tahran

İran İslam Cumhuriyeti'nin başkenti. Tahran çok genç bir şehirdir. 1876 yılında sadece bir köy olan Tahran, Ağa Mehmet Han Kacar tarafından başkent olarak seçildi, böylece şehirleşme başlamış oldu. Yaklaşık 100 yıl önceye kadar Tahran başkent olmasına rağmen bazı diğer İran şehirlerinden daha küçüktü, öyle ki Rey şehrinin bir kasabası olarak geçiyordu. Şimdi o şehir Tahran'ın bir bölgesi olarak tanınmaktadır. ...

TAHRAN (türkçe) ingilizcesi
1. [Tehran]n. Teheran,

Tahran hakkında detaylı bilgi

Tahran İran İslam Cumhuriyeti'nin başkenti. Tahran çok genç bir şehirdir. 1876 yılında sadece bir köy olan Tahran, Ağa Mehmet Han Kacar tarafından başkent olarak seçildi, böylece şehirleşme başlamış oldu. Yaklaşık 100 yıl önceye kadar Tahran başkent olmasına rağmen bazı diğer İran şehirlerinden daha küçüktü, öyle ki Rey şehrinin bir kasabası olarak geçiyordu. Şimdi o şehir Tahran'ın bir bölgesi olarak tanınmaktadır.

Kacar hanedanından sonraki devletlerin merkeziyetçi yaklaşımlarından dolayı diğer eyaletlerden göç alması sonucunda şu an en büyük İran şehri ve Ortadoğu'nun en büyük kentlerinden biri olarak tanınmaktadır.

Nüfus

1979 İran İslam Devrimi'nden sonra ülke nüfusuna paralel olarak şehrin nüfusu 2, 5 kat artmış ve 14 milyona yaklaşmıştır.

Coğrafya

Şehir, Zağros dağlarının eteklerindeki bir platoya kurulmuş olduğundan ve çevresinde nehir, göl, deniz gibi bir su kaynağı bulunmadığından (başta hava kirliliği olmak üzere) ciddi ekolojik sorunlarla boğuşmaktadır. Şehri ciddi şekilde etkileyen hava kirliliğinin bir sebebi de Tahran'ın dünyaca meşhur trafik problemidir. Çevre yollarının görece geç yapılması ve yetersiz oluşu; şehirdeki toplu taşımacılığın tekerlekli taşıtlarla yapılması; kullanılan araçların eskiliği buna sebeptir.

Tarihi

Tahran, tarihte önemli ilim, kültür ve ticaret merkezlerinden olup, Büyük Selçuklu Devletinin başşehri olanRey şehrinin yakınlarında büyük bir köy durumundaydı. Rey şehrinin 1220’de Moğollar tarafından istila ve tahrip edilmesinden sonra önem kazandı. Harabeye dönen Rey halkının büyük bir kısmı Tahran’a yerleşti. Böylece Tahran gelişmeye başladı. O devirdeki Rey şehrinin kalıntıları Tahran şehri yerleşme alanının güney kısmında yer almaktadır. Timurlular zamanında Rey eyaleti Timur Hanın damadı Emir Süleyman Şahın idaresindeydi. Tahran’da da valinin bir temsilcisi bulunuyordu.

İran’a hakim olanSafeviler devrinde sırasıyla Erdebil; Tebriz ve İsfehan başşehir yapıldı. Bu sebeple Rey önemini kaybetti, fakat Tahran gelişti.

Şah Tahmasb-I başa geçince Tahran’ın etrafına sur ve bu sur üzerine 114 kule yaptırdı. Ayrıca Tahran’a yeni bir pazar yeri inşa ettirdi. İran’ın büyük bir kısmı Afganlılar tarafından 1725’te ele geçirilince Tahran da onların hakimiyeti altına girdi. Daha sonra Afganlılar geri çekilince Şah Tahmasb-II Tahran’a döndü.

Safevi Hanedanına son verip idareyi ele geçiren Avşarlar Hanedanına mensup, Nadir Şah, ilk oğlu ve o zamana kadar bütün İran’da naiblik vazifesini yürütmüş olan Rıza Kuli Mirza’ya Tahran’ı dirlik olarak verdi. Sonra idareyi ele geçiren Zendler Tahran’ı hakimiyeti altına aldı. Zend Hanedanının kurucusu Kerim Han 1762’de Şiraz’ı kendine başşehir yapıncaya kadar Tahran’da oturdu. Kaçar Hanedanının kurucusu Aga Muhammed Şah Kaçar Tahran’ı ele geçirip, 1786’da kendisine başşehir yaptı. Bütün seferlerine buradan başladı ve sarayların temelleri bu sırada atıldı. Kaçar Hanedanı döneminde başşehir olan Tahran’da birçok karışıklık çıktı.

1925 senesinde idareye, Pehlevi Hanedanı hakim oldu. Bu tarihten itibaren Tahran’da şehircilik açısından büyük gelişmeler görüldü. İkinci Dünya Savaşı sırasında (1943) burada Tahran Konferansı olarak bilinen bir toplantı düzenlendi. Muhammed Rıza Pehlevi’nin iktidarı zamanında petrol sanayiindeki teknolojik gelişmelerin de tesiriyle gelişen Tahran, 1979’da Şahın devrilmesiyle ortaya çıkan Humeyni rejimi zamanında duraklama dönemine girdi. Birçok proje yarım kaldı. İran’da meydana gelen iç karışıklıklar bir de Irak-İran Savaşı sebebiyle pek fazla gelişme görülmedi.

İran’ın İsfahan, Tebriz gibi diğer şehirlerine göre yeni bir yerleşim merkezi ve başşehir olan Tahran bugün önemli sanayi merkezlerindendir. İran’ın sanayi üretiminin yarısından fazlası Tahran’da gerçekleştirilir. Başlıca sanayi ürünleri dokuma, çimento, şeker, porselen, elektrikli aletler ve ilaçtır. Ayrıca Tahran yakınındaki Rey’de bir otomobil montaj sanayiiyle petrol rafinerisi mevcuttur. İran’ın diğer şehirlerine kara ve demiryollarıyla bağlanan Tahran’da modern havaalanı vardır. 1925’ten sonra önemli şekilde şehirleşen Tahran, bilhassa kuzey ve kuzeybatı bölgelerden gelerek yerleşen insanlar sebebiyle, hem gelişti hem de nüfusu fazlalaştı. Bugün Tahran’ın nüfusu 6-7 milyon civarındadır. Kuzeyde Elburz Dağları eteğindeki saraylılarla halkın yazı geçirmek için gittikleri eski köyler ve sayfiye yerleri günümüzde modern yerleşim merkezi haline geldi. Şehrin batı kesiminde Gazvin karayolu üzerinde önemli bir sanayi bölgesi gelişti.

Tahran’da pek eski olmadığından İran’ın diğer şehirlerindeki kadar tarihi eser ve yapıya sahip değildir. Şehrin etrafını çeviren Tahmasb-I’in yaptırdığı surlar, Esretabad, Kasr-ı Kaçar, Şemsü’l-Emareh, Baharistan Sarayı, Nuşirevan Sarayı, Ünlü Tavus Kuşu Tahtının ve değerli taşlarla süslü Nadiri Tahtının bulunduğu Gülistan Sarayı, Sadabad Sarayı ve Mermer Sarayı gibi saray ve köşkler, Sipehsalar Camii, Mescid-i Şah ve İmamzade Zeyd Camii Tahran’ın önemli tarihi yapılarıdır.

Tahran’da bir arkeoloji ve bir etnoğrafya müzesi vardır. Ayrıca Tahran Üniversitesi İran Üniversitesi, Şerif Teknik Üniversitesi gibi yüksek öğretim kurumlarına sahiptir.

tahran nerede?

tahran haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tahran Konferansı

Tahran Konferansı, Roosevelt, Churchill ve Stalin'in katılmasıyla 28 Kasım-1 Aralık 1943 tarihleri arasında yapıldı. Buna şifre adı ile "Eureka" da denir. Tahran Konferansı'nda söz konusu olon meselelerin en önemlileri şöyledir: * Ruslar ikinci cephenin açılmasında yine ...

Tahran Üniversitesi

Tahran Üniversitesi. Tahran'da kurulu olan üniversite kısaltılmış olarak U.T. adıyla tanınır ve Iranın en büyük ve en eski üniversitesidir. Kütüphanesi de ülkenin en büyük kütüphanesidir. Iranda Ana üniversite lakabıyla bilinir. Üniversitede sık sık önemli seminerler ...

Tahran Borsası

Tahran Borsası (Farsça: بورس اوراق بهادار تهران) kısaca TSE, İran'daki en büyük borsadır. Tahran Borsası Nisan 1968'de kurulmuştur. Haziran 2008 itibariyle 400 firma, 70 milyar dolarlık bir borsa büyüklüğüne ulaşmıştır.

Tahran Metrosu

Tahran metrosu İran'ın başkenti tahranda kurulu toplu ulaşım ağıdır. Ortadoğudaki en büyük metro ağlarından biridir. Tahran metrosu ile ilgili ilk planlar İran'ın ilk metro ağı olarak İran İslam Devrimi öncesi 1970'lerde konuşulmaya başlandı. Metro ağı toplam 5 hattan ...

İstiklal Tahran

İstiklal Tahran[http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/224748.asp "Fenerbahçe'ye İranlı sol bek" NTVMNBC][http://arsiv.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2003/07/16/spor/sporprn5.html "Fener, İranlı Vahedi'yi bitirdi" ''Akşam'' gazetesi] veya İstiklal (Farsça: باشگاه ...

Tahran Eyaleti

Tahran Eyaleti ''(Farsça :'' استان تهران; ''Ostān-e Tehrān)'', İran'ın 31 eyaletinden birisidir.

Tahran Macerası

''Tahran Macerası'', senaryosunu Bülent Oran ve Safa Önal'ın yazdığı, Türker İnanoğlu'nun yönettiği 1968 yapımı Türk filmidir.

Tahran Deklarasyonu

Tahran deklarasyonu veya Nükleer takas antlaşması(17 Mayıs 2010) Türkiye,Brezilya ve İran arasında imzalanan antlaşmadır.

Tahran şehristanı

Tahran şehristanı (Farsça: شهرستان تهران), İran'ın Tahran Eyaleti'nin 14 şehristanından birisidir.

Gülistan, Tahran Eyaleti

Gülistan (Farsça: گلستان‎), İran'ın Tahran Eyaleti'nde şehir.

1984 Tahran Saldırıları

1984 Tahran saldırıları. 1984 yılında Türk diplomatlara karşı İran'ın başkenti Tahran'da 3 ayrı saldırı organize edilmiştir. 27 Mart'ta yapılan ilk saldırı girişiminde Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müşavir Yardımcısı Işıl Ünel'in otomobiline bomba ...

İnkilap Caddesi (Tahran)

İnkilap Caddesi ya da İnkilab-i İslami Caddesi (Farsça: خیابان انقلاب اسلامی) İran'ın başkenti Tahran'ın en önemli caddelerinden biridir. Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'ndan başlayıp İnkilap Meydanı'na kadar devam eden bu cadde Tahran'ı kuzey ve güney olarak ...

Kudüs, Tahran Eyaleti

Kudüs veya Şehr-i Kudüs (Farsça: قدس), İran'ın Tahran Eyaleti'nde şehir.