkinci Dünya Savaşında, topografik model kullanılarak, adım adım Avrupa'nın işgali gerçekleştirildi. Bu model, binaların konumlarını bile içine alacak kadar teferruatlı idi.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Model

1. anlamı Resim, heykel vb. şeyler yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne, örnek. Bir özelliği olan nesne veya kişi. Bir sanatçıya poz veren kimse. Biçim. Örnekleri içinde toplayan dergi. Tip:"Eski mi eski, otuz dokuz model bir taksisi vardı."- N. Cumalı. Benzer, örnek. Örnek olmaya değer kimse veya şey. Manken:"Paris'in en son, en pahalı modelleri gibi giyinmişler."- R. H. Karay.
2. anlamı i., s. örnek, model, numune; kalıp, şekil; resim, plan; örnek tutulacak kimse; manken; s. numune veya model olan; örnek tutulmaya lâyık. ,model,örnek,model modellik yap/yap.
3. anlamı örnek. model. manken. kalıp. tip. modelini yapmak. kalıbını çıkarmak. modellik etmek. modellik yapmak.
4. model.

Model

Model İngilizce anlamı ve tanımı

Model anlamları

  1. (noun) Something intended to serve, or that may serve, as a pattern of something to be made; a material representation or embodiment of an ideal; sometimes, a drawing; a plan; as, the clay model of a sculpture; the inventor's model of a machine.
  2. (noun) A person who poses as a pattern to an artist.
  3. (noun) Any copy, or resemblance, more or less exact.
  4. (noun) That by which a thing is to be measured; standard.
  5. (noun) A miniature representation of a thing, with the several parts in due proportion; sometimes, a facsimile of the same size.
  6. (v. i.) To make a copy or a pattern; to design or imitate forms; as, to model in wax.
  7. (v. t.) To plan or form after a pattern; to form in model; to form a model or pattern for; to shape; to mold; to fashion; as, to model a house or a government; to model an edifice according to the plan delineated.
  8. (a.) Suitable to be taken as a model or pattern; as, a model house; a model husband.
  9. (noun) Anything which serves, or may serve, as an example for imitation; as, a government formed on the model of the American constitution; a model of eloquence, virtue, or behavior.

Model tanım:

Kelime: mod·el
Söyleniş: 'mä-d&l
İşlev: noun
Kökeni: Middle French modelle, from Old Italian modello, from (assumed) Vulgar Latin modellus, from Latin modulus small measure, from modus
1 obsolete : a set of plans for a building
2 dialect British : COPY, IMAGE
3 : structural design a home on the model of an old farmhouse
4 : a usually miniature representation of something; also : a pattern of something to be made
5 : an example for imitation or emulation
6 : a person or thing that serves as a pattern for an artist; especially : one who poses for an artist
7 : ARCHETYPE
8 : an organism whose appearance a mimic imitates
9 : one who is employed to display clothes or other merchandise : MANNEQUIN
10 a : a type or design of clothing b : a type or design of product (as a car)
11 : a description or analogy used to help visualize something (as an atom) that cannot be directly observed
12 : a system of postulates, data, and inferences presented as a mathematical description of an entity or state of affairs
13 : VERSION
synonyms MODEL, EXAMPLE, PATTERN, EXEMPLAR, IDEAL mean someone or something set before one for guidance or imitation. MODEL applies to something taken or proposed as worthy of imitation a decor that is a model of good taste . EXAMPLE applies to a person to be imitated or in some contexts on no account to be imitated but to be regarded as a warning children tend to follow the example of their parents . PATTERN suggests a clear and detailed archetype or prototype American industry set a pattern for others to follow . EXEMPLAR suggests either a faultless example to be emulated or a perfect typification cited Joan of Arc as the exemplar of courage . IDEAL implies the best possible exemplification either in reality or in conception never found a job that matched his ideal .

Model ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Example, Exemplar, Exemplary, Experimental, Framework, Manakin, Manikin, Modeling, Modelling, Mold, Mould, Pattern, Pilot, Pose, Poser, Posture, Simulate, Simulation, Sit, Test, Trial,

Model

İngilizce Model kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. modelo, dechado, estereotipo, figurín, inspiración, muestra, padrón, patrón, prototipo; maqueta
v. modelar
adj. modelo, ejemplar, prototípico

Model

İngilizce Model kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. modèle; maquette; exemple; forme; mannequin
v. être mannequin; créer des modèles; donner forme; modeler
adj. exemplaire, classique

Model

İngilizce Model kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Modell, Form, Beispiel; Modell; Kleiderpuppe; Muster; Modell
v. modellieren, formen, gestalten
adj. modell-, zum Beispiel

Model

İngilizce Model kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. modello, esempio; schema; modellino; plastico; indossatore; tipo; (fam) ritratto, copia, immagine
v. modellare, formare, conformare; (rifl) prendere a modello, modellarsi, imitare; foggiare, plasmare; (Art) dare rilievo a
agg. che riproduce in scala ridotta; esemplare, modello, perfetto

Model

İngilizce Model kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. modelo, maquete; modelo fotográfico, pessoa que posa; modelagem; exemplo
v. servir de modelo; modelar, dar forma; amoldar
adj. modelo, exemplar

Model

f. örneğe göre yapmak, model yapmak, modellik etmek, kalıbını çıkarmak, biçimlendirmek
i. model, numune, örnek, kalıp, manken
s. model, örnek olan

Model

Almanca Model kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. ideal, serving as an example, worthy of emulation

Model

Türkçe Model kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. example, pattern, template, exemplar; one who models (clothing, etc.); one who sits as a subject for an artist; person whose work is to show clothes by wearing them; replica, miniature; paragon, ideal
v. display; example, exhibit; mold, design, shape
adj. ideal, serving as an example, worthy of emulation

Model

Flemenkçe Model kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. model, pattern, example, exemplar, shape, swatch, sitter

Model

İngilizce Model kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. model; vorm, mal; voorbeeld, makette; (foto) model; leest
ww. model staan; modelleren; boetseren
bn. voorbeeldig; model-

Model

n. example, pattern, template, exemplar; one who models (clothing, etc.); one who sits as a subject for an artist; person whose work is to show clothes by wearing them; replica, miniature; paragon, ideal
v. display; example, exhibit; mold, design, shape
adj. ideal, serving as an example, worthy of emulation

Model

Flemenkçe Model kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (algemeen) maquette (f)2. (voorbeeld) archétype (m); modèle (m); exemple (m)3. (produkt) modèle (m)
4. (mode - man) mannequin (m); modèle (m)5. (mode - vrouw) mannequin (m); modèle (f)
6. (voorwerp) modèle (m)7. (gegevensverwerking) simulation (f)

Model

benzerini yapmak için seçilmiş şey, örnek; biçim.
bir özelliği olan nesne ya da kişi; örnekleri içinde toplayan dergi.
bir sanatçıya poz veren kimse; tip.

Model

Almanca Model kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. modèle (m)

Model

Almanca Model kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. opera (f), modello (m), modulo (m), stampo (m)

Model

Almanca Model kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. módulo (m)

Model

Türkçe Model kelimesinin Fransızca karşılığı.
modèle [le], effigie [la], gabarit [le]

Model

Türkçe Model kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Fasson, Modellkleid, Modell, Vorbild, Vorlage, Vorwurf, Vorzeichnung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Matematiksel model
3 yıl önce

Matematiksel model, bir sistemin matematiksel kavramlar ve dil kullanılarak tanımlanmasıdır. Matematiksel model geliştirme süreci, matematiksel modelleme...

Ford Model T
3 yıl önce

Ford Model T (takma isimleri Tin Lizzie ve Flivver), Henry Ford'un Ford Motor Şirketi tarafından 1908-1927 arasında üretilmiş otomobil modeli olup dünyanın...

Ford Model T, 1908, 1927, Coupe, Ford, Henry Ford, Hp, Otomobil, Otomobil üreticileri (liste), Sedan, Wikimedia Commons
Standart model
3 yıl önce

Standart Model, gözlemlenen maddeyi oluşturan, şimdiye dek bulunmuş temel parçacıkları ve bunların etkileşmesinde önemli olan üç temel kuvveti açıklayan...

Standart model, Atom, Fizik, Isı, Işık, Radyo, Mikrodalga, X-ışınları, Gamma ışınları
Model canlı
3 yıl önce

Model canlı veya model organizma, belirli biyolojik olayların anlaşılması için yapılan deneylerde yaygın olarak kullanılan canlılara verilen genel isimdir...

Model roket
3 yıl önce

Aynı zamanda, düşük güç roketi olarak da bilinen model roket alçak irtifalara (genellikle 30 g bir model için 100–500 m civarında) ulaşmaya göre tasarlanan...

Model roket, Aerodinamik, Model roket kategorileri, Paraşüt
Model Birleşmiş Milletler
3 yıl önce

Model Birleşmiş Milletler (İngilizce: Model United Nations, MUN), eğitim kurumlarının öğrenci delegeler çıkararak belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler...

Model Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Dünya Sağlık í–rgütü, Dünya Ticaret í–rgütü, EU, Forum, ICC, ILO
Best Model of Turkey
3 yıl önce

Best Model of Turkey (Türkçe: Türkiye'nin En İyi Modeli), Erkan Özerman tarafından düzenlenen bir modellik yarışması. Bu marka başlangıçta ABD'de kayıtlı...

Model Teorisi
3 yıl önce

Modeller kuramı, matematiksel konseptleri küme kuramı temelinde inceleyen ya da başka bir deyişle matematiksel sistemlerin dayandığı modelleri araştıran...

Model Teorisi, Kompleks Sayılar, Kurt Gödel, Matematik, Matematiksel sistem, Reel Sayılar, Taslak, Tersine Matematik, Aksiyomatik küme kuramı, Tanıtlama kuramı, Zermelo-Fraenkel aksiyomlarıyla