Survive

f. hayatta kalmak, sağ kalmak, kalmak, geriye kalmak, daha uzun yaşamak, yadigâr kalmak, dayanmak, göğüs germek

Survive

1. anlamı başkasından fazla yaşamak, baki kalmak, daha uzun ömrü olmak, sonra hayatta kal.
2. anlamı hayatta kalmak. yaşamayı sürdürmek. sağ salim çıkmak. -den sağ kurtulmak.

Survive

Fransızca Survive kelimesinin İngilizce karşılığı.
[survivre] v. live through, survive; come through, outwear

Survive

v. continue to live after another has died, outlive; remain in use, continue in existence, outlast; endure, withstand
v. live through, survive; come through, outwear

Survive

Survive İngilizce anlamı ve tanımı

Survive anlamları

  1. (v. t.) To live beyond the life or existence of; to live longer than; to outlive; to outlast; as, to survive a person or an event.
  2. (v. i.) To remain alive; to continue to live.

Survive tanım:

Kelime: sur·vive
Söyleniş: s&r-'vIv
İşlev: verb
Türleri: sur·vived; sur·viv·ing
Kökeni: Middle English, from Middle French survivre to outlive, from Latin supervivere, from super- vivere to live -- more at QUICK
intransitive senses
1 : to remain alive or in existence : live on
2 : to continue to function or prosper
transitive senses
1 : to remain alive after the death of he is survived by his wife
2 : to continue to exist or live after survived the earthquake
3 : to continue to function or prosper despite : WITHSTAND
- sur·vi·vor /-'vI-v&r/ noun

Survive ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Endure, Exist, Go, Last, Live, Outlast, Outlive, Subsist,

Survive ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Succumb, Yield,

Survive

İngilizce Survive kelimesinin İspanyolca karşılığı.
v. sobrevivir, perdurar, pervivir, quedar con vida, supervivir

Survive

İngilizce Survive kelimesinin Fransızca karşılığı.
v. survivre; subsister

Survive

İngilizce Survive kelimesinin Almanca karşılığı.
v. überleben, weiterleben

Survive

İngilizce Survive kelimesinin İtalyanca karşılığı.
v. sopravvivere, restare in vita

Survive

İngilizce Survive kelimesinin Portekizce karşılığı.
v. sobreviver, durar


Yanıtlar