Takson

Kısaca: Takson, canlıların sınıflandırılmasında, alemden alttüre kadar bir hiyerarşi içinde düzenlenmiş tüm birimlerin ortak adıdır. ...devamı ☟

Takson, canlıların sınıflandırılmasında, alemden alttüre kadar bir hiyerarşi içinde düzenlenmiş tüm birimlerin ortak adıdır.

Ardıçkuşu, omurgalılar, böcekler denildiği zaman bir grup organizma kastedilir. Eğer böyle biyolojik bir grup, sınıflandırma kademelerinde biyolog tarafından ayırdedici karakterleri bakımından yeterince farklı görülürse o zaman organizma takson adını alır. Takson, belirli bir kategoriye girebilecek derecede ayırdedici farklılıklara sahip olan herhangi bir derecedeki (cins, tür, alttür, v.s.) taksonomik gruptur.

Taksonomik basamaklarda (kategori) yer alan taksonomik birimler (takson) tabloda gösterdiği gibi sıralanabilir. En üst kategorilerde yer alan taksonlar, daha aşağıdaki taksonları içine alır. Ayrıca, örnek olarak bir filumda bir veya birden fazla sınıf; bir sınıfta bir veya birden fazla takım olabilir. Aynı durum familya, cins ve türler için de geçerlidir.

Dış Bağlantılar (Türkçe)

* http://www.members.tripod.com/entcesa/Sist.pdf Sistematiğin Esasları (PDF)

Dış Bağlantılar (İngilizce)

* http://www.nearctica.com/evolve/simptax.htm Systematics - A Simple Introduction
  • http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookDivers_class.html Biological Diversity and Classification
  • http://www.cco.caltech.edu/~brokawc/Bi11/Speciation.html Speciation, Phylogeny, and Taxonomy
  • http://www.pnas.org/cgi/content/full/95/17/9720 Soru: Two empires or three? (E. Mayr)
  • http://www.pnas.org/cgi/content/full/95/19/11043 Cevap: Default taxonomy: Ernst Mayr's view of the microbial world

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Monotipik takson
5 yıl önce

Monotipik takson, taksonomide tek biyolojik tipten oluşan taksondur. Birden fazla olursa politipik takson adını alır. Botanikte ve zoolojide tek alt takson içeren...

Takson yazarı botanikçiler listesi
1 yıl önce

ve takson yazarı olan botanikçilerin adları Uluslararası Botanik Adlandırma Koduna (ICN) göre keşfettikleri/tanımladıkları/adlandırdıkları takson ile...

Bilimsel sınıflandırma
1 yıl önce

Hibrid Ancak daha geniş bir şekilde takson basamakları şöyle yazılabilir: Yukarıdaki sıralamadan da görüldüğü üzere takson basamaklarında alt seviyelere inildikçe...

Biyoloji, Bilim, Taksonomi, Canlılar
Takım (Biyoloji)
1 yıl önce

alan bir başka ana basamağı ya da o basamakta yer alan bir canlı grubunu (takson) tanımlar. Aquifoliales: Bitkiler alemine ait bir takımdır. Carnivora (etçiller):...

Takım (biyoloji), Takım (biyoloji)
Sinonim (taksonomi)
4 yıl önce

Tabiattaki taksonlar bilim alemi içinde ilk defa tespit edildikleri zaman elde edilen ilk örneklere dayanarak morfolojik özellikleri tanımlanır ve takson nomenklatür...

Türkiye biteyi, Aster
4 yıl önce

Aster cinsine bağlı toplam 3 takson bulunmaktadır. Bunlar 2 türe, 1 alt türe ve 0 varyeteye ayrılmaktadır. Endemik takson sayısı 0 kadardır. Aster L. (Yıldızpatı)...

Türkiye biteyi, Moltkia
5 yıl önce

Türkiye biteyinde, Moltkia cinsine bağlı toplam 2 takson bulunmaktadır. Endemik takson sayısı 1'dir. Bu liste son halidir. Moltkia aurea Boiss. Afyon,...

Türkiye biteyi, Vaccinium
4 yıl önce

Vaccinium cinsine bağlı toplam 5 takson bulunmaktadır. Bunlar 4 tür ve buna bağlı 2 varyeteden oluşur. Endemik takson sayısı 1'dir. Bu liste son halidir...