Sivil Toplum Kuruluşu

Kısaca: Sivil toplum kuruluşları oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır. ...devamı ☟

Sivil toplum kuruluşu yada örgütü STK olarakda bilinirler, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.

Sivil toplum kuruluşları oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

Türkiye'de bu konuda çalışmakta olan bir çok STK (Sivil Toplum Kuruluşu) bulunmaktadır.

sivil toplum kuruluşu

Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan her türlü birlik.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sivil toplum kuruluşu
3 yıl önce

Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel...

Sivil toplum, Hukuki, Kültürel, Lobi, Politik, Sosyal, Türkiye, TEMA
Sivil toplum
3 yıl önce

sivil toplum, devletten ayrı ve bağımsız bir yapısı olan, gönüllülük esasına göre hareket eden ve toplum menfaatleri doğrultusunda çalışan kuruluşlar...

Sivil toplum, Ansiklopedi, ,
Uluslararası Kuruluş
5 yıl önce

uluslararası sivil toplum kuruluşu ve hükûmetler arası örgüt şeklinde iki ana türü bulunmaktadır. Uluslararası sivil toplum kuruluşları (USTK) ya da uluslararası...

Uluslararası örgüt, ASEAN, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Dünya Ticaret í–rgütü, IMF, Interpol, NAFTA, NATO, Politika
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
3 yıl önce

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Merkezi Ankara'da bulunan bir Sivil toplum kuruluşu'dur. AB Komisyonu tarafından 1 milyon 820 bin avro'luk bir...

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Bütçe, Demokrasi, Sivil Toplum Kuruluşları, Çevre, İnsan hakları
Sivil Toplum Endeksi Projesi
3 yıl önce

süreci kadar sivil toplum kuruluşları arasında iletişim ve işbirliklerinin arttırılması, sivil toplum bilincinin güçlendirilmesi ve sivil toplumun kapasitesinin...

Sosyal girişim
6 yıl önce

kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu şeklinde yapılanabilir ve bulunduğu yerin yasalarına göre kooperatif, karşılıklı kuruluş, sosyal amaçlı şirket...

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı
6 yıl önce

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV), Kuzey Kıbrıs'ta bir sivil toplum kuruluşu. 1994 yılında kurulmuştur. Amaçları okul yapmak ve okulların tamiratlarına...

Helem
3 yıl önce

tanınan yasal bir kuruluştur. Helem'in web sitesinde açıklandığı gibi. "Lübnan dernek kanunlarına göre, herhangi bir sivil toplum kuruluşu, kamuya ve Lübnan...