Siyasi Bilimler

Kısaca: Siyaset, belli bir toplumda çatışma halinde olan çıkarların uzlaştırılması faaliyetidir. ...devamı ☟

Siyaset, belli bir toplumda çatışma halinde olan çıkarların uzlaştırılması faaliyetidir. Siyaset Bilimi geçmişte dar anlamda devlet ve iktidar kavramları üzerine araştırmalar yapmaktayken günümüzde, siyasal kararların tahlili, sosyal grupların karar ve etki ilişkilerindeki rolü, siyasal katılma, sosyal yapı ve iktidar ilişkisi, siyasal değişme ve gelişme gibi konuları da incelemektedir.

Çalışma alanlarıUluslararası İlişkilerUluslararası alanda faaliyet gösteren aktörler arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı. Uluslararası ilişkiler bir bilim olarak 1919`da, Galler`in Aberystwyth kentinde doğmuş ve ilk yıllarında Britanya`da gelişmiştir. Bu dönemde disipline hakim ekol, idealizmdir. Savaş sonrası ağırlık merkezi A.B.D`ye kaymış, hakim paradigma da realizm olmuştur. 60`lardaki davranışsalcı devrimden etkilenen disiplin daha sonraları pek çok altdala ayrılmıştır. Günümüzde postmodern yaklaşım tarzının benimsenmesiyle uluslararası ilişkiler farklı bir boyut kazanmış, devletler politika üretirken bireysel açılımlara yer vermeye başlamıştır. Liberalizm ve neo-realizmden sonra konstrüktivizm, postyapısalcılık ve bağımlılık çalışmaları en önemli ekolleri ortaya çıkarmıştır. Ayrıca neur-gramsci okulda uluslararası ilişkiler kritik bir bakış açısıyla incelenmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.