Siyonizm'in Felsefesi

Kısaca: Siyonizm'in Felsefesi, İlk Siyonizm Kongresi ve Alınan Kararlar: Siyonizm veya Zionism yahudilerin Kudüs'ün kutsal bir kısmı saydıkları Zion'dan gelmekle beraber zamanla Zion Kudüs için kullanılan kutsal bir isim olmuştur. Siyonizm ise giderek Filistini bir Yahudi anavatanı sayan hareket haline gelmiştir. ...devamı ☟

Siyonizm'in Felsefesi, İlk Siyonizm Kongresi ve Alınan Kararlar:

Siyonizm veya Zionism yahudilerin Kudüs'ün kutsal bir kısmı saydıkları Zion'dan gelmekle beraber zamanla Zion Kudüs için kullanılan kutsal bir isim olmuştur. Siyonizm ise giderek Filistini bir Yahudi anavatanı sayan hareket haline gelmiştir. Günümüzde ise Siyonizm Diaspora yani dünyanın her tarafına dağılmış bulunan Yahudilerin milli bir şuur altında birleşmeleri hadisesidir 1881 yılında Çar 2. Alexandr'ın öldürülmesi üzerine Rusya'da yoğun bir Yahudi düşmanlığı ve Yahudilere saldırılar başladı . Bu hadise Yahudilerin kitleler halinde Rusya'dan başka ülkelere göç etmelerine sebep oldu bu kitle halindeki göçlere Aliyah denilmektedir. Rusya'da başlayan bu Anti-Semitizm ve göçlerin en mühim neticesi,1800 yılından beri ilk defa olarak, Diaspora'nın örgütlenmeye başlamasıdır bu yahudi aleyhtarlığı neticesi Yahudiler 1881 yılında Odessa'da "Sion Aşıkları" adı ile bir dernek kurdular.Bu dernek ile Siyonizm ilk adımını atmış oluyordu.1894 Eylülünde Fransız ordusunda Alfred Dreyfus adında Yahudi asıllı bir yüzbaşının Almanlar lehine casusluk yaptığı gerekçesiyle yakalanıp cezalandırması ve bu hadisenin Fransa'da yeni bir anti-semitizm dalgasına sebep olması aslen Macar Yahudi'si olan ve bu davayı takip eden Theoder Herzl adlı zengin bir Avusturyalı gazeteciyi çok etkiledi.İşte tam bu dönemde Avrupada yaygınlaşan Anti-Semitizm hadisesi kendisini Yahudilerin geleceği konusuna odaklanmasına neden oldu ve fikirlerini 1896 yılında "Yahudi Devleti " adlı bir kitapçıkta yayınladı Bu amaçla kitleleri teşkilatlandırma yoluna gitmişse de Batı Avrupa Yahudileri kendisini inandırıcı bulmayarak desteklemezken Rusya, Almanya ve Galiçya Yahudileri kendisini desteklemiştir.

Nitekim teşkilatlanmak için gerekli olan mali sorunlarıda halleden Herzl 29 Ağustos 1897 de İsviçre de Basel'de ilk Siyonist kongresini topladı . Basel kongresinde Dünya Siyonist Teşkilatı kuruldu ve başkanlığa Theodor Herzl seçildi. Alınan kararlara göre temel hedef Filistin'de bir yurt edinmek ve dünyanın dört bir yanına dağılmış Yahudileri burada toplayarak organize etmekti

Bu kongrede alınan kararlara göre Filistin'de bir yurt edinilmesine çalışılacak, her yerdeki Yahudiler ,dernekler ve federesyonlar halinde organize olacaklar,Yahudi "milli şuuru" kuvvetlendirilecek ve gerekli devletlerin desteğinin sağlanması için çalışılacaktır Böylece Filistin toprakları teşkilatlı siyonizmin ilk hedefi olarak ilan edilmekle beraber, bu topraklar Osmanlı devletinin toprağı idi. Bu amaçla Theodor Herzl 2. Abdülhamid ile görüşmeyi başaracaktır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Felsefe listesi
3 yıl önce

- Özgür irade - Köktendincilik Alman idealizmi - Alman felsefesi - Gnostisizm - Türk felsefesi Hegelcilik - Hazcılık - Hermeneutik - Hermetizm - Tarihsel...

Theodor Herzl
3 yıl önce

(İbranice: בִּנְיָמִין זְאֵב‎; 2 Mayıs 1860 – 3 Temmuz 1904), Modern Siyonizm'in kurucu babası olan Avusturya-Macaristan vatandaşı Yahudi gazeteci, oyun...

Theodor Herzl, 1860, 1904, Kişi, Mayıs 2, Siyonizm, Taslak, Temmuz 3, Yahudi, İsrail
Hümanistik Yahudilik
6 yıl önce

Yahudi kimliğinin bir parçası olan Yahudi kültürü ve tarihine önem verir. Felsefesi hümanizm ve Seküler hümanizm'den türemiş bu sektin ayin ve törenlerinde...

Derin ekoloji
3 yıl önce

Næss'in yayımladığı aynı adlı makaleden aldı. Næss'e göre "sığ çevre felsefesi" başlığı altında toplanabilecek düsünceler; kirliliğin, doğal kaynakların...

Kürdistan'daki Yahudilerin tarihi
6 yıl önce

inanılan mağaralar da Yahudiler için önemli mekanlardır. Kürt Yahudileri Siyonizm konusunda da geri kalmamışlardır. 1920'lerde Irak Kürdistanı'ndan Kudüs'e...

Stefan Zweig
3 yıl önce

olan Neue Freie Presse'de literal editör olarak çalışırken tanıştığı, Siyonizm'in kurucusu Theodor Herzl ile sıcak bir ilişkisi vardı; Herzl, kariyerine...

Stefan Zweig, 1881, 1942, 22 ޞubat, Almanya, Arjantin, Avrupa, Avusturya, Baudelaire, Belçika, Berlin
Arap dünyasındaki Yahudilerin tarihi
6 yıl önce

Yahudilerinin kavramsallaştırılmasının kökenini irdelemiştir. Yazara göre, Siyonizm'in, ideolojinin uygulanışına göre eşzamanlı ve simbiyotik üç kategorisi...

Yahudilik
3 yıl önce

günümüzdeki Ortodoks dinî uygulamalarına büyük ölçüde şekil vermektedir. Yahudi felsefesi, ciddi felsefe çalışmaları ile Yahudi teolojisi arasındaki birleşmeye...

Musevilik, 1135, 1204, 1727, 1786, 1791, 1849, 1948, 90, ABD, Abraham ibn Ezra