SULAK (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Suyu olan
3. suyu bol (yer):
Sulak bir sazlığın başında
4. önümüze bir kaplumbağa çıkmıştı.- O. C. Kaygılı.
2 . isim Kuşlar için su konulan küçük kap.
SULAK (türkçe) anlamı
5. suyu olan
6. suyu bol.kuşlar için su konulan küçük kap.
SULAK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. watery
2. marshy
3. plashy
SULAK (türkçe) fransızcası
1. arrosé/e
SULAK (türkçe) almancası
1. sumpfig
2. morastig
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Sulak Alan

Ramsar Sözleşmesi’ne göre; “çekilmiş durumda iken derinliği 6 metreyi geçmeyen; çok ya da az tuzlu yahut da tatlı su; durgun ya da akan; sürekli ya da geçici; doğal ya da yapay olarak oluşmuş sulu çukurlar; sulu ya da turbalı alanlar; çayırlar, bataklık alanlar”dır.

Türkiye'deki Sulak Alanlar

Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler Sulak Alanlardır.Sulak alanlar, yeryüzünün en ...

Jaguar

Jaguar Familyası: Kedigiller (Felidae). Yaşadığı yerler: Güney ve Orta Amerika’nın bataklık ve sazlık ormanlarında. Özellikleri: Etçil bir memeli. Tarçın renkli postu halka şeklinde siyah beneklerle süslüdür. Beneklerin ortasında siyah noktalar bulunur. İyi yüzücü ve ...

Oasis

Oasis, İngilizce ve Fransızca'da vaha, çöl ortasında sulak alan, cennet, güvenli korunma yeri veya sığınak anlamlarına gelen kelimedir.