Sosyolojik dilbilim, dilin sosyolojik yönlerini inceleyen bilim dalı. Belirli bir topluluk içindeki toplumsal rollerin sürdürülüp korunmasında dilin işlevini araştırır. Sosyolojik dilbilimciler, belirli durumlarda kullanılan ye katılımcılar arasındaki toplumsal Uişkiler ile o durumun anlamlı öğelerini belirleyen

Sosyolojik dilbilim

Sosyolojik dilbilim, dilin sosyolojik yönlerini inceleyen bilim dalı. Belirli bir topluluk içindeki toplumsal rollerin sürdürülüp korunmasında dilin işlevini araştırır. Sosyolojik dilbilimciler, belirli durumlarda kullanılan ye katılımcılar arasındaki toplumsal Uişkiler ile o durumun anlamlı öğelerini belirleyen dilsel özellikleri ayırt etmeye çalışırlar. Şeşlerin, dilbilimsel öğelerin ve sözcüklerin seçiminde yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, ırk ve yaşıt-grup özdeşleşmesi gibi etkenler rol oynayabilir, insanlar ya eğitim düzeylerine, ırklarına, toplumsal sınıf ya da bilinçlilik durumlarına ya da karşılarındaki kişi üzerinde yaratmak istedikleri etkiye göre değişik söyleyiş biçimlerine başvurabilirler. Japonca gibi bazı dillerde, konuşucunun dinleyiciyle toplumsal ilişkisini ortaya koyan karmaşık bir dilsel biçimler sistemi vardır. Toplumsal bakımdan anlamlı bir dizi dil biçimi ortaya koyan toplumsal lehçeler, konuşuculann toplumdaki konumunun anlaşılmasını sağlar. Bu, özellikle toplumsal lehçelerin bölgesel lehçelerin sınırlarından taştığı İngiltere'de açık seçik görülür.

İlgili konuları ara

Yanıtlar