Somerset Arthur Gough Calthorpe

Kısaca: Sir Somerset Arthur Gouch Calthorpe (d. 1864; Londra - ö. ...devamı ☟Sir Somerset Arthur Gouch Calthorpe kısaca Amiral Calthorpe İngiliz amirali. 1864 yılında Londra`da doğdu. I. Dünya Savaşı sonundaİtilaf Devletleri Akdeniz donanması komutanı olarak Mondros Mütarekesi`ni imzaladı.

Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul`da İngiliz yüksek komiseri olarak görev yaptı. Osmanlı yönetimine direniş yanlısı subayların halkı silahlandırmaması yönünde baskı yaptı. 14 Mayıs 1919`da İzmir Valisi İzzet Paşa`ya İzmir`in işgal edileceğine dair bir nota verdi. Haziran ve temmuz 1919`da Harbiye Nezareti`ne gönderdiği yazılarla defalarca Mustafa Kemal`in Anadolu`dan geri çağrılmasını istedi. 5 Ağustos 1919`da İstanbul`dan ayrıldı. Yerine Amiral Robeck atandı. 1939`da Londra`da öldü.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.