Statinler

Kısaca: Lipit düşürücü bir ilaçlar grubu olan Statinler (veya HMG KoA redüktaz inhibitörleri) yüksek kan kolesterol düzeylerinden dolayı kardiyovasküler hastalık riski taşıyan kişilerde kolesterolu düşürmek için kullanılırlar. ...devamı ☟

Statinler
Statinler

Statinler ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Statin

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Lipit düşürücü ilaç
2 yıl önce

kullanılır. Statinler kalp hastalıkları ile en doğrudan bağlantısı olduğu gösterilmiş olan LDL kolesterolu azaltmakta çok etkilidir. Statin türevlerinin...

Lipit düşürücü ilaç, Böbrek, Farmakoloji, Fibrat, Fitosterol, HDL, Kan, Karaciğer, Kolesterol, LDL, Lipit
HMG-KoA redüktaz yolağı
2 yıl önce

gerçekleşir. HMG-KoA redüktaz yoluna etki eden çeşitli ilaçlar mevcuttur. Statinler, kanda kolesterol düzeyini düşürmek için kullanılırlar. Bifosfonatlar...

Holoprosensefali
2 yıl önce

(spontan), gen mutasyonu, çevresel etkenler (özellikle diabetli anne, statinler, alkol) gibi nedenlere bağlanmaktadır. Sendroma-özgü olan fenotiplerin...

Ateroskleroz
2 yıl önce

düzeyi 4 mmol/L'nin altıdır (trigliseritler için de 2 mmol/L'nin altı). Statinler olarak adlandırılan ilaç grubu, aterosklerotik hastalıkla ilişkili olayların...

Ateroskleroz, Akyuvar, Anevrizma, Antioksidan, Arter, Arterioskleroz, Aspirin, Aterom, Bağ dokusu, Bağırsak, Beyin
Tip 2 diyabet
6 yıl önce

Glukokortikoidler, tiazitler, beta blokerleri, atipik antipsikotikleri ve statinler, bu ilaçlar arasındadır. Daha önce gestasyonel diyabet geçirmiş olanlar...

Koroner arter hastalığı
2 yıl önce

koroner girişim, koroner arter baypas cerrahisi İlaç Aspirin, beta blokörler, nitrogliserin, statinler Sıklık 110 milyon (2015) Ölüm 8.9 milyon (2015)...

Koroner arter hastalığı, Aort, Ateroskleroz, Cerrahi, Diyabet, EKG, Efor Testi, Genetik, Hastalık Veri Tabanı, Hipertansiyon, ICD-10