Stratosfer

Stratosfer, tropopozdan başlayarak 50 km. yüksekliğe kadar uzanır. İçerdiği ozon (O3) molekülleri Güneş'ten gelen morötesi ışınları soğurarak bu katmanın ısınmasına yol açar.

Stratosfer, tropopozdan başlayarak 50 km. yüksekliğe kadar uzanır. İçerdiği ozon (O3) molekülleri Güneş'ten gelen morötesi ışınları soğurarak bu katmanın ısınmasına yol açar. Bu nedenle, tropopoz düzeyinde -50°C ile -60°C arasında olan sıcaklık stratosferin alt kesimlerinde her kilometrede 1°C , üst kesimlerinde ise her kilometrede 3oC kadar artarak stratosferin üst sınırı olan stratopozda 0°C düzeyine kadar yükselir. Bu sıcaklık dağılımı, stratosferin hava akımlarının son derece az olduğu bir tabaka olarak korunmasını sağlar. Bu özellik, stratosfer düzeyinde oluşan kirliliğin kalıcı olabilmesi gibi bir sakınca da yaratabilmektedir. Yeryüzündeki yaşam için ölümcül etkilere sahip morötesi ışınları süzen ozon tabakası için zararlı bileşiklerin stratosfere ulaşmasını önlemek bu açıdan önem taşımaktadır.

Kaynaklar

* Vikipedi

Diğer anlamları

stratosfer

Kat yuvarı.

stratosfer

Türkçe stratosfer kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. stratosphere

stratosfer

katyuvarı.

stratosfer

Türkçe stratosfer kelimesinin Fransızca karşılığı.
stratosphère [la]

stratosfer

Türkçe stratosfer kelimesinin Almanca karşılığı.
Stratosphäre

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Stratosfer ilgili konular

 • Atmosfer

  Yerçekimi sayesinde tutulan atmosfer, büyük ölçüde gezegenin iç katmanlarından kaynaklanan gazların yanardağ etkinliği ile yüzeye çıkmas
 • Ozon

  Ozon, 3 oksijen atomundan oluşan molekülleriyle zehirli, renksiz bir gazdır ve atmosferin üst katmanlarında yer alır... Gökyüzünün mavi renk
 • Mezosfer

  Mezosfer, atmosferin deniz düzeyinden 50 km - 80 km yükselti arasında kalan tabakasıdır.
 • Ozonosfer

  Ozonosfer (Ozon Tabakası), Astratosferin üst kısmında bulunan tabakadır. Ozon Tabakası Güneş'ten gelen morötesi (ultraviyole) gibi zararlı
 • Stratosfer

  Stratosfer, tropopozdan başlayarak 50 km. yüksekliğe kadar uzanır. İçerdiği ozon (O3) molekülleri Güneş'ten gelen morötesi ışınları so
 • Ozon tabakası

  Çeşitli amaçlar için üretilen kloroflorokarbonlar (CFC) ozon tabakasını inceltmekte, bunun sonucunda çevre ve insan sağlığı olumsuz etkile
 • Troposfer

  Troposfer, atmosferin yere temas eden en alt katıdır. Gazların en yoğun olduğu kattır. Kalınlığı kutuplarda 6, ekvatorda 16 km. civarındad
 • Ozon Tabakasının incelmesi

  Ozon (03) üç oksijen atomundan oluşan, atmosferdeki diğer temel gazlara göre çok az miktarda bulunan ama iklim ve canlıların yaşamı üzerind
 • Ozon deliği

  Ozon deliği, 1970'lerin sonundan beri kutuplar üzerindeki stratosferde (ozon tabakası) ilkbaharda görülen ozon hacmi düşüşünü ifade eder.
 • Aerosol kabı

  Aerosol kabı (sprey kabı), içindeki sıvıyı bir asıltı bulutu ya da köpük halinde püskürtmek üzere tasarlanmış, genellikle madeni kutu y
Stratosfer
stratosfer