Tarih Sözlük Anlamı

Kısaca: Sözlük Anlamı1. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün. 2. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim:"Milletler tarihte fatihlerden fazla adillere bağlıdırlar."- F. R. Atay."Tarihin ...devamı ☟

Sözlük Anlamı

1. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün.

2. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim:
"Milletler tarihte fatihlerden fazla adillere bağlıdırlar."- F. R. Atay.
"Tarihin bir tekerrür olduğu düsturunu da bu cümleler arasında görüyorum."- H. C. Yalçın.

3. Evrensel tarihin herhangi bir bölümünü ele alan anlatı.

4. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı:
"Sen bana bir ata yadigarısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.

5. Tarih kitabı.

6. Tarih dersi:
"Beş senedir tarih okuttuğum için birçok kitapları gözden geçirmeğe mecbur oldum."- Ö. Seyfettin.
"Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Katılımcı sözlük
6 yıl önce

yazmaktadır. İlk katılımcı sözlük 1 Şubat 1999 tarihinde yayına başlayan Ekşi Sözlük'tür. 2011 itibarıyla yaklaşık 700.000 sözlük yazarı, 7.000.000 okuyucu...

Katılımcı sözlüğü, Ekşi Sözlük, Forum, Türkiye
Sözlük
3 yıl önce

fakat genelde ana anlamı ilk başta gösterilir. Birçok sözlük sözcük ile ilgili; okunuşu, dilbilgisi, türemiş sözcükleri, tarihi, etimolojisi esim, kullanım...

Ansiklopedi, Ahmet Topaloğlu, Ali Püsküllüoğlu, Aristophanes, Atilla Özkırımlı, Der Große Muret Sanders, Deyim, Dil, Dil Derneği, Dilbilgisi, Divanü Lugat’it-Türk
Türk Dil Kurumu
3 yıl önce

konusu edilen anlamı 1983’te yayımlanan 7. baskıya bu yolla girmiş olmalıdır. Söz konusu anlam tam da bu hâliyle ilk kez 1983’te Türkçe Sözlük’e girmiştir...

Türk Dil Kurumu, 12 Temmuz, 1932, 1934, 1936, 1951, 1960, 1980, 1982 Anayasası, 1998, 1 Kasım
Deyim
3 yıl önce

çeviri diğer dilde bir anlam ifade etmez. Çünkü, dillerdeki her deyim bir kültür birikiminin sonucunda oluşmuştur. Aynı anlamı verilebilse bile, diğer...

Deyim, Elazığ, Fiil, Gramer, Hakkari, Iğdır, Kars, Kavram, Samsun, Sıfat, Tunceli
Veri sözlüğü
3 yıl önce

IBM Bilişim Sözlüğü'ne göre veri sözlüğü, "veriyi anlamı, farklı veri türleriyle olan ilişkisi, kökeni, kullanımı ve biçimine göre sınıflandırmaya yarayan...

Taşıt
3 yıl önce

tren anlamı". 4 Nisan 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Kasım 2009.  ^ Sevan Nişanyan. "Etimoloji sözlüğünde tren". Erişim tarihi: 1...

Ceset
3 yıl önce

Ağızları Sözlüğü. Türk Dil Kurumu. Erişim: 29 Kasım 2011. ^ "rahmetli." 28 Mart 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Güncel Türkçe Sözlük. Türk...

Anlambilim
3 yıl önce

büyük rol oynar. Pragmatik anlam alanındaki semantik çalışmalar, bir ifadenin dilbilgisel anlamı ile belli bir bağlamdaki anlamı arasındaki ilişkiyi açıklamaya...