TASAVVUR (türkçe) anlamı
1. Göz önüne getirme
2. hayal etme
3. zihinde canlandırma.
4. 2. anlamı Tasarım.
5. 3. anlamı Düşünce
6. amaç
7. niyet
8. maksat
plan:
Bütün bu tasavvurlar iskambilden bir kule gibi bir anda yıkılıvermişti.- H. Taner.
TASAVVUR (türkçe) anlamı
9. göz önüne getirme
10. kılıklandırma.tasarım.düşünce
11. amaç
12. niyet
13. maksat
14. plan,
TASAVVUR (türkçe) ingilizcesi
1. n. imagination
2. thinking
3. concept
4. proposal
TASAVVUR (türkçe) almancası
1. n. Begriff
2. Einbildung
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Doppelganger

Alman halk inanışında insana yürüken eşlik ettiğine inanılan bir hayaletin adıdır.

Imagine

Imagine ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:

Kali

Kali, Hinduizm'de uzun ve karmaşık geçmişe sahip bir tanrıçadır. İlk dönemlerden beri süregelen vahşet ve öfke yaratığı niteliği bugün hâlâ etkiye sahip olsa da, daha kompleks Tantrik inançlar zaman zaman onun görevini ve rolünü Mutlak Gerçek veya Varlığın Kaynağı gibi ...

Plan

Plan Bir düşünceyi, bir işi ve tasarıyı sonuçlandırmak için önceden belirtilen hususların çizgi, resim veya yazı ile gösterilmesi. Plan çok çeşitli anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Plan genel anlamda yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır.