Taoizm

Kısaca: Çin’de M.Ö. 600’lü yıllarda doğ­muş olduğu kabul edilen Lao Tse tarafından kurulmuş olan felsefi öğreti. Daha doğru bir deyişle, Taoizm, hem Lao Tse’nin öğretisine, hem bu öğretiden çıkarılan felsefeye ve ayrıca Çin’de, bu öğretiden yola çıkılarak geliştirilen dine verilen ad olarak karşımıza çıkar. ...devamı ☟

Taoizm
Taoizm

Taoizm Çin’de M.Ö. 600’lü yıllarda doğ­muş olduğu kabul edilen Lao Tse tarafından kurulmuş olan felsefi öğreti. Daha doğru bir deyişle, Taoizm, hem Lao Tse’nin öğretisine, hem bu öğretiden çıkarılan felsefeye ve ayrıca Çin’de, bu öğretiden yola çıkılarak geliştirilen dine verilen ad olarak karşımıza çıkar.

Doğa ya da gökyüzünün yasası ve ikinci olarak da bilgelik yolu diye yorumlanan Tao’yu temele almayı öneren Taoizm, varlık ve ahlak bakımından mutlak bir doğalcılığın savunucusu olmuştur. Doğal bir yaşamda yapmacık davranışların, kendini beğenmişliğin, kurnazlıkların, düşler, istekler ve kazanç peşinde koşmanın yerinin olmadığım; Tao’ya uyan kimsenin Tao’yla bir olacağını; en yüce amaca ulaşan ve kendisini tümüyle yola vererek Tao içinde eriyen, çözülen kişinin ölümsüzlüğe kavuşacağını söyleyen Lao Tse, siyaset alanında her tür yönetim modelini mahkum etmiştir. Tao’nun egemen olduğu yerlerde barışın olacağı, zira bilge kişinin silahları ve savaşı sevmeyeceğini eline silah almak zorunda kalırsa, bunu istemeye istemeye kullanacağını ifade eden ve mutlak bir bireyciliğin savunuculuğunu yapan Lao Tse, bu arada, onulmaz birtakım kötülüklere yol açtığı gerekçesiyle, uygarlık ve bilgiden vaz­geçme yolunda olmuştur.

Kaynak

Taoizm

1 . Taoculuk.
2 . mecazFalcılık:
"Bugün kadınlar arasında yaşayan tandırname ... ahkâmı ekseriyetle Türk Taoizmi demek olan eski falcılığın artakalanları olmak muhtemeldir."- Z. Gökalp.

Taoizm

Türkçe Taoizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Taoismus

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Taoizm Resimleri

Tao (Taoizm)
3 yıl önce

Tao veya Dao, Taoizm'in ana ve temel kavramıdır. Kesin olarak ortaya çıktığı bir tarih bilinmemekle beraber M.Ö. altıncı ve beşinci yüzyılda yaşadığı...

Tao (Taoizm), Felsefe, Laozi, Tao, Tao Te Ching, Taoizm, Taslak, Türkçe, Zhuangzi, Grotto-heavens, Shizhou Sandao
MÖ 6. yüzyıl
6 yıl önce

Kudüs Tapınağı'nın inşaatı tamamlandı. Thespis, Yunan tiyatrosu kurucusu. Taoizm kurucusu Laozi öldü. Büyük Kiros, Ahameniş İmparatorluğu nun kurucusu. Thales...

Tao
3 yıl önce

Tao Tao (Tinamus tao); Güney Amerika'da yaşayan bir kuş türü. Tao (Taoizm) ; Taoizmin temel felsefi kelimesi Tao - Çoruh Nehri'nin orta havzasında, bugün...

Tao, Diaohi, Urartu, Çoruh Nehri, Ksenefon
Çin felsefesi
3 yıl önce

okulları olarak nitelendirdiği felsefelerin (Konfüçyüsçülük, Legalizm ve Taoizm) yanı sıra sonradan az tanınmışlığa maruz kalan diğer felsefelerin (ör....

Tai Sui
4 yıl önce

Tàisuì) Jüpiter'in karşısında yer alan yıldızlardır. Çin astrolojisinde önemli bir yerleri vardır. Ayrıca Taoizm ve Feng Shui'de önemli rol oynamaktadırlar....

Felsefe listesi
3 yıl önce

Kültürel hegemonya - Eleştirel rasyonalizm Davranışçılık - Diğerkâmlık - Taoizm - Darwinizm - Yapısöküm - Dehriyyun - Deizm - Deneycilik - Deontoloji -...

Uzak doğu
3 yıl önce

tapınakları göz kamaştırır. Yaygın dinler İslam, Budizm, Konfüçyüsçülük, Taoizm, Şintoizm ve Hristiyanlıktır. ^ "Uzak Doğu." 21 Eylül 2013 tarihinde Wayback...

Uzak Doğu, Asya, Brunei, Budizm, Coğrafya, Doğu Timor, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Hindistan, Hıristiyanlık
Quanzhen Okulu
6 yıl önce

Quanzhen Okulu, Taoizm'in büyük bir sektidir. Taoist rahip Wang Chongyang tarafından 12.yüzyılda kuruldu. Geleneksel efsaneye göre Wang Chongyang 1159...