Swansea

Kısaca: Swansea (söylenimi swɒn si, -zi), Birleşik Krallık'ta güney Galler Ülkesi'nde, eskiden Glamorgan kontluguna bağlı ve şimdi kendi adı altında ''Swansea Şehir ve Kontlugu'' yöresel idaresine bağlı, Atlantik Okyanusu kıyısında bir büyük liman ve sahili olan ve şehir statusu tasiyan bir idare ve yerlesim merkezidir. Galce adı ''Abertawe'' olup ''Tawe Nehri ağzı'' anlamındadır. Swansea'nin bağlı olduğu vilayet Swansea kentsel alanını kapsadığı gibi, çok tanınmış bir kırsal tabiat alanı olan ''Gower ...devamı ☟

Swansea
Swansea

Swansea Haritası

Swansea (söylenimi swɒn si, -zi), Birleşik Krallık'ta güney Galler Ülkesi'nde, eskiden Glamorgan kontluguna bağlı ve şimdi kendi adı altında Swansea Şehir ve Kontlugu yöresel idaresine bağlı, Atlantik Okyanusu kıyısında bir büyük liman ve sahili olan ve şehir statusu tasiyan bir idare ve yerlesim merkezidir. Galce adı Abertawe olup Tawe Nehri ağzı anlamındadır. Swansea'nin bağlı olduğu vilayet Swansea kentsel alanını kapsadığı gibi, çok tanınmış bir kırsal tabiat alanı olan Gower Yarımadası ile kırsal Lliw tepelerini de kapsamaktadir. Swansea şehir olma statüsünü 1969da, şimdiki Krallık veliahti Prens Charles'in Galler Prensi olarak atanması sırasında bir şeref olarak almıştır. 1982 ise Swansea yöresel idaresinin başkanına Lord Mayor ünvanı taşıma şerefi verilmiştir. Önceleri bir ufak kasaba ve liman olan Swansea 18. yüzyılda ve 19. yüzyılda Sanayi Devrimi sırasında çok büyük gelişme gösterip, gayet çok hızla büyük bir işçi sınıfını barındıran bir nüfus merkezi ve istihdam sağlayan ağır sanayi merkezi olmuştur. Fakat 20. yüzyılda Birleşik Krallığın ağır sanayisinin çöküp, en sonunda hemen hemen ortadan kalkması ile özellikle Swansea (ve orada bulunan Aşağı Swansea Vadisi) bir endüstriyel harebe alanına dönmüştür. II. Dünya Savaşı'nda da o zamanlar halen bulunan ağır sanayi tesisleri dolayisıyla Swansea büyük Alman uçak bombardıman hücumlarına hedef olmuş ve şehir merkezi yerle bir olmuştur. Swansea şehir merkezi II. Dünya Savaşı'ndan sonra yenilenmeye başlamıştır. Şehir merkezinde bulunan Marina, Glynn Vivia Sanat Galerisi, Swansea Müzesi, Dylan Thomas Merkezi, Çevre Merkezi ve (Avrupa'daki kapalı pazardan en buyuklerinden biri olan) Kapalı Pazar hep 20. yüzyıl ikinci yarısında yapılan binalar arasındadır. 1978de Quadrant kapalı alışveriş merkezi, 1982'de St David Merkezi, 1970de BT Kulesi, 1976da Alexandra House binası, 1982de Vilayet İdare Merkezi, 2005de Ulusal Sahil Müzesi yapılıp açılmışır. Swansea halen yenilenip gelişme göstermektedir. Tarihçe Swansea arkeolojik bakımdan Gower Yarımadası'nda bulunan tarih-öncesine ait kalıtlar ve şehir içinde bulunmuş olan Roma zamanı kalıtlar dolayısıyla eski bir yerleşke olduğu sanısı doğurmakta ise de sehrin Vikingler tarafından Güney Galler'de kurulan bir sahil yerleşkesi olduğu adından anlaşılmaktadır. Bir Viking ismi olan "Sven"'in biraz yanlış söylenimi olan "Sweyn" ile eski Norse diline göre "körfez" olan "sey"'den oluşup Svewn'in körfezi anlamına geldiği iddia edilmekte ve böylece şehrin isminin söyleniminin 'svan-si' değil, 'svans-i' {ˡswɒnzi') olması gerektigi bildirilmiştir. Şehrin Galce ismi olan "Aber Tawy" ise 13. yüzyılda yazılmış Galce şiirlerde ilk defa kullanılmıştır. Normanlar İngiltere'yi zaptettikten sonra Gower adı ile bir Galler Sınırı icin lordluk bölgesi ihdas etmişlerdir. Bu bölgenin baş kasabası olarak Swansea seçilmiş ve Galler'de ilk olarak kasaba/belde olma beratları Swansea'ye verilmiştir. Şehrin modern isminin bir şekli olan 'Sweynesse' ise ilk defa 1158-1184 arasında 3. Warwick Baronu William de Newburgh'a verilmiş bir beratta görülmektedir. Bu berata göre Swansea'nin statüsünün "belde (borough)" olduğu ve bu kasabda yaşayanların da "beldeli (burgess)" olmaya hak kazandıkları kabul edilmektedir. 1215de Kral John tarafından verilen ikinci bir berata göre ise beldenin ismi "Sweyneshe" olarak görülmektedir. Bu dönemden elde kalmış olan kasaba mühüründe ise kasabanın adı "Sweyse" olarak verilmiştir. 1550ye kadar Swansea'nin limanı İngiltere'ye Galler'in içlerinde bulunan madenlerden çıkarılıp getirilen kömür ve çok büyük miktarlarda tarım topraklarını iyileştirmek için kullanılmak üzere, kireç taşı göndermek için liman terminali olmuştur. Bu sıralarda İngiltere'de Batı Bölgesi, Cornwall ve Devon sahilleri ile geliştirilen ticari bağlantılar ve mahalli kömür bulunması, Swansea'de büyük bakır arıtım ve üretim fabrikalarının açılmasına imkan sağlamıştır. 1720'de bile Swansea'de çok sayıda dışarıdan deniz yoluyla getirilen bakır cevherini işleyip arıtılmış bakır üreten fabrikalar bulunmaktaydı. Bunu takiben Gower yarımadasından başlayarak ta Güney Galler ülkesinin vadilerinin içlerine kadar birçok yerde kömür madenleri açılmaya başlamış ve maden cevheri arıtmacılığı Swansea'de diğer metallara da yayılmıştır. Sonraki bir 150 yılda Swansea'de bakır üretimi yanında, arsenik üretimi, çinko üretimi, kalay üretimi ile kalaylı teneke ve seramik üretimi üzerinde birçok fabrika faaliyete geçmiştir. Bu fabrikalarda çalışmak üzere Swansea'ye gelip yerleşen işçiler ile 17. yüzyılda, 1801'e kadar, şehrin nüfusu %500 artış göstermiş ve artış hızı azalmakla beraber Swansea'nin 19. yüzyılda büyümesi devam etmiştir. Bu gelisme 1880li yıllarda İngiltere'de işlenen bakırın %80 Swansea'de üretilmesi zirvesine kadar devam etmiştir. Ancak sonra metal arıtma sanayilerinde gerileme başlamış ve 20. yüzyılın başlarında bir çöküme dönüşmüştür. Bu yüzyılın ikinci yarısında Swansea'nin eski fabrikaları kapanmıştır; özellikle Aşağı Swansea Vadisi bir endüstriyel mezarlık gibi fabrika kalıntılarıyla ve onlarin maden cevherini işledikten sonra geriye bıraktıkları dağlar gibi artık maddelerle dolu bulunmaktaydı. Bu nedenle de Swansea limanı da atıl kalmıştır. Şu anda Swansea'nin eski limanındaki Kuzey Doklari Tawe Parkı; Güney Dokları Marina olmuştur. Limanın ancak şehir dışında bulunan kısımları eskisine nazaran çok küçük hacimde liman hizmetleri görmektedir. İkinci Dünya Şavaşı da Swansea için bir başka gerçek yıkıma yol açmıştır. Swansea'nin İngiltere'nin savaş gücüne, özellikle metal üretimi dolayısıyla, yaptığı büyük katkılar nedeniyle, Alman hava kuvvetleri şehre ve limana birkaç büyük bombardıman hücumu yapmış ve şehri ve limanı yerle bir etmeye çalışmıştır. Bu nedenle şu anda Swansea'de eski binalar az bulunmakta ve Swansea şehri 1950lerde ve daha sonra yapılan binalar ile dolu bulunmaktadır. Demografi Swansea'de oturanların nüfusu, Birleşik Krallık 2001 Nüfus Sayımı verilerine Yöresel İdare alanında 228.100, yöresel idarenin kentsel alanında 169.880 ve geniş kentsel alanda 270.506 olarak tesbit edilmiştir. Buna gore Swansea Birleşik Krallık'taki kentsel alanlar içinde 34üncü sıradadır. Coğrafik konum Swansea'nin üç tarafı (kuzey, güney ve batısı) denizle çevrilidir: "Loughur Nehri" halici, Swansea Körfezi ve Bristol boğazı. Yöresel idare alanı 4 coğrafi bölge halinde incelenebilir: * kuzeyde çorak kırlar halindeki Lliw tepeleri; * batıda kırsal küçük köylerle dolu Gower Yarımadası; * güney doğudan kuzey batıya uzanan deniz sahili ve Swansea vadisinde kentleşmiş şehir merkezi ve varoşları; * ikinci bir kentleşmiş bölge olan ve yeni uydu mahalleleri ihtiva eden bölge. Ulaşım Swansea'nin gelişmesi Atlantik Okyanusu'nun gelgit gösteren denizine karşı doklarla donatılmış limana dayanmıştır; ama 20. yüzyılda deniz ulaşımı azalmış ve eski doklar kapatılmıştır. Şimdi Swansea'nin denize daha yakın tarafında limanı bulunmakta; bu limanda üç tane yüzer dok ve bir İrlanda feri terminali vardır. Swansea Dokları kompleksinin sahibi ve işleticisi özel "Associated British Ports" şirketidir. Limanda genel olarak büyük hacimli tarım maddeleri, kömür, çelik ve kereste kargoları işlem görmektedir. Yüksek eğitim Swansea'de iki üniversite bulunmaktadır. Swansea Üniversitesi kampüsü Swansea Körfezi kıyısında Singleton Park'dadır. Üniversitenin mühendislik bölümü mühendislik tasarımlarında komputer kullanımında öncülük yapmıştır. Fizik, Tarih, Almanca ve Kompüter Bilimleri bölümleri de en son resmi üniversite araştırma değerlendirilmesinde araştırma açısından mükemmel olarak nitelendirilmişlerdir. Swansea Metropoliten Üniversitesi eski West Glamorgan Öğretmen Eğitim Koleji adında olup, önce Wales Üniversitesi'ne bağlı lisans eğitimi yapan yüksek öğretim enstitüsüne dönüştürülmüş ve Ocak 2008de ise yeni ismi ile kendi adina lisans ve lisans üstü diplomaları verme hakkı verilerek Birleşik Krallığın en yeni üniversitesi olmuştur. Bu üniversite bir uygulamalı güzel sanat olan "mimari renkli cam yapımı" üzerinde isim yapmıştır. Kardeş şehirler Halen Swansea Şehri ve vilayetinin üç Avrupa şehiriyle kardeş şehir bağlantısı bulunmaktadır: * * * Şu şehirlerle özel uluslararası bağlantılar vardır: * Ferrara: İtalya * Århus: Danimarka Şu şehirlerle özel uluslararası dostluk ilişkileri yürutulmektedir: * Nantong: Çin Halk Cumhuriyeti. * New York City: ABD. * Lahey: Hollanda. Dosya:Swansea guildhall.jpg|Swansea Yöresel İdare Konağı Dosya:Swansea Castle.DSC00521.JPG|Swansea Kalesi Dosya:Oystermouth Castle.jpg|Oystermouth kalesi: Shakespere piyesleri için mizansen. Dosya:Swansea-highst-railway.jpg|Swansea Demiryolu İstasyonu. Dosya:Brangwyn hall.jpg|Brangwyn Salonu Dosya:Swanseagrand.jpg|Swansea "Grand Theatre" Tiyatrosu Dosya:Liberty stadium swansea.jpg|Swansea "Liberty Stadium" Dosya:Rhossili 06 05.jpg|Rhossili plajı: Gower Yarımadasındaki bir burundan manzara. Dış bağlantılar * * Swansea Sehir merkezi hakkinda yoresel idare internet sitesi * Swansea icin resmi turistik bilgi internet sitesi * BBC 'nin Swansea internet sitesi * Swansea Muzik ve Sanat Festivali * Swansea şehri icin ozel bilgi kilavuzu * Swansea'nin havadan fotolari; 1998'de cekilmis

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Swansea City AFC
6 yıl önce

Swansea City Association Football Club, Swansea'de kurulmuş olan profesyonel Galli futbol kulübüdür. Premier League'de mücadele eden kulüp 1912'de kurulmuş...

Ivor Allchurch
2 yıl önce

Allchurch (16 Ekim 1929, Swansea - 10 Temmuz 1997, Swansea), Galli futbolcudur. Futbolculuk kariyeri boyunca sırasıyla Swansea Town, Newcastle United,...

Wilfried Bony
2 yıl önce

sezonunda ligin gol kralı oldu. 2013'te 12 milyon € transfer bedeliyle Swansea City'ye imza attı. Ocak 2015'te 28 milyon € bonservis bedeliyle Manchester...

Jefferson Montero
2 yıl önce

Jefferson Antonio Montero Vite (d. 1 Eylül 1989), Swansea City takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Ekvadorlu millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine...

Terry Medwin
6 yıl önce

Terry Medwin (d. 25 Eylül 1932, Swansea), eski bir Galli futbolcudur. Swansea Town takımından Mayıs 1956'da Londra ekibi Tottenham Hotspur'a £25,000 karşılığında...

Terry Medwin, 1932, 1953, 1956, 1958 FIFA Dünya Kupası, 1961, 1962, 1963, 25 Eylül, FA Kupası, Fulham F.C.
Àngel Rangel
2 yıl önce

futbolcudur. Premier League takımlarından Swansea City'nin formasını giyen oyuncu, defans bölgesinde görev yapmaktadır. Swansea City official profile BDFutbol profile...

Emlyn Hughes
2 yıl önce

Wolverhampton Wanderers, Rotherham United, Hull City, Mansfield Town ve Swansea City kulüplerinde oynadı. ^ "Emlyn Walter Hughes - International Appearances"...

Alberto Paloschi
2 yıl önce

yılında Milan kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Parma, Genoa, Chievo, Swansea City, Atalanta, SPAL kulüplerinde oynadı. ^ "Premier League Player Profile...