Siyasi Bilimler

Kısaca: Siyaset, belli bir toplumda çatışma halinde olan çıkarların uzlaştırılması faaliyetidir. ...devamı ☟

Siyaset, belli bir toplumda çatışma halinde olan çıkarların uzlaştırılması faaliyetidir. Siyaset Bilimi geçmişte dar anlamda devlet ve iktidar kavramları üzerine araştırmalar yapmaktayken günümüzde, siyasal kararların tahlili, sosyal grupların karar ve etki ilişkilerindeki rolü, siyasal katılma, sosyal yapı ve iktidar ilişkisi, siyasal değişme ve gelişme gibi konuları da incelemektedir.

Çalışma alanlarıUluslararası İlişkilerUluslararası alanda faaliyet gösteren aktörler arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı. Uluslararası ilişkiler bir bilim olarak 1919`da, Galler`in Aberystwyth kentinde doğmuş ve ilk yıllarında Britanya`da gelişmiştir. Bu dönemde disipline hakim ekol, idealizmdir. Savaş sonrası ağırlık merkezi A.B.D`ye kaymış, hakim paradigma da realizm olmuştur. 60`lardaki davranışsalcı devrimden etkilenen disiplin daha sonraları pek çok altdala ayrılmıştır. Günümüzde postmodern yaklaşım tarzının benimsenmesiyle uluslararası ilişkiler farklı bir boyut kazanmış, devletler politika üretirken bireysel açılımlara yer vermeye başlamıştır. Liberalizm ve neo-realizmden sonra konstrüktivizm, postyapısalcılık ve bağımlılık çalışmaları en önemli ekolleri ortaya çıkarmıştır. Ayrıca neur-gramsci okulda uluslararası ilişkiler kritik bir bakış açısıyla incelenmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Mike Rooney - 8 ay önce
I found this post very exciting. I am also sending it to my friends to enjoy this blog. Miles Morales Hooded Bomber Jacket

Andrew Mark - 8 ay önce
Your post is very helpful and information is reliable. I am satisfied with your post. Thank you so much for sharing this wonderful post. Blade Runner 2049 Coat

retro bowl - 4 ay önce
This is a very comprehensive and informative article that introduces the field of political science. The article covers the definition, history, branches, methods, and theories of political science, as well as some of the prominent political thinkers and their contributions. The article also provides some examples of political phenomena and issues that political science can analyze and explain. The article is well-written and organized, and it uses various sources and references to support its arguments. I think this article is very useful and relevant for anyone who wants to learn more about political science and its applications. Thank you for sharing this article with us! retro bowl

safetoto - 3 ay önce
It's a game. Five dollars is free. Try it It's not an easy game ->-> 온라인카지노 .COM

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.