Sosyolojik Dilbilim

Kısaca: Sosyolojik dilbilim, dilin sosyolojik yönlerini inceleyen bilim dalı. Belirli bir topluluk içindeki toplumsal rollerin sürdürülüp korunmasında dilin işlevini araştırır. Sosyolojik dilbilimciler, belirli durumlarda kullanılan ye katılımcılar arasındaki toplumsal Uişkiler ile o durumun anlamlı öğelerini belirleyen ...devamı ☟

Sosyolojik dilbilim, dilin sosyolojik yönlerini inceleyen bilim dalı. Belirli bir topluluk içindeki toplumsal rollerin sürdürülüp korunmasında dilin işlevini araştırır. Sosyolojik dilbilimciler, belirli durumlarda kullanılan ye katılımcılar arasındaki toplumsal Uişkiler ile o durumun anlamlı öğelerini belirleyen dilsel özellikleri ayırt etmeye çalışırlar. Şeşlerin, dilbilimsel öğelerin ve sözcüklerin seçiminde yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, ırk ve yaşıt-grup özdeşleşmesi gibi etkenler rol oynayabilir, insanlar ya eğitim düzeylerine, ırklarına, toplumsal sınıf ya da bilinçlilik durumlarına ya da karşılarındaki kişi üzerinde yaratmak istedikleri etkiye göre değişik söyleyiş biçimlerine başvurabilirler. Japonca gibi bazı dillerde, konuşucunun dinleyiciyle toplumsal ilişkisini ortaya koyan karmaşık bir dilsel biçimler sistemi vardır. Toplumsal bakımdan anlamlı bir dizi dil biçimi ortaya koyan toplumsal lehçeler, konuşuculann toplumdaki konumunun anlaşılmasını sağlar. Bu, özellikle toplumsal lehçelerin bölgesel lehçelerin sınırlarından taştığı İngiltere'de açık seçik görülür.

İlgili konular

sosyoloji dil bilim i̇nsan psikoloji

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Eleştirel Teori
3 yıl önce

Hans-Georg Gadamer, Roland Barthes, Jacques Derrida ile dilbilim, analitik felsefe, yapısal dilbilimi, yorumbilim, göstergebilim, yapısöküm alanlarındaki...

Eleştirel teori, Eleştirel teori
Bilim Tarihi
3 yıl önce

modeline dayanmaktadır. Sosyolinguistik, bilişsel dilbilim ve hesaplamalı dilbilim gibi uzmanlık alanları dilbilim ve diğer disiplinler arasındaki işbirliğinden...

Bilim, Bilimsel Araştırma, Bilimsel yöntem, Matematik, Fizik, Kimya, Tıp, Biyoloji, Kuram, Deney, Elementler
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
3 yıl önce

Edebiyatı bölümü tarafından İngilizce olarak yayınlanan bir dergidir. Sosyolojik Araştırmalar Dergisi, fakültenin Sosyoloji Bölümü tarafından 4 Haziran...

Ses Değişmeleri
6 yıl önce

dilin kendi iç dinamiklerinden kaynaklandığı gibi, dil dışı psikolojik, sosyolojik, nörofizyolojik nedenlerden meydana gelebilir. Bir biçim birimi (morfem...

Dil
3 yıl önce

yazanların yazı biçiminde yeniden düzenlenmesinin zamanı için hangi kültürel, sosyolojik ve geçici koşullara bağlı arka plana sahip olduğu çoğunlukla pek önemsenmemektedir...

Dil, Altay dil ailesi, Avrupa, Diller, Dil aileleri, Doğan Aksan, Esperanto, Ferdinand de Saussure, Fonoloji, Japonya, Kökenbilim
Bilim
3 yıl önce

çağlardan beri mevcuttur. Herodot ve Tukididis gibi isimlerin eserlerinde sosyolojik gözlem ve değerlendirmelere rastlamak mümkündür. Her ne kadar sosyoloji...

Bilimin tarih içindeki gelişimi, Bilim tarihi, Bilimsel yöntem, Ahlak, Arapça, Astronomi, Bilim Portalı, Bilimsel kuram, Dilbilgisi, Ekoloji, Fransızca, Mantık, Matematik, Deney