sivil savunma

Savaş silahlarının cephe gerisine uzanan etkileri gözönüne alınarak, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra sivil halkın bu silahların etkisinden korunması bakımından bir örgütlenmeye gidilmesi fikri ortaya çıkmıştır. 2. Dünya Savaşı, savaşların bilinen karakterini değiştirmiş, özellikle uçak tekniğinde meydana gelen hızlı gelişmeler savaşan devletlerin tüm ülke alanlarını savaş haline getirmiştir.

SIVIL SAVUNMA (türkçe) anlamı
1. Barışta doğal afetlere karşı
2. savaşta sıcak çatışma içinde sivil halkı korumaya yönelik önlemler bütünü.
SIVIL SAVUNMA (türkçe) ingilizcesi
1. n. civil defense,

Sivil Savunma hakkında bilgiler

Cephe gerisindeki sivil halk ile savaş gücünü destekleyen resmi ve özel kuruluşlarla ulaştırma tesislerinin korunması, gerek ülke geleceği açısından ve gerekse orduların savaş güçleri ile moral güçlerinin ayakta tutulması açısından sivil savunma adı verilen kavram ortaya çıkmıştır. Barış zamanında da doğal afetlerle, büyük yangınlara karşı halkın can ve mal emniyetinin sağlanması da bu kavramla birlikte düşünülmüştür.

Türkiye'de 1959 yılında İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Topyekün savunmanın en önemli unsurlarından biri olan Sivil Savunma;

• Savaş zamanı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi, • Afetlerde can ve mal kurtarılması, • Büyük yangınlarda can ve mal kaybının azaltılması, • Yok olmaları veya çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan kamu ve özel kurum ve kuruluşların korunması ile bunların acil onarımlarının yapılması, • Savaş zamanı her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi, • Cephe gerisinde halkın moralinin kuvvetlendirilmesi

konularını kapsayan silahsız, koruyucu, kurtarıcı önlem ve faaliyetler bütünüdür.

Bu hizmetlerin ülke düzeyinde yürütülmesi için İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Genel Müdürlük, Sivil Savunma hizmetlerini, İl ve İlçelerde Sivil Savunma Müdürlükleri, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında Sivil Savunma Uzmanlıkları vasıtasıyla yürütmektedir.

Tarihçe

Yurdumuzda sivil halkın korunmasına ilişkin önlemlerin başlangıç tarihi 1928 olup, bu yılda "Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa, Muhafazası" adı altında bir Talimname çıkarılmıştır. Bundan sonra çeşitli idari düzenlemelerle yürütülen hizmetler 1938 yılından itibaren 3502 sayılı "Pasif Korunma Kanunu" ile yerine getirilmeye çalışılmıştır.

II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan uçakların ve silah menzillerinin cephe gerisine kadar uzanması nedeniyle bu savaşta sivillerin gördüğü zayiat ve ekonomik tesislerin uğradığı hasarlar dikkate alınarak, Türkiye'nin 1952 yılında NATO üyeliğine kabulünden sonra, 1959 yılında bugünkü Sivil Savunma teşkilat ve faaliyetlerini düzenleyen "Sivil Savunma Kanunu" yürürlüğe konulmuştur.

Kaynaklar: ssgm.gov.tr
İlgili Konu Başlıkları Tümü

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 1959-2009 yılları arasında İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak Sivil Savunma hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesiyle görevli olmuş kurumdur. 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı ...

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (Türkiye)

Savunma Sanayii Müsteşarlığı veya kısaca SSM, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sivil yapılı askeri tedarik ve ulusal savunma endüstrisini güçlendirme kuruluşudur. Başbakanlık, Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile yerli ve yabancı savunma sanayii şirketleri ...