Sosyolojik dilbilim, dilin sosyolojik yönlerini inceleyen bilim dalı. Belirli bir topluluk içindeki toplumsal rollerin sürdürülüp korunmasında dilin işlevini araştırır. Sosyolojik dilbilimciler, belirli durumlarda kullanılan ye katılımcılar arasındaki toplumsal Uişkiler ile o durumun anlamlı öğelerini belirleyen...

Sosyolojik Dilbilim hakkında bilgiler

Sosyolojik dilbilim, dilin sosyolojik yönlerini inceleyen bilim dalı. Belirli bir topluluk içindeki toplumsal rollerin sürdürülüp korunmasında dilin işlevini araştırır. Sosyolojik dilbilimciler, belirli durumlarda kullanılan ye katılımcılar arasındaki toplumsal Uişkiler ile o durumun anlamlı öğelerini belirleyen dilsel özellikleri ayırt etmeye çalışırlar. Şeşlerin, dilbilimsel öğelerin ve sözcüklerin seçiminde yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, ırk ve yaşıt-grup özdeşleşmesi gibi etkenler rol oynayabilir, insanlar ya eğitim düzeylerine, ırklarına, toplumsal sınıf ya da bilinçlilik durumlarına ya da karşılarındaki kişi üzerinde yaratmak istedikleri etkiye göre değişik söyleyiş biçimlerine başvurabilirler. Japonca gibi bazı dillerde, konuşucunun dinleyiciyle toplumsal ilişkisini ortaya koyan karmaşık bir dilsel biçimler sistemi vardır. Toplumsal bakımdan anlamlı bir dizi dil biçimi ortaya koyan toplumsal lehçeler, konuşuculann toplumdaki konumunun anlaşılmasını sağlar. Bu, özellikle toplumsal lehçelerin bölgesel lehçelerin sınırlarından taştığı İngiltere'de açık seçik görülür.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Dilbilim

Dilbilim, LİNGUİSTİK olarak da bilinir, dili bir sistem olarak gören ve niteliğini, yapısını, birimlerini ve dönüşümlerini inceleyen bilim dalı. Dilbilim terimi, ilk kez 19. yüzyılda dil incelemelerindeki yeni bir yaklaşımı geleneksel filolojiden ayırmak için kullanılmıştır. ...

İdeoloji Teorisi

İdeoloji teorisi, bir bilinç formasyonu olarak ideolojinin yapısı, işleyiş mekanizmaları, ideolojinin fonksiyonları ve öteki (toplumsal) bilinç biçimleriyle (bilim, felsefe, din vs.) ilişkileri ve ayrımlarını konu edinen ve kuramsal olarak bu alanı açıklamaya çalışan teorik ...

İdeoloji Kuramı

İdeoloji kuramı ya da teorisi, bir bilinç formasyonu olarak ideolojinin yapısı, işleyiş mekanizmaları, ideolojinin fonksiyonları ve öteki (toplumsal) bilinç biçimleriyle (bilim, felsefe, din vs.) ilişkileri ve ayrımlarını konu edinen ve kuramsal olarak bu alanı açıklamaya ...

Dil (filoloji)

Dil veya lîsan, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin bilinmeyen dönemlerinde atılmış bir gizli anlaşmalar düzeni, seslerden örülmüş toplumsal bir kurumdur.