Tabiin

Kısaca: Tabiin, bir İslam dini terimi. Sahabeleri görmüş olan müslümanlara verilen isim. ...devamı ☟

Tabiin, bir İslam dini terimi. Sahabeleri görmüş olan müslümanlara verilen isim. Eshab-ı kiramı gören Müslümanlar, Peygamber efendimizi görmemiş, fakat Eshab-ı kiramın sohbetine kavuşan, onlarla görüşüp konuşanlar. İslam dininde tabiin, Hz. Muhammed'i (sav) hayattayken gören müslüman insanları (sahabeleri) gören kişilere verilen addır.

Peygamber efendimiz bir hadis-i şeriflerinde; “İnsanların en hayırlısı, benim asrımda olan Müslümanlardır (yani Eshab-ı kiramdır). Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenlerdir (yani Tabiindir). Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra gelenlerde yalan yayılır. Bunların sözlerine ve işlerine inanmayınız.” buyurdular. Bu hadis-i şerifte Tabiinin büyüklüğü, kıymeti bildirilmekte, ahiretteki üstün dereceleri müjdelenmektedir.

Tabiinin içinden pek büyük alimler çıkmış, bütün insanlığa kıyamet kopuncaya kadar yol gösterecek, ışık tutacak eserler bırakmışlardır. Çünkü onlar, Peygamber efendimizin mübarek cemalini gören, hizmetiyle şereflenen Eshab-ı kirama yetişip, onları görmek ve sohbetlerine kavuşmak saadetine ermişlerdir. O hidayet yıldızlarının ışıklarıyla parlamışlardır. Bunun için, ebedi kurtuluş bunlara mahsus oldu. Sonsuz saadete bunlar kavuştu. Allah yolunda giden kafile, bunlar oldu. Ümmet-i Muhammed içinde Eshabdan sonra en üstün onlar oldular. Bu büyük alimler, Eshab-ı kiramla Tabiin-i izamın, yani Selef-i salihinin imanları hep aynıydı. İnanışları arasında hiç fark yoktu. Sonra gelenler bu imanı yani Ehl-i sünnet itikadını hep Tabiinden öğrendiler. Şimdi yeryüzünde bulunan Müslümanların çoğu Selef-i salihinin inancında, Ehl-i sünnet vel-cemaat mezhebindedirler.

Yetmiş iki sapık bid’at fırkasının hepsi ikinci asırdan sonra ortaya çıktı. Bunların bir kısmının kurucuları daha önceden yaşamış iseler de, kitaplarının yazılması ve toplu olarak ortaya çıkmaları ve Ehl-i sünnete karşı baş kaldırmaları Tabiin-i izamdan sonra oldu.

Tabiinin en meşhur siması İmam-ı A’zam hazretleridir. Eshab-ı kiramdan (radıyallahü teala anhüm ecmain) sonra gelen müctehidlerin en büyüğüdür. Bu büyük imam, her hareketinde, vera ve takva üzereydi. Her işinde Peygamberimize (sallallahü aleyhi ve sellem) tam manasıyla tabiydi. İctihad ve istinbatta, ulaştığı dereceye hiç kimse varamadı. Kendisinden önce, daha alim ve daha yüksek kimseler geldiyse de, onların zamanında, uydurmalar ve sapıtmalar, henüz yayılmamış olduğundan, doğruyu ayıracak mi’yarlar hazırlayıp kitaplara geçirmemişler; daha başka kıymetli işlerle uğraşmışlardır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tebeut Tabiin
2 yıl önce

Sünnîlere göre sahabe ve tabiinlerle birlikte Dünya’ya gelmiş en iyi nesillerden biridir. Sünnî İslâm'a göre tebeut tabiin olan bir insanın şartları...

Tebeut Tabiin, Sahabe, Tabiin, Taslak, İslam
732
2 yıl önce

Charles Martel'in kızı I. Germanos, Rum Ortodoks patriği (d. y. 634) Atâ bin Ebu Rebah – İslam'ın Tabiin döneminden fıkıh, tefsir ve hadis alimi. (d. 647)...

732, 7. yüzyıl, 727, 728, 729, 730, 731, 733, 734, 735, 736
647
5 yıl önce

Harşa İmparatorluğu dağıldı (kuruluşu 606) Atâ bin Ebu Rebah - İslam'ın Tabiin döneminden fıkıh, tefsir ve hadis alimi (ö. 732) 16 Nisan - Çelebi Kağan...

647, 6. yüzyıl, 642, 643, 644, 645, 646, 648, 649, 650, 651
744
2 yıl önce

Emevi halifesi (d. 706) III. Yezîd, Emevi halifesi (d. 691) Huoching, Alamanyalı asilzade (d. 675) Süddî, Tabiin dönemi tefsir ve hadis bilgini (d. 669)...

744, 7. yüzyıl, 739, 740, 741, 742, 743, 745, 746, 747, 748
669
2 yıl önce

Arap komutanlarından biri ve Emevilerin Horasan valisi (ö. 715) Süddî, Tabiin dönemi tefsir ve hadis bilgini (ö. 744) 7 Nisan - Hasan bin Ali, İslam peygamberi...

669, 6. yüzyıl, 664, 665, 666, 667, 668, 670, 671, 672, 673
767
2 yıl önce

bilinmeyen İbn-i İshak, Meğazi ilminin kurucusu olarak kabul edilen tarihçi (d. 704) Mukâtil bin Süleyman, Tabiin dönemi hadis alimi ve müfessir (d. 702)...

767, 7. yüzyıl, 762, 763, 764, 765, 766, 768, 769, 770, 771
Atâ bin Ebu Rebah
5 yıl önce

Atâ bin Ebu Rebah (Arapça: عطاء بن أبي رباح‎), Tabiin dönemi fıkıh, tefsir ve hadis bilgini. Ebu Rebah, döneminin en büyük hadis bilgini ve Mekke müftüsüydü...

Bid'at
5 yıl önce

sonra, peygamber Muhammed'in sünnetine, Kur'ân'ın açık hükümlerine, ashab, tabiin ve müctehitlerin genel görüşlerine tamamen aykırı olarak ortaya çıkan hal...